Zelená knížka  (Green Notebook,The)
R: Josef Mach V: Československý státní film, 1948 Sk: Řezáč - Fábera - Šmída VV: Miloš Mastník N: román Poplach v Kovářské uličce S: Josef Mach K: Jan Stallich AK: Rudolf Milič Hu: Jan Kapr; archivní Nahr: FISYO Dir: Otakar Pařík Arch: Miroslav Hrachovec Kost: František MádlVilemína Skalická Ma: Josef KobíkF. Kobíková St: Josef Dobřichovský Zv: Emanuel Formánek H: Eduard Linkers (obchodník Karel Bočan), Světla Svozilová (Růžena, Bočanova žena), Stanislav Neumann (děda Severýn), Otto Krčka (Frantík, Severýnův vnuk), L.H. Struna (automechanik Václav Kolísko), Ivan Jandl (Jarka, Kolískův syn), Jaroslav Mareš (řidič Josef Urbanec), Jiří Plachý (strážník Brejcha), Marie Nademlejnská (Bílková), Jana Hrdličková (Božka, dcera Bílkové), Antonín Mikulič (Olda Náhlík), Anna Gabrielová (Oldova matka), Richard Záhorský (otec Náhlík), Josef Chvalina (nezaměstnaný Jelínek), František Holar (nezaměstnaný Jarda Klečka), Jarmila Krulišová (Klečková), Drahomíra Fialková (nájemnice Jelínková, Bočanova záka), Josef Kemr (zloděj s kufrem), Eva Havlová (nájemnice), Antonín Jirsa (závozník Kovář) Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 03.06.1949 © Národní filmový archiv 
 
   V roce 1931 vrcholí světová hospodářská krize. Jejími důsledky jsou postiženi i obyvatelé starého předměstského domu. Muži jsou bez práce a ženy musí nakupovat na dluh u kupce Bočana, který je také majitelem domu. Bočan není žádný lidumil. Peníze půjčí, ale jen na lichvářský úrok. Na dluh také prodá, ale ke každé dlužné částce si vždy několik korun přirazí. A všechno si zapisuje do zelené knížky, kterou opatruje jako oko v hlavě. Zákazníci tuší, že je Bočan okrádá, ale nemají důkazy a tak musí platit víc. Vnuk chudého Severýna Frantík, který o prázdninách vypomáhá v krámě, Bočanovy podvody odhalí a zmocní se zelené knížky. Podaří se mu také zjistit, že Bočan je navíc překupníkem kradeného zboží. O Bočanových podvodech a překupnictví se díky Frantíkovi přesvědčí i strážník Brejcha, který už dávno Bočana podezíral z nepravostí, a odvede ho na komisařství.
   The year 1931 brought a climax to the world's economic crisis. It affected also the inhabitants of an old periphery house. The men are unemployed and their wives have to shop on credit at the local shopkeeper Bočan, who is at the same time the owner of the house. Bočan is far from a philathropist. He would loan money, but only at a usurious interest. He would sell on credit, but would always add few crowns to the amount owed. And all this he records into a green book which is the apple of his eye. The customers suspect that Bočan steals on them but have no proof, and thus they simply have to pay more. Frantík, the grandson of the poor Severýn, who gives a helping hand in the shop on holidays, reveals Bočan's swindles and seizes the green book. He also finds out that Bočan is moreover a receiver of stolen merchandise. Thanks to Frantík, the policeman Brejcha who had suspected Bočan of wrongdoing for a long time finds out about Bočan's swindles and middleman activites, and takes him to a police station.