Atentát  (Assassination,The)
R: Jiří Sequens V: Filmové studio Barrandov, 1964 Sk: Šmída - Fikar VV: Zdeněk Oves N: Miloslav FáberaKamil PixaJiří Sequens S: Miloslav FáberaKamil PixaJiří Sequens TS: Jiří Sequens PR: Otakar Fuka AR: Jindřich MastikJana Novotná K: Rudolf Milič DK: Josef Pechar AK: Jiří ŠircJosef Pávek Hu: Miloš Vacek; archivní – Ludwig van Beethoven: převzatá Symfonie č.5 c moll (Osudová), Jaromír Vejvoda: píseň Škoda lásky, píseň Mám já milou za vodou Zp: sbor mužský Arch: Karel Lier Kost: Libuše HozováFrantišek SadílekMarie Broncová Ma: Oldřich MachFrantišek HavlíčekIvana Peštuková St: Jan Chaloupek Zv: Jiří KejřBrunclík Bohumír /zvukové efekty/ Op: Pelc Miroslav pplk.Novák mjr.Machek mjr.Barták Miroslav mjr.Klusáček kpt.Trylč pplk. H: Radoslav Brzobohatý (nadporučík Král), Rudolf Jelínek (rotmistr Strnad zvaný Ota), Ladislav Mrkvička (rotmistr Vyskočil zvaný Zdeněk), Luděk Munzar (nadporučík Sedlák), Josef Vinklář (rotný Karel Vrbas), Siegfried Loyda (zastupující říšs.prot.Reinhard Hey), Harry Studt (admirál Canaris), Wolf Goette (esesák Jacobi, šéf SD v Protektorá), Gerhard Rachold (sturmbannführer Görke), Jiří Kodet (rotmistr Toušek zvaný Jožka), Vlastimil Čaněk (rotmistr Zelinka), Jaroslav Dufek (rotmistr Tolar zvaný Jirka), Václav Kutheil (Hrubý), Pavel Molčík (Sedláček), Jiří Holý (velitel odbojářů Ondra Pavelka), Jaroslav Moučka (odbojář Vašek), Petr Oliva (Víťa Otradovec, spojka), Jiří Vršťala (plukovník čs.armády ve Velké Britá), Vlasta Matulová (Otradovcová, Víťova matka), Vladimír Hlavatý (odbojář Otradovec, Víťův otec), Oldřich Velen (gestapák Sleicher), Gustav Heverle (kapitán čs. armády ve Velké Britán), Miloš Vavruška (kaplan), Eduard Dubský (plukovník Horst), Alex Jandouš (důstojník SS), Oldřich Lukeš (hajný), Ivo Foustka (gestapák Panwitz), Pavel Robin (gestapák), Richard Záhorský (státní sekretář Karl Hermann Frank), Ludmila Dyrová (radistka), Věra Kalenská (radistka), Milada Lukašovská (radistka), Pavel Bártl (Klein), Josef Trousílek (Klein II.), Barták Miroslav mjr. (velitel SS), Jiří Cimický (důstojník SS), Karel Černoch (promítač), Jaroslav Ciboch (anglický major), Arnošt Faltýnek (taxikář), Oto Ševčík (důstojník SD u mapy), Jan Neubert (anglický důstojník), Vladimír Navrátil (důstojník SS), Vladimír Machek (anglický instruktor), Jan Laibl (gestapák Löscher), Jaroslav Krupař (důstojník RAF), Pavel Kvasnička (sluha Heydricha), Křížek ing. (Himmler), Jiří Hein (příslušník SS), Jindřich Chmela (šermíř), Josef Šolc (šermíř), Ladislav Gzela (trafikant), Harald Halgardt Spol: Marie KoubkováJana SukováLibuše Jahodová Stp: 099.00 Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 20.08.1965 
 
   Je podzim 1941. Zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich se ujal v okupovaných Čechách a na Moravě své funkce. Jeho dávný sok mezi nacistickými pohlaváry admirál Canaris se pozastavuje nad Heydrichovou krutostí, která vyvolává všude, kam přijde, velkou nenávist. Ve Velké Británii probíhá parašutistický výcvik vybraných československých vojáků, kteří po seskoku na české území mají pomoci domácímu odboji. Několik skupin dobře vycvičených mužů se zanedlouho dostane do své vlasti. Podaří se jim navázat kontakt s odbojáři a najít úkryt v Praze. Úspěšně se spojí vysílačkou s velitelstvím v Británii. Vyžádaný nálet na plzeňské Škodovy závody se nezdaří. Heydrich s Canarisem navštíví svatovítskou katedrálu a protektor si svévolně nasadí korunu českých králů, což mu podle pověstí přinese smrt. Dva z vojáků - Strnad a Vyskočil - provedou atentát na Heydricha. Postaví se do cesty jeho autu, protektora těžce zraní a utečou. Heydrich zemře a pomsta okupantů je strašná. Stovky obyvatel jsou popraveny. Vesnice Lidice byla srovnána se zemí a její obyvatelé vyvražděni. Zradou Karla Vrbase, jednoho z parašutistů, naleznou nacisté stopu do kostela, kde se ostatní ukrývají. Všichni, kdo jim doposud poskytli úkryt, jsou zatčeni a popraveni. Parašutisté se nevzdají a ti, co přežijí prudkou přestřelku, si sami zvolí dobrovolnou smrt.
   It is autumn 1941. Acting Reichsprotector Reinhard Heydrich has taken up his position in the occupied Czech lands and Moravia. His old rival from the Nazi supremoes, Admiral Canaris, objects to Heydrich's cruelty, which raises great hatred everywhere he goes. Meanwhile, selected Czechoslovak soldiers undergo paratrooper training in Great Britain; the soldiers are then to be dropped into Czech territory to support the local resistance. Several groups of well-trained men will soon see their homeland. They succeed in contacting members of the resistance and find a hiding place in Prague. They manage to contact the command in Britain via transmitter. The required air-raid on the Škoda factory in Plzeň fails. Heydrich and Canaris visit the St Vitus' Cathedral and the Reichsprotector capriciously puts the crown of the Bohemian kings on his head - an act which, as the legend goes, will bring him death. Two of the soldiers - Strnad and Vyskočil - assassinate Heydrich. They step in front of his car, severely wound the Protector and run away. Heydrich dies and the revenge of the occupying forces is horrendous. Hundreds of citizens are executed. The village of Lidice is burnt to the ground and all its inhabitants are massacred. Due to the betrayal of one of the paratroopers, Karel Vrbas, the Nazis find the church where the others are hiding. All those who had hitherto provided them a shelter are arrested and executed. The paratroopers, however, do not give up and those who survive the fire fight kill themselves rather than surrender.