Dívka s třemi velbloudy  (Girl with Three Camels,The)
R: Václav Krška V: Filmové studio Barrandov, 1967 Sk: Novotný - Kubala Dr: Sergej Machonin VV: Václav Rouha N: Miloslav Stehlík S: Miloslav StehlíkVáclav Krška TS: Václav Krška PR: František Sádek AR: Vilém HenzelMarie Hejzlarová K: Stahl Rudolf ml. DK: Karel Dobřichovský Hu: Jiří Šust; archivní – Pavel Novák: píseň Vyznání Nahr: Orchestr Karla Krautgartnera, Beatová skupina Donald, Dechová hudba obce baráčníků Hradč T: Pavel Novák Zp: Pavel Novák Arch: Jan Zázvorka Kost: Marta BártováNita RomanečováEmilie Kůtová Ma: Vladimír Černý St: Jan Kohout Zv: Blažej Bernard H: Zuzana Ondrouchová (Bobina Gromová), Slávka Budínová (Božena zvaná Gromka, Bobinina matk), Radovan Lukavský (havíř Alfréd Havel, dříve kouzelní), Vladimír Pospíšil (Milouš, Gromčin milenec a podnájem), Robert Vrchota (parťák Král), Jan Langšádl (montér Pepík Bajcura, Bobinin mile), Petr Sedláček (zedník Jarda), Tomáš Sedláček (Vašek, Jardův kamarád), Jaroslav Moučka (Pepíkův otec), Ludmila Roubíková (Pepíkova matka), Jaroslav Satoranský (Eman Vyskočil), Pavel Holeček (montér Frajer), Miroslav Saic (montér zvaný Nejmladší), Antonín Molčík (montér Kamarád), Jaroslav Cmíral (montér Dobrák), Josef Kotapiš (montér Dlouhán), Rudolf Horák (lékař), Jarmila Májová (svačinářka), Nataša Gollová (Havlova družka), Věra Budilová (vrchní sestra), Eva Foustková (Kofroňová), Jaroslava Tichá (členka interupční komise), Milada Horutová (členka interupční komise), Ela Šilarová (prodavačka v bufetu), Míla Myslíková (úřednice), Eva Jandáčková (úřednice), René Gabzdyl (mladík ve výstavní síni), Klaudie Ferbrová (sousedka), Marie Popelková (sousedka), Zdeněk Kampf (příslušník VB), Bohumil Klika (tančící brigádník), Jan Minařík (tančící brigádník), Michal Kozl (Pepíček), Jarmila Lázničková (madam), Jan Kotva (kamarád Tonda), Ladislav Suchánek (vedoucí módní přehlídky), Hana Kreihanslová (právnička), František Šlégr (matrikář), Alena Frimlová (matrikářka), Josef Šulc (muž v bufetu), Václav Švec (hlídač na stavbě), M. Sebastián (mladý černoch) Spol: Emanuela PeterováJindřich Goetz Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 08.09.1967 
 
   Šestnáctiletá Bobina Gromová podlehne na tancovačce kouzlu modrookého mladíka a ještě té noci s ním přijde o panenství. Pak si teprve řeknou svá jména. Známost je kratičká, montér Pepík Bajcura odjíždí druhý den na montáž do Alžírska. Za čas od něj přijde pohlednice se třemi velbloudy a krátkým pozdravem. Dopis, který mu pošle těhotná Bobina, se vrátí s poznámkou, že adresát zahynul. Dívčina matka Božena je svobodná, stejně jako byla její matka a babička. Božena se proto rozhodne dceřin "problém" řešit interrupcí. Bobina si to cestou do nemocnice rozmyslí a peníze na zákrok utratí. Božena se smíří se situací a z jejich malého bytu vyhodí svého milence Milouše. Zatímco se narodí malý Pepík, najde si Božena nového přítele Alfréda. Ten pomáhá Bobině v boji s úřady, neboť mladičká matka chce, aby se syn jmenoval Bajcura. Pohlednice však otcovství nedokazuje. Nepomůže slíbené svědectví Pepíkových spolupracovníků. Návštěva Bajcurových rodičů nedopadne dobře. Šokováni informací o neznámé milence svého syna a nečekaném vnoučeti, vyhodí Alfréda i obě ženy s miminem ze svého domku. Laskavého a starostlivého "dědečka" Alfréda si zanedlouho odvede jeho dlouholetá družka. Obě ženy zůstávají samy, ostatně jak je v jejich rodu tradicí.
   Sixteen-year old Bobina Gromová surrenders to the charms of a blue-eyed youth she meets at a dance and loses her virginity with him that same night. Only then do they introduce themselves and learn each other's names. Their courtship is short-lived, the next day the assembler Pepík Bajcura leaves for Algeria to work on construction. After a while, a postcard of three camels arrives from him, with a short greeting. The letter that the pregnant Bobina writes to him is returned with a note that the addressee has died in an accident. The girl's mother Božena is single, just like her grandmother and great grandmother. This is why Božena decides to resolve her daughter's "problem" with an abortion. Bobina changes her mind on the way to the hospital and spends the money reserved for the surgery. Božena reconciles herself to the situation and kicks her lover Milouš out of their small flat. Little Pepík is born, and Božena finds a new boyfriend, Alfréd. He helps Bobina in her struggle with the authorities for the young mother wants her son surnamed Bajcura. However, the postcard cannot prove Pepík Bajcura's fatherhood. Even the promised testimony of Pepík's colleagues does not help. A visit to Bajcura's parents is a fiasco. Shocked by the information about their son's unknown lover and the unexpected grandson, they throw Alfréd and the two women with the baby out of their little house. The kind and caring "grandpa" Alfréd is also soon lured away by his long-standing girlfriend. The two women remain alone, as has become traditional in their family.