Čest a sláva  (Honour and Glory)
R: Hynek Bočan V: Filmové studio Barrandov, 1968 Sk: Šebor - Bor VV: Jiří Bečka N: román Čest a sláva S: Karel MichalHynek Bočan TS: Hynek Bočan PR: Miroslav Kubišta AR: Josef SandrMarie Beránková K: Jiří Šámal DK: Zdeněk Prchlík AK: Jan Hanzal Hu: Zdeněk Liška; archivní – píseň Bázeň boží je ta tam, píseň Vstaň, duše, vstaň Nahr: FISYO Dir: František Belfín Zp: sborhlas mužskýhlas ženský Arch: Jiří KotlářOldřich Okáč Kost: Olga DimitrovováEva LackingerováZelenková Ma: Jiří HurychBožena DošláMiloš Bobek St: Zdeněk Stehlík Zv: Emil Poledník Op: Miroslav ToegelMudra Miroslav PhDr. H: Rudolf Hrušínský (rytíř Václav Rynda z Loučky), Blanka Bohdanová (Kateřina), Karel Höger (Jindřich Donovalský z Bejšic a Ouj), Iva Janžurová (děvečka Dorota), Josef Kemr (kapitán francouzských fyzilírů), Lubomír Lipský (farář), Bohuslav Čáp (konšel), Jaromír Hanzlík (Kvart), Hana Kreihanslová (Piťhová), Zdeněk Kryzánek (rychtář), Adolf Minský (děda Maňas), Richard Záhorský (Kuba), Jan Pohan (rejtar), Jindřich Blažíček (Jakub), Jan Cmíral (Jakub II.), František Krahulík (kovář), František Kubíček (Matěj), Otto Mojžíš (Kvartův voják/Donovalského kočí), Stanislav Bareš (sedlák), Emil Rohan (sedlák), Karel Vavřík (sedlák), Eduard Pavlíček (sedlák), Ela Šilarová (Beneška), Josef Dvořák (čeledín), Karel Anderle (marodér), Emil Beneš (marodér), Čestmír Čivrný (marodér), Zdeněk Houška (marodér), Ivan Chrz (marodér), Josef Kříž (marodér), Petr Lebeda (marodér), František Plecháček (marodér), Ivo Prokop (marodér), Miloslav Průša (marodér), Robert Ritschel (marodér), J. Schuster (marodér), Zbyšek Šrůta (marodér), Petr Vinař (marodér), Pavel Vlasák (marodér), L. Zahrádka (marodér), Jaroslav Voigst (marodér), J. Plecháčková (marodérka), Vlasáková (marodérka), Jan Ekl (strážný), Karel Engel (ohořelý mrtvý muž), Milica Kolofíková (snacha), Ferdinand Krůta (Jouza), Marie Šimberová (Dorotina matka), Oldřich Pithard (dubl za Hrušínského), J. Šafránek (jednonohý) Spol: Kateřina ReimanováMiloslava Vojnová Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 24.01.1969 
 
   Je rok 1647 a už skoro třicet let zuří válka. Chudá a omšelá je tvrz rytíře Václava Ryndy z Loučky, stejně jako jeho oděv. O rodový majetek přišel už jeho otec, který se pro záchranu holého života musel po bitvě na Bílé hoře vzdát své víry a odpřísáhnout poslušnost katolické církvi. Václav připomíná spíše než šlechtice sedláka, který se snaží sehnat pro sebe a svoji čeládku něco k snědku. Jednoho dne přijede do tvrze návštěva. Císařův komisař Šrandorf s chotí požádají o nocleh. Mezi čtyřma očima pak host Ryndovi prozradí, že Šrandorf není jejich pravé jméno a ve skutečnosti nejsou ani manželé - Jindřich Donovalský a jeho společnice Kateřina přicházejí ve službách francouzského krále a chtějí v Čechách vyvolat vzpouru proti Habsburkům. Ještě té noci přepadne tvrz tlupa marodérů a host je pomůže obráncům tvrze zahnat. Donovalský chce Ryndu přes jeho odmítání přemluvit k odboji a zůstane i se svojí společností jako host dlouhé měsíce. Jeho falešný glejt komisaře zachrání Ryndu v zimě před rekvírováním císařskými vojsky. Pobočník Donovalského zatím cvičí Ryndovy poddané v boji. Při vybírání desátků je nešťastně zabit farář a to se stane podnětem k otevřenému odboji. Rynda si připomene své kořeny a staví se do jeho čela, přestože právě přišla zpráva, že válka skončila.
   It is the year 1647 and the war has been raging for almost thirty years. Poor and dilapidated is the stronghold of the knight Václav Rynda of Loučka and so is his clothing. The family property was spent by his father who, after the loss at the battle at the White Mountain, was forced to give up his faith and had to swear submission to the Catholic Church to save his skin. Václav resembles a peasant rather than a nobleman, as he tries to find something to eat for himself and his domestics. One day, a visit comes to the stronghold. The emperor's commissioner Šrandorf and his wife ask for a night's lodging. The guest then reveals to Rynda in private that Šrandorf is not their real name and that in fact they are not even married - Jindřich Donovalský and his companion Kateřina have come in the French king's employ and want to incite a revolt against the Hapsburgs in Bohemia. That very night, a gang of marauders attacks the stronghold and the guest helps the defenders of the stronghold to put them to flight. Donovalský wants to persuade the diligent Rynda to join the resistance and remains as a guest with his company for many months. His false commissioner's letter of safe-conduct saves Rynda in winter from the requisition by the emperor's army. In the meantime, Donovalský's adjutant trains Rynda's subjects in fighting. During the collection of tithes, a parish priest is unfortunately killed and the accident instigates open resistance. Rynda recalls his own roots and stands at the head of the rebellion although the news that the war is over has just arrived.