Den sedmý - osmá noc  (Seventh Day, the Eight Night, The)
R: Evald Schorm V: Filmové studio Barrandov, 1969 Sk: Novotný - Kubala Dr: Antonín Máša VV: Věra Kadlecová N: Zdeněk Mahler S: Zdeněk MahlerEvald Schorm TS: Evald Schorm PR: Josef Krameš AR: Milena TřeškováAnna Lackovičová K: Václav Hanuš DK: Michal Kulič AK: Jiří Pospíšil Hu: Jan Klusák; archivní – lidová píseň: píseň Hájku, háječku, píseň Neplačte nade mnou Nahr: FISYO Dir: František Belfín T: lidová píseň Zp: Václav ŠpidlaJosef Bek Arch: Karel Lier Kost: Lída NovotnáEva MartincováJaroslava Váňová Ma: Vladimír ČernýJaroslav ČermákJanina Bursová St: Josef Dobřichovský Zv: František Fabián H: Jan Kačer (Učitel), Bohumil Šmída (Předseda), Jan Libíček (Srandista), Květa Fialová (redaktorka Alena), Josef Bek (Baryton, herec Thalie), Bohumil Švarc (Tenor, herec Thalie), Luba Skořepová (Máří, herečka Thalie), Němeček Josef (2) (Lazar, herec Thalie), Vladimír Jedenáctík (Bas, herec Thalie), Jaroslav Wagner (blázen Josef), Jana Marková (Eva, Učitelova žena), Václav Špidla (Holič), Vladimír Ptáček (Mlynář), Eva Řepíková (děvečka Růženka), Václav Trégl (Kmet), Jaroslav Mareš (Čeledín), Jiří Hálek (výpravčí Bedřich), Nina Divíšková (žena výpravčího), Karel Hovorka (Strýc), Karel Bělohradský (Voják, syn Předsedy), Zdeněk Sedláček (mladší syn Předsedy), Božena Böhmová (Předsedova žena), Václav Babka (Otec), Jana Posseltová (žena s dětmi), Josef Elsner (Radní), Pavel Jiras (Radní), Vladimír Hrabánek (Radní), Jiří Lír (Účetní), Josefa Pechlátová (matka účetního), Jindřiška Gabriela Preissová (teta Nováková), Václav Kotva (soused s hodinami), Josef Engel (vesničan), Jaroslav Klenot (vesničan), Plachý Jiří (3) (vesničan), Zdeněk Srstka (vesničan), Jaroslav Tomsa (vesničan), Karel Vítek (vesničan), Josef A. Stehlík (listonoš), Ladislav Gzela (chalupník s jablky), J. Havlíková (tetka) Spol: Olga BourkováRůžena HejskováLibuše Jahodová Stp: 103.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 00.06.1990 
 
   Pohled kamery se z výšky přibližuje k vesničce a jejímu hemžení. Blázen Josef rozdává hamižným sousedům své věci. Do vsi přijede autobus s potulnou divadelní společností, která začne předvádět biblické pašijové hry. Za jedním z herců, Barytonem, dorazí jeho milenka, redaktorka Alena. Výpadek elektrického proudu přeruší představení. Obtloustlý poťouchlý Srandista navádí své kamarády a společně šíří po vsi poplašné zprávy o jakémsi nebezpečí, které všem hrozí a kterému lze uniknout jen ve vagonech, jež se objevily náhle na nádraží. Manželka výpravčího postrádá svého muže. V temné noci obyvatelé vesnice podléhají panice, kterou Srandista záměrně zvyšuje. Někteří obyvatelé se stávají obětí šikany. Ustaví se výbor vedený Předsedou, který začne rozhodovat, kdo bude evakuován, neboť ve vagonech není dost místa. Ještě té noci členové výboru uspořádají zabijačku a poté, co se opijí, surově znásilní členku hereckého souboru, která hraje Máří. Vesničané mezitím obsadili vagony. Učitel ubije lopatou výpravčího, který se vrací domů. U vlaku vypukne vřava... Na nádraží přichází blázen Josef. Zmizely vagony, po lidech zůstaly jen zbytky věcí. Ostrý zvuk doprovází letecký pohled na vesnici a osamělého muže.
   From a bird's eye view, the camera approaches a little village with its bustle. Village fool Josef gives away his things to his niggardly neighbours. A bus arrives to the village, carrying a group of travelling actors who begin to perform passion plays from the Bible. Editor Alena, lover of one of the actors, Baritone [Baryton], comes to see him. An electricity power failure interrupts the performance. Podgy, spiteful Joker [Srandista] spurs his friends to start spreading news of some kind of imminent danger that no one can escape except inside the wagons that have suddenly turned up at the station. The train dispatcher's wife misses her husband. In the darkness of the night, villagers yield to panic fuelled by the malicious Joker. Some people are bullied by others. A committee is organized, presided over by President [Předseda]. It begins to take decisions on who should be evacuated, since there will not be enough room for everybody in the wagons. That same night, the committee members organize a pig slaughter and, after getting dead drunk, they brutally rape the actress playing Mary. In the meantime, the villagers have boarded the wagons. The local teacher beats to death the train dispatcher with a shovel. Chaos breaks out by the train... Josef the village fool comes to the station. The wagons have dissapeared, and the only sign of the people are the belongings they left behind. A shrill sound accompanies the aerial view of the village with the solitary man.