Bílá oblaka  (White Clouds)
R: Ladislav Helge V: Filmové studio Barrandov, 1962 Sk: Šmída - Fikar Dr: Václav Nývlt VV: Rudolf Fencl N: Juraj Špitzer S: Juraj Špitzer PR: Martin Hollý AR: Zdena ŠtekrováVáclav Matějka K: Josef Vaniš DK: Rudolf JoklStanislav Milota AK: Václav Helliman Hu: Svatopluk Havelka; archivní – píseň Sama, lidová slovenská píseň: píseň Chodila dievčina po hore, lidová slovenská píseň: píseň Slnko, slnko, choť na naše vrátka, lidová slovenská píseň: píseň Hore háj, dole háj Nahr: FISYO Dir: František Belfín T: lidová slovenská píseň Zp: Ivan MistríkViera Vajsová Arch: Karel Lier Kost: František SadílekJaroslav HolubDagmar Krausová Ma: František MalecJiří Budín St: Josef Dobřichovský Zv: Jiří PavlíkBrunclík Bohumír /zvukové efekty/ Op: Bíca Alois plk. kom: Ladislav Chudík H: Ivan Mistrík (partyzán Peter), Viera Vajsová (Zuzka), Emília Došeková (vesnická žena Jolanka), Dušan Blaškovič (Repta, slovenský velitel partyzánů), Vlado Müller (Kozačuk, ruský velitel partyzánů), Ondrej Jariabek (vesničan s povozem), Václav Lohniský (vesničan), Frída Bachletová (stařenka), Štefan Adamec (partyzán Javorek), Július Vašek (partyzán), Jozef Sorok (pobočník), Bohuslav Drozd (neznámý muž), Juraj Haľama (pobočník), Jaroslav Veškrna (partyzán), Václav Matějka (světlovlasý partyzán), Juraj Špitzer (vousatý muž), Narenta Jindřich [dab] (hlas německého vojáka), Chudík Ladislav [dab] (hlas autora) Spol: Zdena ŠvarcováJaroslava RadováJan OlivaRůžena Hejsková Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 26.10.1962 © Národní filmový archiv 
 
   NNa podzim roku 1944 je potlačeno Slovenské národní povstání a bojovníci se musí stáhnout do hor. Reptova jednotka s sebou odvádí i třináctiletou Zuzku, která za povstání ztratila domov i všechny blízké. Nepřítel je však krutě pronásleduje, a Repta proto rozdělí oddíl. Ústup kryje Peterova skupina, jejíž členové při přestřelce s německými vojáky téměř všichni zahynou. Přežije jen těžce raněný Peter. Před Němci ho ukryje Zuzka, na kterou v zápalu boje všichni zapomněli. Když je Peter schopen chůze, vydá se společně se Zuzkou za spolubojovníky. Cestou prožijí mnoho těžkých chvil, ale vždy se najdou lidé, kteří jim pomohou, i když přitom riskují život. Nakonec Peter najde stopu Reptových mužů. Vyčerpanou Zuzku nechá v osamělém seníku a sám hledá partyzány v nedalekém lese. Podaří se mu je najít a zúčastní se s nimi přepadu německého vojenského transportu. Zuzka při prvních výstřelech dostane strach a vyběhne ze seníku na louku, kde ji zastřelí jeden z německých vojáků. Peter odnáší její tělo v hlubokém sněhu k lesu a nad nimi plynou oblaka ke slunci.
   Autumn 1944, the Slovak National Uprising is suppressed and the fighters must withdraw to the mountains. Commander Repta's unit takes along the thirteen-year old Zuzka, who lost her home and all her relatives in the rebellion. But the enemy brutally pursues them and Repta therefore must divide his unit. The withdrawal is covered by the group commanded by Peter, whose members almost all die in an exchange of fire with the German soldiers. The only one to survive is the severely wounded Peter. Zuzka, of whom everybody forgot in the zeal of the fight, hides him from the Germans. As soon as Peter is able to walk, he and Zuzka set off to meet their co-fighters. On the way, they experience many difficult moments but there are always people who help them although they risk their lives by doing so. Eventually, Peter finds a trace of Repta's men. He leaves the exhausted Zuzka in an abandoned hayloft and, on his own, searches for the partisans in the nearby forest. He succeeds in finding them and participates with them on the raid on a German military transport. Zuzka is overcome by fear during the first shots and runs out from the hayloft to the meadow, where she is shot dead by one of the German soldiers. Peter, wading through deep snow, carries her body to the forest, and above them there are clouds flowing towards the sun.