Čas jeřabin  (Time of Rowan-Berries, The)
R: Miroslav Sobota V: Filmové studio Barrandov, 1963 Sk: Novotný - Kubala VV: Jiří Krejčí N: Vladimír Körner S: Vladimír Körner TS: Miroslav Sobota AR: Milan KadlecIrena Klausová K: František Valert AK: Oldřich HubáčekJiří Širc Hu: archivní; archivní – Wolfgang Amadeus Mozart: převzatá Vánoční tanec, Ronald Binge: převzatá Alžbětinská serenáda Arch: Karel Lier Kost: Bohumil Sochor Ma: Vladimír Černý St: Josef Dobřichovský Zv: Bedřich Poledník H: Vlastimil Brodský (František Valda), Radoslav Brzobohatý (opilý muž), Jarmila Kurandová (Františkova matka), Růžena Merunková (sousedka Květa), Oldřich Velen (hostinský Arnošt Kouba), Vladimír Huber (železničář), Hlavatý Vladimír [dab] (hlas železničáře), František Ocman (kluk s bruslemi) Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů © Národní filmový archiv 
 
   Krátce před Vánoci se vrací František Valda do rodné vsi na návštěvu k matce. Krajina je pokrytá sněhem, a když zahlédne František u silnice ležícího člověka, hned zastaví. Muž je silně opilý a bez pomoci by určitě zmrznul. František ho postaví na nohy a snaží se na něj upozornit v nedalekém domě. Obyvatelé však ani neotevřou dveře. František se pro muže vrátí a naloží ho do auta. Neznámý nereaguje na dotazy ani na chápává slova o osamělosti. František ho proto vysadí u dřevěné boudy na železniční zastávce. Matka syna přivítá a pohostí, ale ten musí neustále myslet na to, že je venku hrozný mráz. Vrátí se do boudy, ale nikdo už tam není. František se zastaví v hospodě a přítele z dětství, hostinského Arnošta, poprosí o baterku. Vtom do prázdného lokálu vstoupí neznámý, který si Františka vůbec nevšimne. Zdá se, že už je v lepší kondici. Vzápětí znovu mizí ve tmě. Uklidněný František se vrací domů k matce.
   It is shortly before Christmas and František Valda returns to his native village to visit his mother. The landscape is covered with snow, and when František spots a man lying by the road, immediately stops his car. The man is very drunk and would certainly freeze to death without help. František puts him on his feet and tries to tell about him the people in the nearby house. Its inhabitants, however, do not even open the door. František returns to the man and loads him into his car. The unknown does not respond to any questions nor sympathetic words about loneliness. František therefore drops him off by a wooden hut on a railway station. The mother welcomes and hosts her son but he cannot but think about the horrible frost outside all the time. He returns to the hut but there is no one there any more. František stops by in the local pub and asks his childhood friend publican Arnošt for a flash lamp. At the very moment, the unknown man steps into the local with František passing utterly unnoticed. He seems to be in much better shape than before. He, however, again disappears in the dark. František calms down and returns home to his mother.