Červnové dny  (June Days)
R: Antonín Kachlík V: Filmové studio Barrandov, 1961 Sk: Hanuš - Procházka VV: Gustav Rohan N: Antonín Kachlík S: Otakar KirchnerAntonín Kachlík PR: Jan Němec AR: Věra PopelkováKarel Čáslavský K: František Valert DK: Jiří Šámal AK: Rudolf Holan Hu: Ivan Řezáč; archivní – Ivan Řezáč: píseň Už je tu máj Nahr: Orchestr Ferdinanda Havlíka T: Josef Kainar Zp: sbor Arch: Bohumil Pokorný Kost: Zdena KadrnožkováZdena ŠnajdarováEmilie Kůtová Ma: Jan ValkounVlasta PoslušnáPetr Jílovec St: Zdeněk Stehlík Zv: Pavel JelínekBrunclík Bohumír /zvukové efekty/ H: Jiří Bednář (hornický učeň Pavel Čejka), Zuzana Schnöblingová (Šárka, Pavlova dívka), Josef Langmiler (vychovatel František Ančar), Arnošt Faltýnek (mistr Bleha), Dvořák Milan (2) (učeň Jenda zvaný Pinďa), Aleš Košnar (předseda svazácké organizace Vojta), Vladimír Vyskočil (učeň Mirek Bulín), Petr Mach (učeň Lesák), Jan Výborný (učeň Šufan), Jitka Zelenohorská (Bětka, Šárčina kamarádka), Květoslava Houdlová (Šárčina matka), Pavel Petráš (Bína), Jan Hanžlík (Franta), Jaroslav Moučka (řidič Václav Čejka, Pavlův otec), Antonín Šeplavý (závozník), Jaroslav Kříž (příslušník SNB), Jaroslav Radimecký (horník Petr Petráň), Vladimír Švabík (ředitel), Miloš Bunda (Vašek), Ludmila Roubíková (sousedka), František Mikuta (horník), Eliška Velímská (Bětčina matka), Jan Jindřich (Mochomůrka), Ladislav Spěvák (trumpetista), Václav Podhorský (rozhodčí), Hladík Josef (2) (Libušiňák), Jaroslav Pukl (Libušiňák), Petr PetrášE. Peprníková Spol: Havíři z dolů Gottwald I. a II.Učňové a vychovatelé z Hornic.uč.Kolektiv ČSM FSBMarta KaplerováJaroslava RadováLibuše Vaněčková Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 24.11.1961 © Národní filmový archiv 
 
   Parta hornických učňů bydlí společně na internátě. Ve volných chvílích jsou trochu rošťáci, ale v dole pracují svědomitě. Pavel a Vojta jsou nejlepší, a proto rubají na předku. Vojta je předseda svazácké organizace, ale Pavla chlapci uznávají jako přirozenou autoritu. Kluci z rozpustilosti vynesou z dolu kousek výbušniny a vyrobí několik dělbuchů. Když dojde k explozi v jídelně, Pavel vezme vinu na sebe a je za to odvolán z předku. Dívky z nedalekého Libušína se s kluky seznámí na koupališti. Plachá Šárka se začne scházet s Pavlem. Libušínští mládenci nechtějí, aby "jejich" dívky chodily s přivandrovalci a s Pavlem se poperou. Vychovatele Ančara už Pavlovy skutečné i domnělé přestupky rozzlobí natolik, že uloží chlapci za trest domácí vězení. Pavel uteče za Šárkou. Libušíňáci je pronásledují a Šárka v nouzi vezme Pavla k sobě domů, její matka je na noční směně. Oba zamilovaní stráví spolu naprosto nevinnou noc. Ráno Pavla zahlédne při odchodu sousedka a skandál je na světě. Ančar se postará, aby byl Pavel přeložen jinam. Vyprovází Pavla na autobus a teprve pohled do tváře plačící Šárky Ančarovi ozřejmí nesmyslnost trestu, a dovolí proto Pavlovi vrátit se zpět.
   A gang of miner's apprentices shares a dormitory. In their leisure time, they are a bit of a gang of hooligans, but in the mine, they work assiduously. Pavel and Vojta are the best and the most productive, thus working at the front. Vojta is the head of the local branch of the Czechoslovak Youth Movement, but the boys consider Pavel a natural authority. The boys, out of naughtiness, smuggle some explosives from the mine and make some fireworks out of them. After an explosion in the dining hall, Pavel takes the blame upon himself and, as a punishment, is withdrawn from the front in the mine. The girls from the nearby village of Libušín get acquainted with the boys at a bathing pool. The shy Šárka begins to date Pavel. The young men of Libušín do not want "their" girls to date "aliens" and have a fight with Pavel. The educator Ančar is already so angry about Pavel's real and presumed misdemeanours that he places the boy under house-arrest. Pavel runs away to Šárka. The Libušín youth pursue them and Šárka, in distress, takes Pavel to her place, her mother being on a night shift. The two lovers spend a totally innocent night with each other. In the morning, Pavel is spotted by a neighbour, and a scandal is born. Ančar does his best to transfer Pavel to another assignment and walks him to the bus station. When he sees the face of the crying Šárka, Ančar realizes the foolishness of the punishment and thus lets Pavel return.