Až přijde kocour  (That Cat...)
R: Vojtěch Jasný V: Filmové studio Barrandov, 1963 Sk: Šmída - Fikar Dr: Václav Nývlt VV: Jaroslav Jílovec N: Vojtěch JasnýWerich Jan /dialogy/ S: Jiří BrdečkaVojtěch Jasný TS: Vojtěch Jasný PR: Ivan Passer AR: Ota KovalEliška KolaříkováZdenka KarlovskáZdenka Pešulová K: Jaroslav Kučera DK: Miroslav Ondříček AK: Milič Rudolf ml. Hu: Svatopluk Havelka; archivní – Pavel Smetáček: převzatá Kočičí tableau, Jan Václav Stamic: převzatá Symfonie A dur, Bedřich Smetana: převzatá Věno, Josef Myslivečekpřevzatá, Jan Jiří Bendapřevzatá, Johann Sebastian Bach: převzatá Preludium c moll, Aram Chačaturjan: převzatá Gajané (balet), Albert W. Ketélbey: převzatá In a Persian Market (Na perském trhu), Jaroslav Ježek: píseň Život je jen náhoda, František Kmoch: píseň Česká muzika, Otis BlackwellElvis Presley: píseň Co je to láska Nahr: FISYO, Studijní skupina tradičního jazzu Dir: František Belfín T: Jan WerichJiří VoskovecFrantišek KmochJiří Suchý Zp: Jan WerichVlastimil Brodskýsbor mužskýEva Pilarová Arch: Oldřich Bosák Kost: Vladimír DvořákFrantišek ZapletalBožena Nová Ma: Gustav HrdličkaMarie KoulováFrantišek Pilný St: Jan Chaloupek Zv: Dobroslav ŠrámekBrunclík Bohumír /zvukové efekty/Svoboda Jaromír /zvukové efekty/Jedlička Antonín /zvukové efekty/ Tr: Jaroslav KučeraVladimír Dvořák H: Jan Werich (kastelán Oliva/kouzelník), Emília Vášáryová (Diana), Vlastimil Brodský (učitel Robert), Jiří Sovák (ředitel školy Karel), Vladimír Menšík (školník), Jiřina Bohdalová (učitelka Julie), Karel Effa (družstevník Janek), Vlasta Chramostová (Marjánka), Alena Kreuzmannová (klepna), Stella Zázvorková (Růžena, manželka ředitele školy), Jaroslav Mareš (vedoucí restaurace), Jana Werichová (manželka vedoucího), Ladislav Fialka (kradák), Karel Vrtiška (mlynář), Václav Babka (strážmistr SNB), Michal Pospíšil (Joska, Jankův syn), Antonín Krčmář (Olda, školníkův syn), Pavel Brodský (Petříček), Dana Dubanská (Jindřiška, dcera Marjánky), Alena Bradáčová (nevěrná milenka), Vítězslav Černý (zamilovaný tlouštík), Ludmila Kovářová (dívka s růží), Miloslav Janovský (muž s červeným kloboukem), Jiří Kaftan (zamilovaný muž), Zdeňka Kratochvílová (zamilovaná dívka), Hana Lamková (černé divadlo), Josef Lamka (černé divadlo), Naděžda Munzarová (černé divadlo), Jiří Středa (černé divadlo), Eva Středová (černé divadlo), Josef Podsedník (černé divadlo), Jaroslava Zelenková (černé divadlo), Jarmila Orlová (fialová manželka), Ivan Lukeš (fialový manžel), Božena Věchetová (bloudící dívka), Luka Rubanovičová (zamilovaná dívka), Josef Pivonka (mladík), Miloslav Šindler (šedý manžel), Luďa Marešová (šedá manželka), Vladimír Dvořák (zástupce kraje), Richard Weber (žlutý manžel), Satler (houslista) Spol: Javar Fred /práce se zvířaty/Milada KrůtováJana KulhánkováBohumil Nový Stp: 101.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 20.09.1963 © Národní filmový archiv 
 
   Z ochozu věže pozoruje kastelán Oliva každodenní život malého krásného města. Z té výšky si může dovolit tolerantní nadhled nad slabostmi a chybami svých spoluobčanů. Mladý učitel Robert se chystá ke svatbě s učitelkou Julií. Na hodinu kreslení Robert pozve Olivu, aby seděl jako model. Starý muž dětem vypráví o svém životě námořníka a o setkání se svou životní láskou Dianou a jejím kouzelným kocourem. Z náměstí se ozve veselá hudba, která doprovází příjezd zvláštního cirkusu. K překvapení dětí i dospělých sedí na střeše červeného auta kouzelník, který je k nerozeznání podobný Olivovi, a krásná dívka Diana, která má na klíně kocoura se slunečními brýlemi. Na závěr večerního kouzelníkova představení sejme Diana svému Mourkovi brýle a před jeho zelenýma očima začnou někteří dospělí měnit barvu. Nevěrníci jsou žlutí, lháři fialoví, šedivě se zabarví kradáci a lapkové a zamilovaní zčervenají. Červený je i Robert, který zapomněl na nevěrnou Julii a zamiloval se do Diany. Kocoura se zmocní tři muži, kteří se bojí jeho kouzelné moci - pokrytecký ředitel školy, podlézavý školník a nepoctivý vedoucí restaurace. Robertovi žáci, kteří se bojí o kocourův život, utečou z městečka a nechtějí se vrátit, dokud nebude zvíře zachráněno. Nátlak dětí má žádaný účinek. Jen Robert je velmi smutný - poté, co prožil s Dianou láskyplnou noc, vůz s dívkou, kocourem a kouzelníkem odjíždí.
   Castellan Oliva watches the everyday life of his small sweet town from the gallery of a tower. From that height, he can afford to keep a tolerant view of the weaknesses and frailties of his fellow-citizen. Robert, a young teacher, is preparing to marry his colleague Julie. Robert invites Oliva to sit as a model in a drawing lesson. The old man tells the children about his life as a sailor and about his first encounter with Diana, the love of his life, and her magical tom-cat. All of a sudden, jolly music sounds from the square, heralding the arrival of a strange circus. To the surprise of both children and adults, there is a magician sitting on the roof of a red car who is almost indiscernible from Oliva, and a beautiful girl named Diana with a tom-cat wearing sunglasses on her lap. At the close of that evening's performance by the magician, Diana takes the sunglasses off her tom-cat and people begin to change colour in front of his green eyes. The unfaithful turn yellow, the liars violet, the thieves and highwaymen grey and those who are in love turn red. Red is also Robert, who forgot about his unfaithful Julie and fell in love with Diana. The tom-cat is seized by three men who are afraid of his magical power - the hypocritical school director, the toady school-servant and the dishonest chef of a restaurant. Robert's pupils, worried about the tom-cat's life, run away from the little town and refuse to return until the animal is saved. The children's pressure has the desired effect. But Robert is very sad - after spending a night full of love with Diana, the car with the girl, the tom-cat and the magician leaves.