Bloudění  (Searching)
R: Jan ČuříkAntonín Máša V: Filmové studio Barrandov, 1965 Sk: Novotný - Kubala Dr: Sergej Machonin VV: Jiří Krejčí N: Antonín Máša S: Antonín Máša TS: Jan ČuříkIvan ŠlapetaAntonín Máša PR: Miloš Kohout AR: Anna LackovičováZdenka Pešulová K: Jan ČuříkIvan Šlapeta DK: Oldřich HubáčekIvan Šlapeta AK: Jiří Polák Hu: Jan Klusák; archivní – lidová píseň: píseň Rožnovské hodiny Nahr: FISYO Dir: František Belfín T: lidová píseň Zp: sbor Arch: Jan Oliva Výtv: Věra Vainarová Kost: Lubomír HrůzaMagdalena LautnerováVěra Maierová Ma: Jiří ŠimonLibuše Beranová St: Miroslav HájekJaromír Janáček Zv: Jiří Kejř H: Jaromír Hanzlík (Michal Hrabák), Jiří Pleskot (dr.Jiří Hrabák, Michalův otec), Jiřina Jirásková (Helena, Michalova matka), Vladimír Šmeral (novinář Ornet), Alexandra Myšková (Ornetova žena), Jana Brejchová (Eva Holasová), Jiří Holý (Evin manžel), Miroslav Macháček (malíř Pavel Hrabák, otcův bratr), Nataša Gollová (slečna, Pavlova družka), Jan Kačer (automobilista Miska), Taťána Fischerová (dívka Věra-Eva), Alena Bradáčová (otcova milenka Vlasta), Kreuzmannová Alena [dab] (hlas Vlasty), Jiří Adamíra (Šubrt), Zdeněk Řehoř (Pejr), Ladislav Mrkvička (mladík), Jiří Hrzán (mladík), Jan Horníček (mladík), Karel Kafka (mladík), Karas Karel (2) (Glück), Helena Samohelová (Irena), Čuříková Olga [dab] (hlas Ireny), Karel Vašta (lesník), Jiří Menzel (Dohnal), Martin Brož (student), Hynek Sedláček (hostinský Čermák) Spol: Hana CillerováVilemína BinterováDiana HeringováMarta Kaplerová Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 01.04.1966 
 
   Michalův otec a jeho přátelé jsou poznamenáni zážitky z války a poválečnými společenskými deformacemi, na nichž se podíleli buď přímo anebo k nim zbaběle a mlčky přihlíželi. Pocity viny se snaží přehlušit a omluvit před mladou generací vzpomínkami na hrdinské válečné skutky. Michal však s jejich problémy nechce mít nic společného. Podvědomě vnímá nepříjemnou rodinnou atmosféru i určité otcovo pokrytectví. Po jedné hádce s otcem proto uteče z domova, rozhodnut najít si vlastní cestu. Na první zastavení u otcova bratra - malíře, který se už dávno uchýlil se svou tvorbou do venkovské samoty, ho symbolicky odveze v přepychovém autě poloslepý řidič. Potom se setká s partou excentrických mladých lidí. Ti putují k moři, ačkoliv dobře vědí, že se tam nedostanou. Michal nakonec pochopí, že útěkem svobodu nezíská a vrátí se domů. V neděli otec odveze rodinu na obvyklý výlet, jako by bylo opět všechno v pořádku.
   Michal's father and his friends are stigmatised by their war experience and the post-war social deformations in which they took part either directly, or watched them cowardly and in silence. They are trying to repress their feelings of guilt and justify their behaviour to the young generation with memories of their heroic war feats. Michal, however, does not want to have anything to do with their problems. He subconsciously perceives the unpleasant atmosphere in the family as well as his father's hypocrisy. After one of many quarrels with his father, he runs away from home, determined to go his own way. At the first visit he stays with his father's brother - a painter who sought refuge for his work in the seclusion of a village a long time ago - as a hitch-hiker he is symbolically driven by a half-blind driver in a luxurious car. After that, he meets a group of eccentric young people who travel to the sea, although they are very well aware that they cannot get there. Eventually, Michal comes to understand that he cannot reach freedom by escape, and returns home. On Sunday, the father takes the family on their usual trip by car, as if everything was all right again.