Ztracenci  (Lost People)
R: Miloš Makovec V: Filmové studio Barrandov, 1956 Sk: Feix - Daniel VV: Rudolf Fencl N: povídka Ztracenci; Jiří Brdečka S: Jiří BrdečkaMiloš MakovecJiří KolářOtomar Krejča TS: Miloš Makovec AR: Zdena ŠtekrováVěra ChytilováMiroslav Kubišta K: Vladimír Novotný AK: Jan KváčaJiří Šafář Hu: Jan Rychlík; archivní Nahr: FISYO Dir: Štěpán Koníček Arch: Oldřich Bosák Výtv: Michael Romberg Kost: Jarmila Romanová Ma: Vladimír Černý St: Josef Dobřichovský Zv: Emil Poledník H: Gustáv Valach (kyrysník), Stanislav Fišer (pěšák Václav), Vladimír Hlavatý (husar), Alena Vránová (Baruška), Radovan Lukavský (Jíra), Karel Enzmann (pruský důstojník), Jan Maška (voják Šafařík), Vladimír Huber (sedlák), Ladislav Gzela (Ziethenův husar), Vladimír Klemens (Ziethenův husar), Eva Očenášová (selka), Ivana Fišerová (dítě) Spol: Juraj Červík Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední filmová půjčovna Pr: 10.05.1957 © Národní filmový archiv 
 
   Dramatický příběh tří ztracených vojáků se odehrává v roce 1763, kdy probíhá prusko-rakouská válka. Pěšák Václav unikl z pruského zajetí a předtím, než se vrátí ke své armádě, chce navštívit v rodné vsi svoji milou Barušku, kterou neviděl už sedm let. Potkává vyhladovělého a otrhaného kyrysníka, dezertéra, který odmítne vrátit se k vojsku. Kyrysník se k pěšákovi připojí a spolu najdou v lese zraněného rakouského husara. Jsou hladoví, přepadnou sedláka s vozem a začnou rabovat. Když se však z vozu ozve dětský pláč, husar sedláka propustí. V noci vyhledají dům na samotě, kde žije pěšákův přítel Jíra. Ten je šokován, už před lety přišla zpráva o Václavově smrti a Jíra se oženil s Baruškou. Všichni jsou nešťastní, válka jejich životy krutě poznamenala. Husar kdysi zabil dítě a jeho mrtvé oči ho pronásledují. Vojáci se rozhodnou dezertovat a odcházejí. Samota je vzápětí přepadena Prusy. Dezertéři zaslechnou pláč Baruščina dítěte, vrátí se a znovu se chápou svých zbraní. Pomohou Jírovi a Barušce s dítětem uprchnout. Vojáci kryjící jejich ústup však postupně všichni tři zahynou.
   This dramatic story of three lost soldiers occurs in 1763, in the time of the Prussian-Austrian war. The footsoldier Václav has fled from Prussian captivity. Before returning to his army, he wants to visit his home village and his lovely Baruška whom he has not seen for seven years. On the way he meets a starved and ragged cuirassier, a deserter, who refuses to return to the army. The cuirassier joins the footsoldier and together they find a wounded Austrian hussar in the woods. Starving, they try to rob a farmer riding on a waggon. Upon hearing a child's cry from the waggon, the hussar frees the farmer. At night the three men succeed to find a solitary house inhabited by the footsoldier's friend Jíra. Jíra is shocked at what he sees - years ago, he received the news about Václav's death and married Baruška himself. They all are unhappy to learn of the cruel effects of the war upon their lives. The hussar killed a child once and is haunted by its dead eyes. The soldiers decide to desert and leave the house. The lonely house is immediately afterwards attacked by the Prussians. The deserters hear the cry of Baruška's child, return to the house and again take up their weapons, helping Jíra and Baruška escape with the child. Covering their withdrawal, however, all the three soldiers