Žízeň  (Thirst)
R: Václav Kubásek V: Československý státní film, 1949 Sk: Kloboučník Jan VV: Ladislav Terš N: Jan Kloboučník S: Jan Kloboučník PR: Václav Berdych K: Bohumil Kolátor Hu: Jiří Fiala; archivní – píseň Okolo Suče voděnka teče Nahr: FISYO Dir: Milivoj Uzelac Zp: Josef Bek Arch: Josef Gabriel Ma: Ladislav Bacílek St: Jan Kohout Zv: Milan R. Novotný H: Oldřich Vykypěl (sedlák Ludvík Hánek), Otto Čermák (Hánkův otec), Hermína Vojtová (Hánkova matka), J.O. Martin (kolář Josef Kálal), Josef Kozák (chalupník Hromádka), Antonie Hegerlíková (Lída, Hromádkova dcera), Josef Bek (předseda MNV Klíčov Vladimír Kouba), František Klika (statkář Bervida), Josef Chvalina (Arnošt, Bervidův syn), Miluše Zoubková (Eva, Bervidova dcera), Svoboda Karel (herec) (Jiří, Evin přítel), Miroslav Svoboda (řídící učitel), František Marek (obchodník Jáchym), Bohumil Smutný (kovář František Šrámek), Miloš Hájek (sedlák Vidlák), Eman Fiala (sedlák Mašek), Emil Kavan (vedoucí brigády), Viktor Očásek (cihlář Ševčík), Bolek Prchal (správce na statku Horák), Hynek Němec (chalupník Zeman), Arna Pekárková (Koubova matka), Jiří Roll (zemědělský referent Šejna), Jaroslav Vlk (muž u Bervidy ve skladu), Josef Toman (chalupník Mrázek), Libuše Zemková (Anička Kálalová), Ladislav Bacílek (muž na schůzi MNV), Zemanová (Marie, děvečka u Hánků), Karel PříhodaMarie MikotováIvan CuhraCtirad StehlíkJan VodrážkaVáclav Vodrážka Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 24.03.1950 © Národní filmový archiv 
 
   Katastrofální sucho v roce 1947 způsobilo na venkově velké potíže. V malé obci Klíčov má vodu jen sedlák Hánek, starý Hromádka a statkář Bervida. Ostatní musí denně vystát frontu, aby dostali trochu vody pro sebe a dobytek. Všichni litují, že na jaře odmítli návrh předsedy Kouby na stavbu obecního vodovodu. Hánek s několika dalšími sabotuje státní dodávky a s Bervidovou pomocí prodávají mléko a máslo na černý trh. Zemědělský referent Šejna slíbí Koubovi podporu při stavbě vodovodu, který nyní občané jednomyslně schválili. Kouba se energicky pustí do příprav, shání materiál, organizuje brigády, projednává trať vodovodu. Také Bervida na oko pomáhá, ve skutečnosti ale společné dílo různými způsoby maří. Tu slibuje, tu vyhrožuje, tu vydírá. Nakonec jsou však jeho pravé úmysly odhaleny. Zanedlouho se vesničané radují z první dodávky vody, která přitekla na náves dřevěnými koryty.
   The catastrophically dry weather of 1947 causes immense problems in the countryside. In the small village Klíčov, only farmers Hánek and Bervida and the old Hromádka have water. The others must queue every day for a drop for themselves and their cattle. All the villagers lament over their previous decision to turn down the cooperative chairman Kouba's proposal to built a new village water-supply system. Hánek and several others avoid the state supplies and, with Bervida's help, sell their milk and butter on the black market. The agricultural officer Šejna promises Kouba to support him in the building of the water-supply system which the citizens now had approved unanimously. Kouba vigorously sets off, trying to get the material, organizing brigades, discussing the channel for the water-supply system. Also Bervida pretends to help, but in fact he sabotages the collective work in various ways. One day he is full of promises, the next day he threatens or blackmails. Eventually, his true intentions are revealed. But the inhabitants of the village soon enjoy the first water which flows to the village green in the wooden troughs.