Anička jde do školy  (Little Ann Goes to School)
R: Milan Vošmik V: Filmové studio Barrandov, 1962 Sk: Švabík - Procházka VV: Jaroslav Jílovec N: dětská kniha Anička z I.A S: Ota Hofman TS: Milan Vošmik PR: Milada Mikešová AR: Magda ČíhalováEliška Kolaříková K: Jan Novák DK: Karel Hejsek AK: Bohumil Paris Hu: Svatopluk Havelka; archivní – píseň Ondřejíčku, Ondřeji, Jiří Suchý: píseň Pramínek vlasů Nahr: FISYO Dir: Štěpán Koníček T: Jiří Suchý Zp: Michaela Chrzanovská Arch: Černý Karel (architekt) Kost: Lída NovotnáFrantišek ZapletalEva Lackingerová Ma: František NovotnýJaroslav ČermákVěra Hůrková St: Miroslav Hájek Zv: Dobroslav ŠrámekBrunclík Bohumír /zvukové efekty/ H: Michaela Chrzanovská (Anička Čejková), Ivana Fišerová (Lidka Stříbrná, Aniččina kamarádka), Zdeněk Deyl (Olda Vojáček), Jan Malaska (Pavel Šlechta), Jiřina Bohdalová (učitelka Milada Řeháková), Rudolf Hrušínský (strojvůdce Alois Čejka, Aniččin ot), Olga Sluníčková (Čejková, Aniččina matka), Eman Fiala (školník Fiala), Naděžda Gajerová (Vojáčková, Oldova matka), Jana Štěpánková (Šlechtová, Pavlova matka), Vladimír Menšík (Šlechta, Pavlův otec), Stella Zázvorková (trafikantka), Vladimír Horka (brýlatý žák Ruda Kahoun), František Šlégr (děda ve výkupu lahví), Jan Hrušínský (chlapec), Milan Svoboda (pionýr), Libuše Bedrnová (žena s kočárkem), Jan Jakubec (stěhovák), Vladimír Kabeláč (stěhovák), M. Kvasnička (Jenda Kalina), Liliana Martoni (Julinka), František Maxián (pionýr), Eva Nedvědová (Evička) Spol: Milada RoučkováAnna KřemenováMiloš Červinka Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 16.11.1962 © Národní filmový archiv 
 
   Šestiletá Anička Čejková se přestěhovala s rodiči z vesnice na nové pražské sídliště. Zatím jsou s tatínkem sami, maminka má ale brzy přijít z nemocnice i s novorozeným Ondřejem. Anička při první procházce okolím zabloudí, ale pomůže jí sympatická mladá žena. Je to učitelka Řeháková, do jejíž třídy 1. A zanedlouho Anička nastoupí. Prvňáčkům se ve škole líbí, a když se jim Anička svěří, že se maminka brzy vrátí, rozhodnou se ji slavnostně uvítat. Maminka prochází pak překvapená špalírem dětí do bytu plného květin. Rodiče mají spoustu práce s miminkem a na dceru trochu zapomínají. Tatínek Čejka si to uvědomí, když ho jednou brzy ráno doprovodí Anička do práce a cestou si spolu povídají. Malou školačku čeká ten den ve škole služba. Utírá tabuli a kontroluje čistotu rukou spolužáků. Lidka, nejlepší Aniččina kamarádka, se rozzlobí, když si má znovu umýt ruce. Holčičky se smíří večer při lampionovém průvodu. Jsou Vánoce. Spolužák Olda se Aničce tajně přizná, že tatínek, kterým se vždy chlubil, se opíjí a s ním a nemocnou maminkou nebydlí. Anička s Lidkou se s Oldou učí, aby si zlepšil prospěch. Lidka i Anička onemocní spalničkami. Obě děvčata se uzdraví právě včas, aby mohla převzít pololetní vysvědčení. Lidka a Anička mají jedničku, Olda dvojku.
   Six-year old Anička Čejková has moved with her parents from a village to a new Prague housing estate. For the moment, they are alone with her father, but her mother is to come home soon from hospital with the newborn Ondřej. Anička loses her way on her first walk around the neighbourhood but is helped by a kind young woman. She is the schoolteacher Řeháková, whose class 1st A Anička soon enters. The first-formers are fond of the school, and when Anička tells them that her mother will return from the hospital, they decide to prepare a welcome-home party for her. When Anička's mother comes home, she walks in amazement through an espalier of children into an apartment full of flowers. Her parents are quite busy with the baby and forget about Anička a little. Father Čejka realised that one morning when Anička walks him to work and they talk on the way. The little schoolgirl will be on duty that day at school - she is going to sweep off the blackboard and make sure that the hands of her classmates are clean. Lidka, Anička's best friend, gets angry when she is asked to wash her hands once more. The two little girls reconcile in the evening during the lantern procession. It is Christmas. Classmate Olda secretly confesses to Anička that his father whom he always boasts of drinks and does not live with him and his sick mother. Anička and Lidka study with Olda in an effort to improve his marks. Both girls then fall ill with measles. They recover just in time to receive their half-yearly reports. Lidka and Anička have the best marks Olda has mark two.