Ďáblova past  (Devil's Trap,The)
R: František Vláčil V: Filmové studio Barrandov, 1961 Sk: Novotný - Kubala VV: Věra Kadlecová N: román Mlýn na ponorné řece S: František A. DvořákMiloš V. Kratochvíl TS: František Vláčil PR: Jaroslav Beránek AR: Zdena PavlátováMilan Kadlec K: Rudolf Milič DK: Miroslav Sinkule AK: Milič Rudolf ml. Hu: Zdeněk Liška; archivní Nahr: FISYO Dir: František Belfín Arch: Karel Škvor Kost: Pištěk Theodor ml.František Mádl Ma: Vladimír ČernýFrantišek ČížekHeda Aksamitová St: Miroslav Hájek Zv: František Fabián Op: Mencl Václav prof.PhDr.ing.arch. H: Vítězslav Vejražka (mlynář Spálený), Miroslav Macháček (kaplan Probus), Čestmír Řanda (regent Valečský z Valče), Vlastimil Hašek (myslivec Filip), Vít Olmer (Jan, Spáleného syn), Karla Chadimová (děvečka Martina), František Kovářík (pastýř ovcí), Bedřich Karen (biskup Dittrichštejn), Josef Hlinomaz (dráb na poli), Zdeněk Kutil (mladší pacholek/myslivec v retrosp), Jaroslav Moučka (Jakub), Ladislav Kazda (mlynář v retrospektivě), Dagmar Kofroňová (mlynářova žena v retrospektivě), Zlatomír Vacek (farář v retrospektivě), Richard Záhorský (kostelník), Viktor Očásek (písař), Jiří Vršťala (velitel rejtarů), František Nechyba (šafář), Jiřina Bílá (robotnice), Jiří Bělohoubek (dráb), Novotný Antonín (2) (starší pacholek), Monika Indingerová (Katka), Pavla Polášková (Bětka), Milan Kindl (mladý šafář), Bakalářová (Andulka), Holohlavská (Lidka), J. Skružný (bubeník) Spol: Oldřich OkáčJitka ŠulcováRůžena Nováková Stp: 087.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 20.04.1962 © Národní filmový archiv 
 
   Svobodný mlynář Spálený je trnem v oku regenta Valečského. Regentovi se nelíbí, že si lidé mlynáře váží pro jeho moudrost, dobrotu a znalost přírody. Proto regent se zlobou reaguje na mlynářovo varování před stavbou nové stodoly v místě, kde se říká "Na propadlém". Svému hostu biskupovi Dittrichštejnovi dokonce vypráví, že mlynář a jeho rod jsou podezíráni z čarodějnictví. Kdysi švédští vojáci zapálili mlýn, ale mlynářova rodina jako zázrakem smrti unikla. Biskup pošle regentovi na pomoc fanatického kněze, zřejmě významného církevního hodnostáře. Kněz se také domnívá, že mlynář škodí věci církve. Proto prohledá mlýn, hovoří s mlynářem i jeho synem Janem a snaží se je usvědčit. Využívá ke svým cílům i myslivce Filipa, který usiluje o Janovu dívku Martinu. Knězova nenávist vzroste ještě víc, když se v době sucha mlynářovi podaří najít pramen vody a při tancovačce se propadne nová regentova stodola. Po tomto neštěstí mlynář zmizí. Kněz se pokusí proti němu poštvat vesničany, ale nepodaří se mu to. Rozjede se proto s regentem a Filipem do mlýna. Zde Jan najde otcův dopis, v němž mu ukazuje cestu do podzemí. Brzy na to vkročí do podzemí i kněz s regentem a Filipem a pustí se chodbou, před níž otec Jana varoval. Všichni tři zahynou. Jan a Martina jsou svobodní.
   The freeborn miller Spálený is a thorn in the side of the regent Valečský. The regent does not like that people respect the miller for his wisdom, goodness and knowledge of nature. Therefore the regent reacts with hatred to the miller's warning against the construction of a new darn at a place that is called "The Sunken Spot". He even tells his guest, Bishop Diettrichstein, that the miller and his family are suspected of witchcraft. A long time ago, Swedish soldiers put the mill on fire but the miller's family escaped as if by a miracle. The bishop sends a fanatic priest, probably a significant Church dignitary, to help the regent. The priest, too, thinks that the miller is detrimental to the reputation of the Church. He therefore searches through the mill, talks both to the miller and his son Jan and tries to convict them. He recruits the gamekeeper Filip, who is fond of Jan's girlfriend Martina. The priest's hatred gets even stronger when the miller succeeds in finding a spring of water during the droughts and the regent's new barn sinks in the course of the village dance. After this accident, the miller disappears. The priest tries to bully the villagers into turning against him, but he fails. Therefore he rides with the regent and Filip to the mill. There, Jan finds a letter in which his father describes the way to the underground. Soon afterwards, the priest, the regent and Filip walk into the underground and set off down the corridor that the father warned Jan against. All three die. Jan and Martina are freed.