Znamení kotvy  (Sign of the Anchor)
R: František Čáp V: Československá filmová společnost, 1947 Sk: Procházka Antonín (výroba) VV: Oldřich Papež N: Jan Drda S: Jan DrdaFrantišek ČápFrank Tetauer K: Ferdinand Pečenka AK: Bohumil Kolátor Hu: Jiří Srnka; archivní – píseň Bylo nás tam roku onoho, Jiří Srnka: píseň Kamkoliv půjdeš, píseň Říkáš, že jsem tvoje milá Nahr: Orchestr Karla Vlacha, FISYO, Pěvecký sbor Čs.rozhlasu Dir: Karel VlachOtakar PaříkJiří Pinkas Zp: L.H. StrunaVladimír SalačsborVlasta Fabianová Arch: Štěpán Kopecký Kost: Fernand Vácha St: Jan Kohout Zv: Emanuel Formánek Op: Asta Joe (varietní poradce)Miškovský lodní kapitán H: Hana Vítová (Pavla Marková, alias Miss Camilla), Zdeňka Baldová (Pavlina matka), Vlasta Fabianová (prostitutka Černá Fanka), Eduard Kohout (maestro Lascari), Zdeněk Štěpánek (kapitán Troska z lodi Kormorán), Július Pántik (kormidelník Franta Hojdar), L.H. Struna (kormidelník táta Hojdar), Vladimír Salač (plavčík Lojza Brůha, zvaný Štěně), Jarmila Smejkalová (švadlena Růža, Lojzova sestra), Josef Maršálek (strojník Toník Truneček), Jan W. Speerger (lodník), Jaroslav Zrotal (Vojta), Karel Effa (plavčík Pobříslo), Ota Motyčka (hostinský Krůta), František Dibarbora (celník), Jan S. Kolár (přístavní ředitel), Josef Steigl (inspicient), Jaroslav Švec (tanečník), H. Mimrová (tanečnice), Emanuel Hříbal (vrátný), Hrdličková Marie (2) (žena v lesklých šatech), Milka Balek-Brodská (žena prchající před potopou), Božena Helclová (žena v baru), Marta MájováAnna Tichá (rozčilená žena v obecenstvu), Bibo (varietní excentrik), Ali Bey (kouzelník), Hardens (artisté), Jenny a Byrnes (stepařská skupina) Chor: Boris Milec Fo: 35 mm Ve: česká D: Státní půjčovna filmů Pr: 31.10.1947 © Národní filmový archiv 
 
   Stará pomatená paní Marková s napětím čekává na příjezd lodi Kormorán. Doufá, že loď přiveze její dceru Pavlu, která se před pěti lety z Kormoránu záhadně ztratila i s otcem. Marková je všem pro smích, jen kapitán Troska a mladý kormidelník Franta Hojdar s ní mají soucit. Jednoho dne potká Franta pod mostem nepříčetnou mladou ženu a považuje ji za lehkou ženštinu. K jeho překvapení se dívka večer objeví na palubě Kormoránu, odkud ji však táta Hojdar vyžene. Cestou do kina spatří Franta varietní plakát s dívčinou podobiznou. Na představení zjistí, že dívka je médiem kouzelníka Lascariho a pochopí, že je dcerou staré Markové. Odvede ji na loď, kam za nimi pronikne i Lascari, který chce Pavlu získat zpět. Tam však kapitán kouzelníka usvědčí z vraždy Marka a z Pavlina únosu. Při nastalé rvačce spadne Lascari do řeky a utopí se. Marková se šťastně shledá s dcerou. A mladému Hojdarovi, zamilovanému do Pavly, dá kapitán volno, aby se o obě ženy postaral.
   The old and confused Mrs Marková anxiously awaits the arrival of the Kormorán ship. She hopes that the ship will bring back her daughter Pavla who mysteriously disappeared from Kormorán with her father five years ago. Everybody laughs at Marková, only Captain Troska and young steersman Franta Hojdar feel for her. One day, Franta meets an insane young woman under the bridge and regards her as a prostitute. To his surprise, the girl appears on board the Kormorán that evening, but Franta's father chases her away. On the way to the cinema Franta sees a variety poster with the girl's portrait. During the performance Franta discovers that the girl works as a medium for the magician Lascari and realizes that she is the daughter of old Marková. He takes her to the ship, followed by Lascari, who wants to get Pavla back. There, the captain convicts Lascari of Pavla's kidnapping and the murder of her father. In the consequent fight Lascari falls into the river and drowns. Marková happily reunites with her daughter. And the Franta Hojdar who is in love with Pavla gets time off from the captain so that he can take care of the two women.