Žalobníci  (Telltales)
R: Ivo Novák V: Filmové studio Barrandov, 1960 Sk: Hanuš - Pavlíček VV: Miloslav Procházka N: Jan Jílek S: Jan JílekIvo Novák TS: Ivo Novák PR: Bohumil Kouba AR: Irena KlausováBoca Abrhámová K: Jan Novák DK: Adolf Hejzlar AK: Karel Hejsek Hu: Zdeněk Liška; archivní – Jiří Šlitr: píseň Včely, píseň Kvítečku můj něžný, voňavý, Jiří Šlitr: píseň Marnivá sestřenice, Ervín Toman: píseň Směr Praha (Přes spáleniště, přes krvavé řeky) Nahr: FISYO Dir: František Belfín T: Jiří SuchýJan Mareš Zp: sborhlas ženský Arch: Karel Škvor Kost: Lída NovotnáOndrej BrezovskýEva Vaníková Ma: Rudolf HammerJosef LojíkKarel Konrád St: Antonín Zelenka Zv: Roman HlochBrunclík Bohumír /zvukové efekty/ H: Helga Čočková (Eliška Janíčková, dcera předsedy J), Růžena Merunková (Anča Burešová), Jana Kasanová (Máňa), Petr Kostka (Jenda Dostál, předseda ČSM), Alexandr Postler (traktorista Jirka Koutný), Václav Sloup (Josef Hanzl), Zdeněk Braunschläger (Franta, Mikyskův starší syn), Vladimír Pucholt (Cyrilek Bureš, Ančin bratr), Martin Vačkář (Olin, Mikyskův mladší syn), Ladislav Pešek (předseda JZD Janíček, Eliščin otec), Otomar Krejča (družstevník Dostál, Jendův otec), Zora Rozsypalová (Dostálová, Jendova matka), Rudolf Hrušínský (družstevník Bureš, otec Anči a Cyr), Jiřina Steimarová (Burešová, matka Anči a Cyrila), Jan Matýsek (družstevník Koutný, Jirkův otec), Libuše Pešková (Mařka Koutná, Jirkova matka), Vlastimil Brodský (družstevník Hanzl, Josefův otec), Věra Tichánková (Hanzlová, Josefova matka), Václav Lohniský (družstevník Mikyska), Nina Popelíková (Mikyskova manželka), Otto Budín (hostinský Nepustil), Josef Kozák (družstevník Vymětal), Jiřina Pehrová (družstevnice Zajíčková), Vladimír Kabeláč (družstevník), Karel Čížek (družstevník), Rudolf Vodrážka (družstevník), Alena Motyčková (družstevnice), Gabriela Kaulfusová (družstevnice), Ljuba Hušková (družstevnice), Jiří Chmelař (řidič), Hašler Karel (2) (člen ČSM, bubeník), Ladislav Mrkvička (člen ČSM, basista), Jiří Krampol (člen ČSM, harmonikář), Jaromír Kunický (člen ČSM), Jiří Hrzán (člen ČSM), Alexej Marmazinský (člen ČSM), Helena Jehličková (členka ČSM), Helena Čumpelíková (členka ČSM), Alena Procházková (členka ČSM), Zuzana Dubská (členka ČSM), Ilona Horáková (členka ČSM), Helena Štvánová (členka ČSM), Ingrid Zástěrová (členka ČSM), Georgis Skalenakis (komik v televizi), Jiří Sehnal (komik v televizi), Karel Bezděk Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 12.05.1961 © Národní filmový archiv 
 
   Mladičká Eliška Janíčková zalévá hrob matky. Ze hřbitova ji vyžene hádka dvou družstevníků o krádež pytle šrotu z kravína. Mezi Eliškou a Jendou Dostálem, předsedou místní mládežnické organizace, se postupně vytváří křehký milostný vztah. V jejich vsi, Pavlově, to nemají mladí lidé jednoduché. Kulturní dům se staví už dva roky a na jeho dokončení nejsou peníze. Rodičům i ostatním spoluobčanům, členům zemědělského družstva, mají mladí za zlé, že myslí jen na svůj prospěch. Množí se drobné krádeže družstevního majetku. Chlapci a děvčata se rozhodnou sepsat všechny nepoctivosti družstevníků a zveřejnit je. Jendu donutí jeho otec násilím, aby některé položky vynechal. Eliška má za úkol spočítat celkové ztráty. Když se dozví, že jí Jenda dal zkrácený seznam, rozejde se s ním. Ve vsi vypukne skandál a rodiče vyhánějí své "užalované" děti z domova. Mladí se zabarikádují v hospodě, ale pak se všichni sejdou na improvizované schůzi. Když Eliška sdělí konečnou výši ztrát, staří se zastydí a nad svým chováním se konečně zamyslí. Jendovi zamilovaná Eliška odpustí.
   The young Eliška Janíčková is watering her mother's grave. An argument of two members of the local cooperative over a sack of groats stolen from the cowshed drives her out from the cemetery. A fragile love relationship gradually develops between Eliška and Jenda Dostál, the chairman of the local youth movement organization. The young people in their village, Pavlov, do not have a simple life. The house of culture has been under construction for two years already and there are no funds to finish it. The youngsters blame their parents as well as their fellow-citizens, members of the agricultural cooperative, for thinking only of their own prosperity. Minor thefts of cooperative property are becoming a frequent phenomenon. The boys and girls decide to make a list of dishonest practices by cooperative members and publish them. Jenda's father forces his son to delete several items from the list. Eliška's task is to count the total waste. When she finds out about Jenda giving her the incomplete list, she breaks up with him. A scandal breaks out in the village, with parents expelling their "sneaky" children from their home. The youngsters barricade themselves in the local pub, but afterwards, all the villagers get together at an improvised meeting. When Eliška announces the final amount