Zocelení  (Steel Town)
R: Martin Frič V: Československý státní film, 1950 Sk: Galuška Miroslav VV: Ladislav TeršEduard Šimáček N: Iason Urban S: Iason UrbanOtakar Kirchner TS: Otakar Kirchner AR: Ivo Novák K: Jaroslav Tuzar DK: Bohumil Turek AK: Miloslav Harvan Hu: Jiří Sternwald; archivní – Pierre Degeyter: píseň Internacionála Nahr: FISYO Dir: Otakar Pařík T: Antonín MacekJosef Skalák Zp: sbor Arch: Karel Škvor Ma: Gustav HrdličkaJosef MannAnežka Kunová St: Jan Kohout Zv: Josef Zora H: Oldřich Lukeš (předseda závodního výboru Franta), Jaroslav Mareš (valcíř Jan Žíbek), Bohuš Hradil (Karel Žíbek, Janův otec), Jana Dítětová (Marie, Janova dívka), František Kovářík (dělník Kolařík, Mariin otec), Marie Nademlejnská (Mariina matka), Bedřich Vilský (Josef Žíbek, Janův bratr), Majka Tomášová (Ludmila, Josefova manželka), Karel Peyr (ředitel von Doderer), Miloslav Holub (vedoucí provozu inženýr Kotrna), Jarmil Škrdlant (špicl Halík), Josef Chvalina (člen závodního výboru Stárek), Rudolf Široký (kapitán četníků), Karel Houska (Helmut), Adolf Šmíd (stávkující dělník), Josef Waltner (člen správní rady), Bohuš Tichý (člen správní rady), Vladimír Řepa (Dodererův nohsled), Alois Dvorský (vetešník Vinš), Lída Buzková (Boženka), Hynek Němec (německý dělník Fritz), Jan Matýsek (dělník), Ferdinand Jarkovský (dělník), Miroslav Doležal (stávkující), František Miroslav Doubrava (stávkující), Zdeněk Šavrda (četník), Ladislav Sedláček (strážmistr), Štěpán Bulejko (poručík četníků), Bedřich Bozděch (hostinský), František Holar (četník), Josef Steigl (četník), Věra Váchová (sekretářka), Marta Fričová (francouzská sekretářka), Dagmar Appelová (sekretářka), František Klika (odborář), Vojta Plachý-Tůma (odborář), Arnošt Mathé (makléř), Josef Hořánek (vrátný v hotelu), František Marek (řezník Dundr), Jindra Hermanová (německá žena), Antonín Holzinger (listonoš), Ladislav Zápotocký (Antonín Zápotocký), J.O. Martin (tajemník německých odborů), František Hanus (valcíř z Rotavy), Felix le Breux (ředitel huťařské ústředny), Radovan Lukavský (stávkující valcíř), Bohumil Machník (odborový předák), Jiří Kostka (valcíř z Rotavy), Jindřich Doležal (ředitel Appelt), Karel Jelínek (Otta), Bolek Prchal (hostinský), Ludmila Svobodová (žena), Stanislav Langer (ředitel Jauris), Magda Kopřivová (stávkující žena), Antonie Hegerlíková (žena u vetešníka), Jaroslav Zrotal (vrátný v hutích), Mirko Čech (člen závodního výboru), Valdemara Treskoňová Spol: zaměstnanci Karl.Hutě v Lískovcizaměstnanci Škodových záv. PlzeňMiroslav Pelc Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 27.04.1951 © Národní filmový archiv 
 
   V době hospodářské krize v roce 1931 má být z válcovny v Karlově Huti propuštěno čtyři sta padesát dělníků. Ředitel Appelt se nedokáže vzepřít odborové organizaci a je huťařskou ústřednou vyměněn za mnohem ostřejšího von Doderera. Bezohledný nový ředitel má v plánu vyměnit vzpurné české zaměstnance za německé dělníky ze zrušených železáren v Rotavě. Má v úmyslu je ubytovat v kolonce nových domů, kde měli původně bydlet Češi. Doderer také mezi dělníky pošle špicla Halíka. Ten upozorní četníky na chystanou tajnou schůzi komunistů. Účastníkům akce se podaří utéct, ale jejich předsedu Frantu Halík zákeřně postřelí. Doderer dá příkaz k propouštění a vyvolá tak všeobecnou stávku. Valcíř Jan zastupuje skrývajícího se Frantu. Janův ženatý bratr Josef a otec, zatížení splácením domku, mu však jeho aktivity vyčítají. Stávkový výbor jede do Rotavy, aby místní nezaměstnané dělníky vyzval k solidaritě. Ti ji přislíbí do té doby, než sami Češi poruší stávku. Bída udělá z některých dělníků stávkokaze a němečtí dělníci nastupují v Karlově Huti. Vzpoura tedy dopadla špatně. Mohutná manifestace nezaměstnaných však symbolizuje budoucí vítězství proletářské revoluce.
   In the period of the economic crisis of 1931, four hundred and fifty workers are to be layed off from the rolling-mill in Karlova Huť. The director Appelt is unable to oppose the trade union and the metallurgy centre replaces him with the much more severe von Doderer. The unscrupulous new director plans to replace the revolting Czech employees with German workers from the liquidated iron works in Rotava. He intends to accomodate them in the new housing colony, built originally for the Czechs. Doderer also sends the spy Halík among the workers. Halík reports to the gendarmes about the planned secret communist meeting. The participants of the event escape, but their chairman Franta is treacherously shot by Halík. Doderer issues the order of discharges, and thus provokes a general strike. The roller Jan substitutes for the hiding Franta. Jan's married brother Josef and his father, burdened by paying off their little house, however, reproach him for his activities. The strike committee goes to Rotava to call for the solidarity of the local unemployed workers. The Germans promise solidarity with the Czechs until they themselves break the strike. Poverty forces some workers into strike-breaking and the German workers enter the Karlova Huť factory. So the revolt failed. But the mighty m