Dýmky  (Pipes)
R: Vojtěch Jasný V: Constantin Film Wien/Filmové studio Barrandov, 1966 Sk: Novotný - Kubala VV: Jaroslav JílovecGünter Raguse N: kniha Třináct dýmek /Trinadcať trubok/ S: Vojtěch JasnýAdolf Hoffmeister PR: Jaromír Dvořáček K: Josef Vaniš DK: Václav Helliman Hu: Svatopluk Havelka; archivní – Johann Strauss: převzatá Radeckého pochodpíseňpíseň Nahr: FISYO Dir: František Belfín Zp: Gitte HaenningKarel GottMilan ChladilJudita ČeřovskáWaldemar MatuškaGerhard Riedmann Arch: Jan Zázvorka Kost: Zdena BauerováFrantišek Zapletal Ma: Vladimír Petřina St: Miroslav Hájek Zv: Dobroslav Šrámek H: Walter Giller (herec George Randy), Kopecký Miloš [dab] (hlas Georga), Gitte Haenning (herečka Mary, Randyho žena), Jirásková Jiřina [dab] (hlas Mary), Juraj Herz (herec William Poker, hrající Joa), Václav Lohniský (režisér), Jaroslav Štercl (herec Jurs, hrající překupníka kož), Karel Effa (pastor), Josef Hlinomaz (vetešník), Vladimír Hrubý (listonoš), Stanislav Litera (pomocný režisér), Vladimír Menšík (kat), Nadja Tiller (žena ve vězení), Oldřich Velen (lékař), Adolf Filip (policista), Vladimír Ptáček (člen štábu), Josef Elsner (člen štábu), Jana Brejchová (lady Mary), Richard Münch (lord Edward Grayton), le Breux Felix [dab] (hlas lorda Edwarda), Vít Olmer (lord William), Jan Kačer (psář John), Jana Andresíková (komorná), Hanus František [dab] (hlas prodavače dýmek), Řehoř Zdeněk [dab] (hlas oddávajícího kněze), Vivi Bach (Elsa), Janžurová Iva [dab] (hlas Elsy), Gerhard Riedmann (myslivec Kurt, Elsin muž), Sovák Jiří [dab] (hlas Kurta), Waldemar Matuška (italský zajatec Marcello) Chor: Josef Koníček Stp: 085.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 16.09.1966 
 
   Dýmka hercova - Herecká dvojice George a Mary je angažována do hlavních rolí filmu Lidé a vlci, jehož děj se odehrává v prostředí lovců kožešinové zvěře. George si koupí dýmku "hodnou velikého herce". Při natáčení jsou s ním potíže, neboť se příliš vžil do role žárlivého manžela. Jednou dokonce zmlátí svého filmového soka Pokera. Produkční firma nakonec George i Mary vyhodí. Ani to však George nevrátí do skutečnosti, a když najde Mary v Pokerově náručí, zastřelí ho. Je odsouzen a před popravou, stále přesvědčen, že jde o filmový děj, dýmku odloží, aby dým ve chvíli smrti nezahalil jeho tvář. Dýmka lordova - O svatební noci dá lord Edward Grayton přednost své nejdražší dýmce "straight grain" před milováním s mladou a krásnou lady Mary. Krátce po svatbě pozve Edward na zámek mladého lorda Williama a sám předstírá nutnou cestu do Londýna. Po svém návratu najde ženu v objetí psáře Johna. Druhý den oznámí lord lady Mary, že se ihned vydají na cestu kolem světa. Johnovi pošle svou nejdražší dýmku. Dýmka sv. Huberta - Myslivec Kurt musí odejít do války. Doma nechá půvabnou ženu Elsu a nakouřenou porcelánku. Válka trvá dlouho a není divu, že Elsa podlehne kouzlu italského zajatce Marcella. Kromě lože mu nabídne i manželovu dýmku. Idylu přeruší Kurtův nečekaný návrat. Marcello vyskočí z okna, ale co se zapálenou dýmkou? Elsa ji strčí do úst dřevěné sošky svatého Huberta a manželovi tvrdí, že svatý kouří. V noci ji probudí zlé svědomí. Pohlédne na sošku a s úžasem zjistí, že Hubert skutečně pokuřuje.
   The Actor's Pipe - Actor couple George and Mary are engaged to play the leading roles in the film People and Wolves. The film's action takes place in the milieu of fur hunters. George buys himself a pipe "worthy of a great actor". He gets exceedingly accustomed to his role of the jealous husband and causes problems throughout the shoot. He even beats up his film rival Poker once. The production company finally fires George and Mary. Even this is not enough to bring George back to reality and, when he finds Mary in Poker's arms, he shoots his adversary. He is sentenced to death. Before his execution, still convinced that he is taking part in a film story, he puts away his pipe so as to prevent its smoke hiding his face in the moment of death. The Lord's Pipe - On his wedding night, Lord Edward Grayton prefers his pipe filled with "straight grain", his favourite tobacco, to the charms of his young and beautiful Lady Mary. Soon after the wedding, Edward invites the young Lord William to visit their estate while he leaves for London under the pretence of an urgent business. Upon his return, he finds his wife in the arms of the dog-keeper John. The next day, the Lord announces to Lady Mary that they will make a journey around the world and sends his dearest pipe to John. The Pipe of St Hubert - Hunter Kurt must go to war. He leaves his delightful wife Elsa at home, together with his already seasoned porcelain pipe. The war goes on for a long time and it is no wonder that Elsa falls for the charms of an Italian captive, Marcello. In addition to her double bed, she offers the man her husband's pipe. Kurt's unexpected return interrupts the idyll. Marcello jumps out of the window, but what is Elsa to do with the still smoking pipe? She puts it in the mouth of the wooden figurine of St Hubert and then claims to her husband that the saint smokes. At night, she is awoken by bad conscience. She glances at the figurine and is terrified to find that Hubert is indeed puffing away at the pipe.