Ďábelské líbánky  (Devilish Honeymoon)
R: Zdeněk Podskalský V: Filmové studio Barrandov, 1970 Sk: Brož Miloš VV: Josef Ouzký N: Jana BrejchováVlastimil Brodský S: Jaroslav DietlZdeněk Podskalský TS: Zdeněk Podskalský PR: Jan Mimra AR: Jan KratochvílIrena Vachatová K: Vladimír Opletal DK: Ladislav Chroust AK: Jiří Zavřel Hu: Angelo Michajlov; archivní – Angelo Michajlov: píseň Láska má, Angelo Michajlov: píseň Ta láska zlá, Alois Jelen: píseň Zasviť mi ty, slunko zlaté /Vystěhovalec/ Nahr: FISYO, Taneční orchestr Čs.rozhlasu Dir: Štěpán KoníčekZdeněk Marat T: Jan MimraZdeněk PodskalskýKarel Maria Drahotín Villani Zp: Václav Neckářskupina Golden Kids Arch: Boris Moravec Kost: Irena GreifováHelena VondruškováEva Máslová Ma: Otakar KošťálJiřina BissingerováKarel Konrád St: Zdeněk Stehlík Zv: Josef Vlček Tr: Josef Staněk H: Vlastimil Brodský (docent Richard Kostohryz), Jana Brejchová (Dagmar, Kostohryzova žena), Iva Janžurová (Ester, Kostohryzova asistentka), Jiřina Jirásková (Alžběta, kapitánova řidička a asis), Jan Libíček (vyšetřovatel kapitán Libíček), Josef Beyvl (hajný Vojta), Darja Hajská (Vojtová, žena hajného), Jaromír Hanzlík (zaměstnanec ústavu Bedříšek), Jaroslav Moučka (velitel hasicí čety), Miroslav Homola (zaměstnanec ústavu), Josef Chvalina (zaměstnanec ústavu), Zdeněk Řehoř (vědecký pracovník), Jiří Pleskot (vědecký pracovník), Nina Popelíková (zdravotní sestra), Viktor Maurer (lékař), Květa Fialová (reportérka), Jan Schánilec (reportér), Bohumil Švarc (zástupce časopisu Playboy), Ilja Prachař (prokurátor), František Hanus (předseda senátu), František Filipovský (inspektor Mrázek), Josef Vinklář (inspektor Bouše), Roman Skamene (kluk s prakem), Světla Svozilová (poštmistrová), Zdeněk Najman (dozorce), Václav Kotva (člen speciální čety), Josef Hlinomaz (vrátný ústavu), Karel Urbánek (obhájce), Karel Hovorka (zaměstnanec ústavu), Vratislava Jelínková (zaměstnankyně ústavu), Marie Popelková (matriarchální stařena), Helena Růžičková (tlustá tančící paní), Marta Richterová (servírka/členka docentovy suity), Jarmila Marešová (dívenka), Hana Talpová (zaměstnankyně ústavu), Václav Trégl (mávající stařík), Stanislav Litera (muž se zlomenou nohou), Václav Neckář (zpěvák), Zdeněk Rytíř (kytarista), Jana Andresíková (mladá paní), Josef Borovian (číšník), E. Bzura (člen docentovy suity), H. Čechová (členka docentovy suity), H. Divišová (členka docentovy suity), I. Hezinová (členka docentovy suity), Z. Leskovjanová (členka docentovy suity), Angelo Michajlov (člen docentovy suity), Karel Pavlík (člen docentovy suity), Eva Šťastná (členka docentovy suity), Rudolf Kalina (člen docentovy suity), Zdeněk Dohnal (tajemník soudu), Petr Hejduk (člen zaměstnanecké kapely), K. Jelínek (člen zaměstnanecké kapely), Ota Petřina (člen zaměstnanecké kapely), Milan Svoboda (člen zaměstnanecké kapely), Zdeněk Hodr (drogista), Jiří Klenot (člen speciální čety), Jaroslav Klenot (člen speciální čety), Plachý Jiří (3) (člen speciální čety), Karel Vítek (člen speciální čety), Vlk Jaroslav (2) (člen speciální čety), Karel Peyr (cizinec na honu) Spol: Milena HorákováMiloslava KostkováErika VojáčkováJiří Matolín Stp: 093.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 04.09.1970 
 
   Ve Výzkumném ústavu chemických závodů vypukl požár. Zmateným hasičům se jejich zásah nedaří, a tak opět vynikne genialita šarmantního docenta Kostohryze, který k uhašení použije svůj nejnovější vynález. V ústavu je Kostohryz nepopiratelnou hvězdou, obdivovanou muži a milovanou ženami. Zuřivě o jeho přízeň soupeří dvě asistentky - Dagmar a Ester, jejichž vzájemná nenávist je až hmatatelná. Policejní kapitán se svojí asistentkou Alžbětou dobře tuší, že tady už jde o život. Obě ženy si dělají naschvály a nakonec Ester zahyne při výbuchu v protiatomovém krytu, kam ji vylákala soupeřka. Podezřelý z činu je paradoxně docent, kterého před odsouzením "zachrání" svědectví rafinované Dagmar. Docent se s Dagmar ožení, aby pomohl policii usvědčit ji z vraždy. Když to Dagmar zjistí, její láska se změní ve vášnivou touhu po pomstě. Líbánky v hájovně probíhají ve znamení útoků na Kostohryzův život. Až otevřený Dagmařin pokus píchnout manželovi injekci jedu konečně vražedkyni přivede do vězení. Docent se vrací do ústavu, kde šokován potká živou a zdravou Ester. Ta ho rovněž přinutí ke svatbě a i ona plane touhou po pomstě. Ještě před svatební cestou spěchá do drogerie koupit zvláště silný jed na krysy.
   A fire bursts out in the Research Institute of the Chemical Factories. The confused firemen fail to fight the fire, and thus the ingeniousness of the charming senior lecturer Kostohryz has a chance to be demonstrated again, since the scientist applies his most recent invention to extinguish the fire. In the institute, Kostohryz is an unquestionable star admired by men and loved by women. There are two assistants who furiously compete for his favour - Dagmar and Ester, whose mutual hatred is almost tangible. The police captain with his assistant Alžběta can well sense that here life is already at stake. The two women are bloody-minded and eventually, Ester dies in an explosion in the nuclear shelter where she was enticed by her rival. Paradoxically, the one suspected of the crime is the senior lecturer who is "saved" from conviction by the testimony of the treacherous Dagmar. The senior lecturer marries Dagmar to help the police convict her of murder. But Dagmar finds out about this and her love turns into a passionate desire for revenge. The honeymoon in a gamekeeper's lodge passes in attacks on Kostohryz's life. It is only Dagmar's straightforward attempt to kill her husband with an injection of poison that eventually leads the murderess to prison. The senior lecturer returns to the institute where he, shocked, meets Ester, healthy and alive. Ester, too, forces him to marry her and she, too, burns with desire for revenge. Even before the wedding trip, she hurries to the pharmacist to buy an especially strong rat poison.