Život je silnější  (Life Is Stronger than That)
R: Jaroslav Hužera V: Studio FAMU, 1955 S: Jaroslav Hužera K: Adolf Navara H: František Horák (vězeň Tonda), František Miroslav Doubrava (vězeň Unek) Spol: Hubáček Miroslav /režie/ (pedagogické vedení), Huňka Václav /kamera/ (pedagogické vedení), Kučera Jan /střihová skladba/ (pedagogické vedení) Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF © Národní filmový archiv 
 
   Vězeň koncentračního tábora Unek se pokusí ukrást spícímu spoluvězni Tondovi kousek chleba. Tonda se vzbudí a Unek se mu přizná ke svému hladu a zoufalství a také k tomu, že uvažuje o sebevraždě. Tonda mu vysvětlí, že se jistě blíží konec války, protože si všiml, že počet nedopalků cigaret, které tajně sbírá po dozorcích se pronikavě zmenšil. Nacistům už zjevně docházejí zásoby. Uklidněný Unek si s Tondou vykouří cigaretu ubalenou z nedopalků. Tonda mu také věnuje kus svého chleba.
   Unek, the concentration camp prisoner, attempts stealing a piece of bread from his sleeping fellow prisoner. Tonda, however, wakes up and Unek admits his hunger and despair as well as his intention to commit a suicide. Tonda explains that the end of war is close: he has noticed that the number of cigarette butts which he secretly collects from the guards, has lowered dramatically. The Nazi supplies are obviously running out. Unek calms down and shares a cigarette rolled of butts with Tonda. Tonda also gives him a piece of his bread.