Zvony z rákosu  (Reed Bells)
R: Václav Kubásek V: Československý státní film, 1950 Sk: Jüptner J. VV: Jan Sinnreich N: František Horčička-Havíř S: Václav KubásekJiří MařánekRobert VyhlídkaFrantišek Horčička-Havíř TS: Václav Kubásek K: Václav Pazderník AK: Jiří ŠafářJaroslav Kaiser Hu: Jiří Fiala; archivní – Felix Mendelssohn-Bartholdy: převzatá Svatební pochod, píseň Kéž jsem holubinkou, píseň Kéž jsem holubinkou, píseň Zdálo se mi, má panenko, píseň Znám já jeden krásný zámek Nahr: FISYO Dir: Milivoj Uzelac Zp: Jana DítětováKamila NováAlena KreuzmannováMarie BrožováElla NollováEman Fiala Arch: Miroslav Pelc Kost: J.M. GottliebRůžena Adamcová Ma: Ladislav Bacílek St: Jan Kohout Zv: Milan R. Novotný H: František Klika (obchodník s rákosem Fortunát Moc), Meda Valentová (Lojzička, Mocova žena), Viktor Očásek (kupec a radní Martin Blecha, Mocův), Hermína Vojtová (Blechova žena), Otto Čermák (purkmistr a předseda záložny Pazde), Světla Svozilová (Pazderova žena), Marie Kautská (Olga, dcera Pazderových), Ota Motyčka (tajemník Filípek), František Hanus (MUDr.Škoda), Václav Švorc (učitel Vítek), Jindřich Plachta (švec Matěj Pekelský), Eman Fiala (kostelník Vincenc Patočka), Oldřich Vykypěl (studnař Václav Havlík), Zdena Zeithamlová (Havlíkova žena), František Kovářík (Pinkava), L. Veverková (Pinkavova žena), Jana Dítětová (Jitka, dcera Pinkavových), František Kreuzmann (Babor), Marie Nademlejnská (Baborova žena), Milica Kolofíková (Tonča Baborová), Václav Špidla (Růta, Toniččin tanečník), Jaroslav Vojta (Zima), Marie Brožová (Zimová), Kamila Nová (Mařka, dcera Zimových), Eva Svobodová (Kolocová), Alena Kreuzmannová (Bláža, dcera Kolocové), Ella Nollová (Kunka), Karel Hruška (poštmistr), Jaroslava Panenková (poštmistrova žena), Josef Štefl (dělník a muzikant Joska Potměšil), Blažena Slavíčková (Česáková), Václav Trégl (policajt Pajkrt), Karel Sedláček (řídící učitel), František Marek (stavitel Čihula), Zdeněk Šavrda (hostinský Mrkvička), Jindra Hermanová (majitelka panství), Hynek Němec (dělník), Emil Dlesk (dělník s fajfkou), Jiřina SedlářováJarmila NavrátilováZdeněk MartínekStanislav ŠašekIvo Niederle (tanečník na zábavě), R. KimlaF. Šmrha Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 19.01.1951 © Národní filmový archiv 
 
   Ženy v Chudoplesích pletou z rákosu různé výrobky pro faktora Moce. Ten z rákosu bohatne, ale dělnicím platí méně a méně. V jediném místním obchodě navíc okrádá celou vesnici Mocův tchán. Když už se bída nedá vydržet, poslechnou dělnice studnaře Havlíka a přestanou pro Moce pracovat. Moc ustoupí, ale jen do té doby, než si nahromadí dostatek rákosového zboží. Potom zastaví příjem a ženy jsou bez práce a bez výdělku. Obyvatelé Chudoples však mezitím, také na Havlíkovu radu, požádali o povolení zřídit si vlastní konzum. Než je žádost vyřízena, vypomůže všem svými úsporami švec Pekelský. Vzájemná solidarita přináší výsledky. Obec dostane povolení k provozování konzumu a o jedné neděli přijedou z Turnova vozy s nákladem potravin do obchodu. Přivezou také rákos, aby měly ženy práci. Vydřidušskému Mocovi shoří nový dům s věží, do které si dal pyšně zavěsit zvony z rákosu.
   Women in Chudoplesy plait various products of reed for the local factor Moc. Although the man gets rich on the reed, he pays his workers less and less. In the only local store, moreover, Moc's father-in-law steals from the whole village. When the poverty becomes unbearable, the workers obey the well-sinker Havlík and quit working for Moc. Moc withdraws but only until he gathers enough reed products. After that he closes down. Women lose their jobs and income. In the meantime, however, the inhabitants of Chudoplesy - also upon Havlík's advice - apply to open their own grocery store. Before their application is cleared, the shoemaker Pekelský offers all his savings to help the community. The solidarity has its effects. The village is allowed to run its own grocery store, and one Sunday, trucks loaded with food for the store arrive from Turnov. They also bring the reed so that the women have work. The bloodsucker Moc's house is burnt down, even the tower where he had proudly hung the bells of reed.