Ceremoniál  (Ceremony, The)
R: Vladimír Drha V: Studio FAMU, 1966 VV: Petr KubištaFiala Karel (výroba) N: Vladimír Drha S: Vladimír Drha K: Dodo Šimončič Zv: Oldřich Tichý H: Nataša Gollová (hostitelka), František Gremmer (hostitelčin manžel), Jarmila Dostálová (dcera hostitelů), Alžběta Frejková (návštěvnice), Antonín Šubrt (manžel návštěvnice), Miloslav Uher (syn návštěvníků) Spol: Klos Elmar /režie/ (pedagogické vedení), Hanibal Jiří /odborný asistent/ (pedagogické vedení), Hanuš Václav /kamera/ (pedagogické vedení), Šmída Bohumil /produkce/ (pedagogické vedení), Dobřichovský Josef /střih/ (pedagogické vedení) Fo: 35 mm Ve: česká 
 
   Ateliérová scéna III.ročníku FAMU. Na návštěvu k rodině, kterou tvoří matka, ochrnutý otec na vozíku a dospělá dcera, přicházejí příbuzní - manželé s dospívajícím synem. Hostitelka je afektovaná a křečovitě srdečná. Neustále brebentí, nabídne pohoštění a medovým hlasem promlouvá ke svému manželovi, který je zjevně po mozgové mrtvici. Květinu, kterou přinesla návštěva, dá do vázy na stolek nedaleko od muže. Návštěva popíjí kávu, mladí lidé se nudí. Starý muž se natáhne pro květinu. Ruce ho ale neposlouchají a váza se převrhne. Laskavá hostitelka se okamžitě změní v nepříjemnou fúrii, která nevybíravými slovy vynadá svému nemocnému manželovi.
   A studio scene of the 3rd grade at the Film and Television Faculty of the Academy of Performing Arts. Family consisting of a mother, a paralyzed father on a wheelchair and an adult daughter, are visiting relatives - a married couple with an adolescent son. The hostess is affected and cloyingly warm. She constantly jabbers, offers refreshments and is honey-tongued to her husband, who apparently suffered a stroke. She puts the flowers brought by the guests into the vase on a tablet close to the man. They drink coffee and the youngsters are bored. The old man stretches his hand to reach the flower. But his hands do not obey him and the vase tips over. The kind hostess immediately turns into an unpleasant virago who sharply scolds her sick husband.