Daniel  (Daniel)
R: Zdenek Sirový V: KF Praha/Filmové studio Gottwaldov, 1961 Dr: Jiří Blažek VV: Zdeněk Stibor N: Zdenek Sirový S: Zdenek Sirový AR: Vladislav MachalaMagda Sirová K: Jiří Kolín AK: Oldřich Řičánek Hu: Milivoj Uzelac; archivní Nahr: FISYO Dir: Milivoj Uzelac St: Antonín ŠtrojsaBrunclík Bohumír /zvukové efekty/ Zv: František Strangmüller H: L.H. Struna (kovář František Dvořák), Vojtěch Bihari (Daniel, kovářův vnuk), Jarmila Rázlová (Jarka, Danielova kamarádka), Alois Hrušecký (Olda), Ivan HudeckýOliver BurianIvan PavelkaZuzana Stiborová Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů © Národní filmový archiv 
 
   Desetiletému Danielovi, který je po otci poloviční Cikán, zemřela matka. Daniel zůstane u svého dědečka, vesnického kováře. Většině dětí jeho tmavá pleť nevadí, ale pro Oldu je špinavým cikánem. Daniel před svými smutky utíká na kopec na rozhlednu, kde se dívá do kraje a pozoruje pasoucí se srnku. S úkoly mu chce pomáhat Jarka, ale při pouštění draků i mezi nimi dojde Oldovou vinou k nedorozumění. Při cestě od autobusu, kterým děti jezdí do školy, se Daniel popere s větším a silnějším Oldou. Nesnese, že Olda trápí žábu. Když se děda vyptává, proč má na obličeji šrám, Daniel Oldu neprozradí. Daniel touží mít draka a děda mu udělá takového, jakého nemá žádné dítě ve vesnici. Drak přiláká na kopec i Oldu. Ten si od Daniela draka vypůjčí a při běhu s kopce ho poničí. Za to se od něho celá parta odvrátí. Děti s dědou draka opraví a přijmou mezi sebe i Oldu, který se Danielovi omluví a uzavře s ním přátelství.
   The mother of ten-year old Daniel has died. The boy, who is half-gypsy on his father's side, remains with his grandfather, the village blacksmith. Most of the children do not mind his dark skin but Olda writes him off as a dirty gypsy. Daniel runs away from his miseries to a hill with the look-out tower. Here, he observes the countryside and watches a deer grazing. Jarka wants to help him with his homework but the two of them fall out with each other flying kites; again, their quarrel is Olda's fault. On the way from the bus that takes the children to school, Daniel has a fight with the taller and stronger Olda. He cannot bear to see how Olda torments a frog. When his grandfather asks him why he has a mark on his face, Daniel does not betray Olda. Daniel longs to have a kite and his grandfather makes him a better one than any other child in the village. The kite also draws Olda to the hill. He borrows the kite from Daniel and breaks it running down the hill. The entire party turn their backs on him because of this. The children and the grandfather fix the kite and even let Olda join them. He apologizes to Daniel and the two boys become friends.