Zatoulané dělo  (Missing Cannon,The)
R: Josef Mach V: Filmové studio Barrandov, 1958 Sk: Šebor - Bor VV: Miloš Mastník N: Jan Procházka S: Jan ProcházkaJosef Mach TS: Josef Mach PR: Antonín Kachlík AR: Věra Filipová K: Julius Vegricht DK: Stanislav Kautský AK: Vladimír Pěkný Hu: Ludvík Podéšť; archivní – Ludvík Podéšť: píseň Píseň o obyčejném vojákovi, Ludvík Podéšť: píseň Dobrý den Nahr: FISYO Dir: František Belfín T: Procházka Jaroslav (2)Rudolf Franz Zp: Jan Sedliskýsbor mužskýVěra Příkazská Arch: Milan Nejedlý Ma: Rudolf Hammer St: Antonín Zelenka Zv: Jiří LenochKarel Jakl Op: Nevěřil František plk. H: Miroslav Zounar (poručík Karel Horák), Milena Dvorská (tanečnice Olina), Martin Ťapák (řidič Slávek), Valentina Thielová (Hanča), Jaroslav Mareš (svobodník Vočko), Antonín Šůra (četař Standa), Ivan Klička (saniťák, zvaný Jogurt), Jan Sedliský (svobodník Arnošt Kubica), František Vicena (desátník Ferda), Gustav Nezval (plukovník Hanzlík), Oldřich Vykypěl (hajný), Bohumil Švarc (poručík Vašek), Rudolf Princ (výpravčí), Jarmila Smejkalová (doktorka), Jan Skopeček (hospodský), Jiří Kabelák (pobočník), Petr Mach (chlapec), Bedřich Ulrych (kapitán - lékař), Ct. Crha (nadporučík, velitel baterie), Jarmila Navrátilová (pokojská), Eliška Velímská (manželka lékaře), Miloslav Novák (pobočník), Jan Sedliský (voják Kubica), Karla Chadimová (tanečnice), Hana Talpová (tanečnice), Vítězslav Černý (dělník na silnici) Tan: Taneční skupina AUS V.Nejedlého Spol: Československá lidová armádaBohumil Dudař Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 16.01.1959 © Národní filmový archiv 
 
   Poručík Karel Horák má ze své posádky přepravit dělo do Prahy. Rád by tam dorazil před šestou hodinou ranní, aby stihl příjezd vlaku, kterým jede jeho dívka Hanča. Transport doprovází několik vojáků a s nimi jede i tanečnice Olina, která si při vystoupení svého souboru pro vojáky poranila nohu. Karel se před dívkou vytahuje a zbytečně péruje mužstvo. Vůz musí v noční tmě a silné mlze zpomalit. Na silnici se objeví vichřicí polámané stromy. Vůz zastaví hajný. Potřebuje přivézt z blízké obce lékaře pro malého synka, který má velké bolesti břicha. Karel nechce zmeškat Hanču a prosbu hajného odmítne. Nakonec se však nechá spolujezdci přesvědčit. Podle lékařského zjištění má chlapec akutní zánět slepého střeva a je nutné ho převézt do nemocnice. Tentokrát Karel neváhá. Jedou zkratkou přes les. Karel s nasazením života přejede vetchý dřevěný most. Dítě je v nemocnici a prožité dobrodružství všechny stmelí. Mezi Karlem a Olinou se mění sympatie v hlubší cit. Blíží se ráno a vůz bude určitě v Praze včas. Karel však už nemá o setkání s Hančou zájem.
   Lieutenant Karel Horák is to transport a cannon from his garrison to Prague. He would like to get there before six in the morning to catch a train on which his girlfriend Hanča is travelling. The transport is accompanied by several soldiers and the dancer Olina who hurt her leg when performing with her dance group for the soldiers. Karel swaggers in front of the girl and pointlessly pesters his men. Karel's truck has to slow down in the night darkness and heavy fog. Trees broken by a windstorm appear on the road. The truck is brought to a stop by a gamekeeper. He needs to get a doctor from a nearby village to help his little son who is suffering from pains in his belly. Karel does not want to miss Hanča and turns down the gamekeeper's request. Eventually, his co-drivers persuade him to help. The doctor finds out that the boy suffers from acute appendicitis and must be immediately transferred to the hospital. This time Karel does not hesitate. The truck takes a shortcut through the woods. Karel risks his life when he drives over a shabby wooden bridge. The child is in the hospital and the adventure they all went through welds the company together. The affection between Karel and Olina is turning into a deeper emotion. The morning is coming and the truck is sure to be in Prague in