Bílá paní  (White Lady,The)
R: Zdeněk Podskalský V: Filmové studio Barrandov, 1965 Sk: Feix - Brož Dr: Otto Zelenka VV: Jiří Pokorný N: povídka Jak Pupenec k štěstí přišel, Karel Michal: sbírka povídek Bubáci pro všední den; Karel Michal S: Karel MichalZdeněk Podskalský TS: Zdeněk Podskalský PR: Vladimír Zelenka AR: Mojmír TicháčekDagmar Zelenková K: František Valert DK: Oldřich Hubáček AK: Rudolf Holan Hu: Evžen Illín; archivní – píseň Na hradě Okoři, píseň Pionýři, pionýři, malované děti /parafráze na Huláni, huláni/ Nahr: Orchestr Karla Vlacha, FISYO Dir: Karel VlachŠtěpán Koníček Zp: sbor Arch: Boris Moravec Kost: Jarmila RomanováAnna Blažková Ma: František ČížekHeda AksamitováZdenka Indrová St: Zdeněk Stehlík Zv: František ŠindelářBrunclík Bohumír /zvukové efekty/ Tr: František ValertPavel NečesalVladimír Dvořák H: Vlastimil Brodský (kastelán Jindřich Pupenec), Rudolf Hrušínský (předseda MNV František), Miloš Kopecký (tajemník MNV), Irena Kačírková (Perchta z Borštejna-Bílá paní komo), Jiřina Bohdalová (servírka Andula), Josef Bek (pracovník zvl.odd. MŠK Alois Kudrn), Čestmír Řanda (referent dr.Tomeček), Václav Voska (psychiatr dr.Boukal), Vlasta Chramostová (Anežka, Pupencova žena), Vladimír Hlavatý (řídící učitel), Ilja Prachař (přednosta úřadu na ministerstvu Pe), Darja Hajská (výměnkářka Blažková, uklízečka na), Václav Trégl (Blažek, manžel uklízečky), Zdeněk Řehoř (farář), Vladimír Menšík (okrskář, rotný VB), Josef Vošalík (převozník děda Rejsek), Jiří Koutný (Pepík), Alois Dvorský (děda), Emanuel Kovařík (Kalous), Vladimír Linka (hostinský), Zdeněk Najman (vedoucí komunálu), Helena Růžičková (drůbežářka), Ilona Kubásková (nápověda), Milan Kindl (zaměstnanec komunálu), Vladimír Navrátil (zaměstnanec komunálu), Jaroslav Heyduk (zaměstnanec komunálu), Milan Neděla (zaměstnanec komunálu), J. Daněk (zaměstnanec komunálu), Hlinomaz Josef [dab] (hlas zaměstnance komunálu), J. Pasterňak (zaměstnanec komunálu), K. Vystrčil (náčelník hasičů), Helena Dubová (sekretářka), Josef Bulík (redaktor Hlasatele), František Suk (úředník komunálu), Miloslav Šindler (úředník komunálu), Jaroslav Kladrubský (úředník komunálu), Zdeněk Týle (úředník komunálu), Jiří Valenta (úředník na ministerstvu), Robert Krásný (dítě Pupencových), Michal Prokop (dítě Pupencových), Lopatová (dítě Pupencových), Vladimír Cabalka (host v hospodě), Miloš Vavruška (host v hospodě), Robert Vrchota (host v hospodě), Mojmír Ticháček (řidič), J. Pešek (soused) Spol: Emanuela PeterováLudmila NáprstkováJiří KotlářVlasta WeiselováBlanka VrbeckáJosef JakoubekLibuše KoutnáNaděžda Munzarová Stp: 093.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 24.09.1965 
 
   Ve vsi Komonice, ležící pod stejnojmenným hradem, dojde k zázraku. Krásná Perchta zvaná Bílá paní komonická vystoupí jednoho dne z obrazu, vyhoví prosbám výměnkářky Blažkové a zařídí jí v chalupě vodovod. Té noci totiž navštívila hrad skupina místních trochu podnapilých občanů, kteří vedli právě spor o to, zda Bílá paní opravdu za úplňkových nocích chodí po hradě. Kastelán Pupenec vyluštil nápis na obraze "Věř, ale komu věříš, měř" a formulku vyslovil nahlas. Jako jediný pak byl svědkem Perchtina počínání. Život ve vsi je vzhůru nohama. Předseda MNV a jeho tajemník se vzájemně podezírají z líbivé politiky vůči občanům, do vsi je vypravena zvláštní komise z ministerstva. Na hradbách se objeví i jiná Bílá paní, servírka Andula, kterou tam poslal v kostýmu z divadelní hry tajemník, aby se pomstil předsedovi. Komise je ale svědkem skutečného vystoupení Perchty z obrazu, a protože se nehodí, aby nedostatky v práci řešily zázraky nějakého ducha, delegace z Prahy obraz ukradne a odveze jej do depozitáře. Most, který měla ještě Bílá paní postavit, tak nad řekou chybí, i když oslava je už naplánovaná a musí se konat. Za zvuků hudby se občané vrhnou do vody v místě, kde měl most stát, a plavou. Jen Bílá paní se nedá spoutat, projde mřížemi a jde dál...
   In the village of Komonice, lying under the castle of the same name, a miracle comes to pass. One day, the beautiful Perchta, called the White Lady of Komonice, steps out from a painting and, giving her ear to the wishes of the retired peasant Blažková, installs a water-supply system in her house. That night was the castle visited by a group of tipsy local citizens who argued about whether the White Lady really walks around the castle at night under the full moon. Castellan Pupenec deciphered the inscription on the painting with the White Lady - "Trust, but Measure Whom You Trust" - and said the formula out loud. Subsequently, he was the only one to witness Perchta's activities. The life in the village is turned upside down. The chairman of the Municipal National Committee and his secretary suspect each other for their populist policy toward the local citizens, and a special committee from a ministry is dispatched to visit the village. And there appears yet another White Lady on the castle fortification - the waitress Andula who was sent there in a theatre costume by the secretary who wanted to have his revenge on the committee's chairman. The committee, however, witnesses the real Perchta stepping out of the painting. Because it is inappropriate for shortcomings in work to be solved by supernatural means, the Prague delegation steals the painting and stores it in the depository. The bridge which the White Lady was yet to build, is thus missing over the river, although the celebration of the event has been already scheduled and must take place. To the sounds of the band the citizens of the village throw themselves to the water in the very place where the bridge was to be raised, and swim. Only the White Lady does not let herself be bound - she walks right through the bars...