Eduard a Bůh  (Eduard and God)
R: Jan David V: Studio FAMU, 1969 VV: Fiala Karel (výroba)Zdeněk Hradec N: povídka Eduard a Bůh ze sbírky Směšné lásky S: Jan David K: Vladimír Smutný Hu: Rudolf Rokl; archivní – Joe AllisonAudrey Allison: píseň Čekej tiše Nahr: trio Rudolfa Rokla T: Jiří Grossmann Zp: Eva Olmerová St: Jan Chaloupek Zv: Oldřich TichýBrunclík Bohumír /zvukové efekty/ kom: Josef Somr H: Jiří Hrzán (učitel Eduard), Slávka Budínová (ředitelka školy), Jana Šulcová (Alice), Jiří Hálek (učitel), Ladislav Navrátil (učitel), Vojtěch Holý (Eduardův bratr) Spol: Vávra Otakar /režie/ (pedagogické vedení), Kališ Jan /kamera/ (pedagogické vedení), Havlín Emil /produkce/ (pedagogické vedení) Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů 
 
   Po skončení studia nastupuje mladý učitel Eduard do školy v malém městě. Nesmělý mladík se brzy seznámí s půvabnou dívkou Alicí. Protože i ona našla v Eduardovi zalíbení, prožívají spolu hezké chvíle. Jediným problémem v jejich vztahu je Alicino silné náboženské cítění, které jejich lásku přece jen poněkud omezuje. Navíc Eduard musí s Alicí chodit do kostela. V malém městečku se nic neutají, a tak je Eduard pozván k pohovoru s ředitelkou školy a školními funkcionáři. Není totiž přípustné, aby učitel v komunistickém státě věřil v Boha. Eduard přizná, že si není jist, je-li Bůh či nikoliv. Jeho upřímnost ředitelku zaskočí. Rozhodne se, že si vezme na starost Eduardovu ateistickou výchovu. Pozve ho k sobě, kde ho svede. Eduard prožívá určitý pocit viny, rozvažuje o problémech pravdy a nakonec dojde k přesvědčení, že lhát se musí.
   After graduating, Eduard, a young teacher, takes up a post at a school in a small town. The shy youth soon meets a charming girl, Alice. She is also fond of Eduard and the couple experiences beautiful moments together. The only problem in their relationship is Alice's strong religious feeling, which somewhat restricts their love. What is more, Eduard has to go to church with Alice. There are no secrets in a small town and Eduard is soon invited to report to the headmistress and other school officials, because it is unacceptable for a teacher in a Communist state to believe in God. Eduard admits that he is not entirely sure whether God exists or not. His sincerity catches the headmistress off guard. She decides to take Eduard's education in atheism in hand herself. She invites him to visit her and seduces him. Eduard experiences a sense of guilt, he ponders on the questions of Truth and finally comes to the conclusion that lies are necessary.