Bláznova kronika  (Jester's Tale,A)
R: Karel Zeman V: Filmové studio Barrandov, 1964 Sk: Šmída - Fikar Dr: Václav Nývlt VV: Josef Ouzký N: Karel Zeman S: Karel ZemanPavel Juráček TS: Karel ZemanPavel Juráček PR: Bohumil BrejchaMiroslav Kubišta AR: Eliška DoubkováJana Rozbrojová K: Václav Huňka DK: Zdeněk Prchlík AK: Bohumil Paris Hu: Novák Jan (skladatel); archivní – Novák Jan (skladatel): píseň Tomášku, člověče, tvé mládí uteče, Novák Jan (skladatel): píseň Pijácká (Víno je nejvěrnější z kumpánů) Nahr: FISYO Dir: František Belfín T: Ludvík Kundera Zp: Schoberová Olga [dab]Holub Miloslav [dab]Rudolf Pellar Arch: Zdeněk Rozkopal Kost: Jiří JaškaMiloslava ŠmídováDagmar Krausová Ma: Rudolf HammerJan ŠtětinaJiří Budín St: Miroslav Hájek Zv: Roman Hloch Tr: Arnošt KupčíkFrantišek KrčmářBohuslav PikhartZdeněk OstrčilJosef Zeman Akom: Radovan Krátký kom: František Smolík H: Petr Kostka (Petr), Miloslav Holub (verbíř Matyáš z Babic), Emília Vášáryová (Lenka), Valentina Thielová (komtesa Veronika), Karel Effa (hejtman Varga z Koňousova), Eva Šenková (hraběnka, matka Veroniky), Eduard Kohout (hrabě, otec Veroniky), Vladimír Menšík (dvorní malíř), Čestmír Řanda (vachtmajstr), Jiří Holý (španělský důstojník), Josef Haukvic (císařský mušketýr), František Kovářík (šašek), Ota Žebrák (ansfeldovský důstojník), Václav Švec (hradní stráž), Olga Schoberová (pradlena), Martin Raus (císařský důstojník), Milan Neděla (kovář), Míla Myslíková (služebná), Ladislav Gzela (hradní stráž), Alois Dvorský (strážný na hlásce), Vítězslav Černý (mušketýr), Zdeněk Braunschläger (mušketýr), Stanislav Ebens (mušketýr), Otakar Moučka (mušketýr), Marie Hübschová (dvorní dáma), Zdeňka Balounová (dvorní dáma), Olga Světelská (dvorní dáma), Miriam Kantorková (dvorní dáma), O. Nosková (dvorní dáma), Lubomír Bryg (kuchtík), Jaroslav Klenot (rváč), Jiří Lánský (rváč), Ludvík Wolf (rváč), Karel Engel (rváč), Evelyna Stryhalová (kurtizána), Alois Müller (velitel stráže), Jan Libíček (vozka-verbíř), Vladimír Linka (dvořan), Jiří Lukeš (princátko), Milan Kindl (kat), Božena Köhlerová (děvečka), O. Kulčycká (děvečka), Oldřich Stodola (posel poražených), Vladimír Navrátil (dvořan), Otto Ohnesorg (generál), Miloslav Šindler (lokaj), Václav Podhorský (císařský mušketýr), Jindřich Poledňa (halapartník), Jiří Šindelář (zbrojnoš), Pavel Robin (Vargův mušketýr), Zdeněk Skalický (císařský mušketýr), Antonín Soukup (hradní stráž), Zdeněk Týle (sluha hraběte), Miloslav Průša (šermíř), I. Černohorský (šermíř), J. Černohorský (šermíř), K. Palivec (šermíř), V. Nádvorník (šermíř), Zdeněk Vašek (mušketýr), Gustav Vondráček (mušketýr), Ladislav Zápotocký (generál), Jiří Zach (generál), Ervín Zolar (opilý strážce), Bohuslav Kupšovský (lokaj), Smolík František [dab] (hlas šaška) Chor: Luboš Ogoun Spol: Jana CunderlováVilemína Binterová Stp: 083.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 18.12.1964 © Národní filmový archiv 
 
   Rok 1625, doba třicetileté války. Čechy jsou rozděleny do dvou táborů. Na jedné straně habsburský císař Ferdinand II., na druhé dánský král Kristián IV. Verbíři armád obou vládců hledají muže do svých vojsk. Zajmou i mladého vesničana Petra, obléknou mu vojenský kabát a Matěj, královský verbíř, si ho přiváže ke koni. V nestřeženém okamžiku Petr uteče, ale padne do rukou druhého vojska, císařského. S ním se v zajetí ocitne i Matěj. Pro Matěje je vojna jako vojna. Proto obrátí kabát na ruby a rázem je z něho císařský voják. Jednou oba mušketýři zabloudí a najdou opuštěný vůz s pokladnou, drahými předměty a obleky. Petr o zlato nestojí a vydá se sám svou cestou. Setká se s opuštěnou dívkou Lenkou. Zanedlouho je dostihne Matěj, pronásledovaný tlupou vojáků. Petr se rychle oblékne do krásných šatů, Matěj zase obrátí kabát a Lenka se stane šaškem. Tentokrát však Matěj zvolil nesprávnou stranu a tak trojice padne do rukou císařského vojska. Na zámku císařových přívrženců s nimi zacházejí různě, podle toho, kdo právě vítězí. Zvláštní postavení má Petr, kterého chtějí oženit s komtesou Veronikou. Lenka, která miluje Petra, se však svého chlapce nevzdá. Nakonec se jim všem podaří uprchnout. I s Matějem prožijí pak mnohá dobrodružství, než dospějí ke štěstí.
   It is the year 1625, the time of the Thirty Years War. Bohemia is divided into two camps. On the one side stands the Hapsburg Emperor Ferdinand II, on the other, the Danish King Christian IV. The press-gang of armies of both rulers search for men for their troops. Among those captured is the young villager Petr; the soldiers hustle him into uniform and Matěj, the King's officer of the press-gang, ties him to his horse. In an unguarded moment Petr runs away but falls into hands of the other army, the one of the emperor. Along with him, Matěj is also captured. For Matěj, however, military service always means the same. He just turns his coat inside out, and, all of a sudden, turns himself into a soldier in the emperor's service. One day, the two musketeers lose their way and find an abandoned wagon with a trunk containing precious objects and suits. Petr is not interested in gold and sets off to go his way alone. He meets a destitute girl named Lenka. Soon, Matěj catches up with them, pursued by a squad of soldiers. Petr promptly puts on a beautiful suit, Matěj again turns his coat inside out and Lenka becomes a clown. But this time, Matěj selected the wrong side, and the trio falls into hands of the imperial army. On the manor of the emperor's supporters, they are handled variously, depending on which side is winning at the moment. Petr has a special position, for they want to marry him to the young Countess Veronika. Lenka who loves Petr, however, does not give up her boyfriend. Eventually, all three manage to escape and experience many adventures before they reach happiness.