Adelheid  (Adelheid)
R: František Vláčil V: Filmové studio Barrandov, 1969 Sk: Novotný - Kubala Dr: Antonín Máša VV: Věra Kadlecová N: novela Adelheid S: Vladimír KörnerFrantišek Vláčil TS: Vladimír KörnerFrantišek Vláčil PR: Aleš Dospiva AR: Milena TřeškováEva Kubesová K: František Uldrich DK: Jiří Macák AK: Vladimír Murat Hu: Zdeněk Liška; archivní – Johann Sebastian Bachpřevzatá, Strauss Johann ml.převzatápíseň Nahr: FISYO Dir: František Belfín Zp: Kühnův smíšený sbor Arch: Jindřich Goetz Kost: Pištěk Theodor ml.Eva MartincováJaroslava Váňová Ma: Jiří HurychJiřina PahlerováMiloš Bobek St: Miroslav Hájek Zv: František Fabián H: Petr Čepek (Viktor Chotovický, poručík v záloz), Emma Černá (Adelheid Heidenmannová), Jan Vostrčil (strážmistr Hejna), Jana Krupičková (děvče), Pavel Landovský (gardista Jindra), Lubomír Tlalka (gardista Karel), Somr Josef [dab] (hlas Karla), Miloš Willig (štábní kapitán), Karel Hábl (poručík), Zdeněk Mátl (Hansgeorg Heidenmann, bratr Adelhe), Alžběta Frejková (stará Němka), Němeček Josef (2) (Slovák), Karel Bělohradský (gardista), Vlasta Petříková (žena) Spol: Vilemína BinterováJaromír Švarc Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 06.04.1970 
 
   Je rok 1945, válka skončila. Do pohraniční vesnice Černý Potok přijíždí jako národní správce konfiskovaného statku Viktor Chotovický, nedávno poručík československé zahraniční armády. Zasmušilý nemluvný mladý muž přebírá zčásti vydrancovanou budovu, připomínající spíše malý zámek, jejíž bývalý majitel, aktivní nacista Heidenmann, čeká ve vězení na soud. Strážmistr Hejna přidělí Viktorovi na úklid a vaření Adelheid, Heidenmannovu dceru, která se denně po práci vrací k ostatním Němcům, čekajícím na odsun. Viktor trpí bolestivou nemocí žaludku a potřebuje pravidelnou teplou stravu. Vyžádá si proto, aby dívka zůstávala přes noc v domě. Dvojice plachých lidí se sbližuje jen obtížně, brání jim navíc jazyková bariéra. Přesto spolu stráví milostnou noc. Ráno se Adelheid dozví, že byl její otec popraven. Mladá žena se zamkne v pokoji. Hejna varuje Viktora před jejím bratrem Hansgeorgem, který údajně padl na frontě, ale jsou svědectví, že se objevil v okolí. Hejnu, který zůstal na statku přes noc, najde Viktor ráno zavražděného. Sám je vzápětí mladým nacistou napaden. Adelheid zasáhne do rvačky a udeří Viktora železnou tyčí. Zachrání ho čeští vojáci, Hansgeorg je zabit a Adelheid zatčena. Přestože ji Viktor omlouvá a brání, čeká ženu soud. Zakrátko se Adelheid oběsí.
   It is the year 1945 and the war is over. Viktor Chotovický, a lieutenant of the Czechoslovak foreign army until recently, arrives at the frontier village of Černý Potok as the state-appointed administrator of a confiscated farm. The saturnine and taciturn young man takes over part of the despoiled building - more reminiscent of a small manor - whose former owner, the active Nazi Heidenmann, is in jail waiting for trial. Sergeant Hejna assigns Adelheid, Heidenmann's daughter, to clean and cook for Viktor. Every day after work, Adelheid returns to join the other Germans waiting for expulsion. Viktor has a painful stomach illness and needs regular warm food. He thus asks if the girl could stay in the house overnight. The two shy people get nearer each other only with difficulty, further obstructed by the language barrier. Despite this, they spend a night together as lovers. The next morning Adelheid learns that her father was executed. The young woman locks herself in her room. Hejna warns Viktor against Adelheid's brother Hansgeorg, who was reportedly killed on the front, but has been spotted in the location. In the morning, Viktor finds Hejna, who spent the night on the farm, murdered. He himself is attacked by the young Nazi soon thereafter. Adelheid interferes in the fight and hits Viktor with an iron stick. Viktor is saved by Czech soldiers. Hansgeorg is killed and Adelheid is arrested. Although Viktor apologizes for her and defends her, the young woman faces a trial. Soon, Adelheid hangs herself.