Zářijové noci  (September Nights)
R: Vojtěch Jasný V: Filmové studio Barrandov, 1957 Sk: Novotný - Kubala VV: Jiří Bečka N: divadelní hra Zářijové noci S: Pavel KohoutFrantišek DanielVojtěch Jasný PR: Jaromír Dvořáček AR: Dagmar PerlováVladimír Brebera K: Jaroslav Kučera AK: Bohumil ParisMiroslav Fojtík Hu: Svatopluk Havelka Arch: Karel Lier Kost: František Sadílek Ma: Jiří Šimon St: Jan Chaloupek Zv: Milan R. Novotný Op: Nevěřil František plk. H: Václav Lohniský (major Antonín Cibulka), Ladislav Pešek (plukovník František Sova), Stanislav Remunda (poručík Jiří Zábrana), Zdeněk Řehoř (poručík Martin Jirgala), Jiří Vala (poručík Fára), Zdeněk Kutil (poručík Škrovánek), Vladimír Menšík (rotný Marčák, učitelský), Josef Bláha (podplukovník Čmelák), Jiří Sovák (major Fialka, zvaný Žebrák), Jaroslav Mareš (četař Alois Římsa), Vlastimil Brodský (vojín Husa), Anton Gýmerský (vojín Karabinoš, cikán), Lubomír Vidlák (vojín Veselý), Vladimír Hrubý (vojín Fojtík), Vladimír Brabec (desátník Tišťan), Oldřich Musil (novinář Strašík), Libuše Havelková (Cibulková, manželka majora), Marie Tomášová (Zábranová), Luka Rubanovičová (Veveřička, dívka u pouličního stán), Arnošt Faltýnek (vrátný), Josef Gruss (opilec), Václav Kaňkovský (závozník), Marta Kučírková (ošetřovatelka), Jiří Mikota (generál), Mirko Musil (důstojník), Milan Neděla (zavalitý vojín), Jindřich Poledňa (Minařík), Ema Skálová (pacientka), Jiřina Steimarová (domovnice), Miloš Vavruška (patrola) Spol: Jan Oliva Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední filmová půjčovna Pr: 24.05.1957 © Národní filmový archiv 
 
   Do vojenského výcvikového tábora nastoupí poručík Jirgala. Setká se zde s dávným známým, poručíkem Zábranou. Vztahy obou mužů jsou ale chladné, Zábrana přebral před časem Jirgalovi dívku a oženil se s ní. Vojáci Zábranovy roty jsou roztrpčeni. Přes veškerou snahu nedostali dovolenky. O dovolenou marně žádá i Zábrana, jehož manželka má každým dnem rodit. Zábranův nadřízený major Cibulka projednává spor o dovolenky před redaktorem vojenských novin. Článek, který druhý den vyjde, kritizuje špatnou Zábranovu práci při bojové a politické přípravě mužstva. Důstojníci i vojáci jsou rozhořčeni, Zábrana je poctivý a pracovitý velitel. V souvislosti s novým cvičením jsou zrušeny všechny dovolené. Zábrana proto odjede za ženou tajně. Náčelník politického oddělení plukovník Sova při přepadové kontrole odhalí spoustu nedostatků. Cibulka využije situace a chystá se Zábranu, kterého nemá rád, hnát před soud. Sova si promluví s vojáky a zjistí, že rozvrat v pluku je dílem jeho přítele Cibulky. Jirgala, který se přesvědčil o Zábranových kvalitách, ostře vytkne Cibulkovi jeho nedostatky. Sova neschopného Cibulku z funkce odvolá. Zábrana je po návratu do tábora potrestán pouze dvaceti dny vězení.
   Lieutenant Jirgala takes a new position in a military training camp. Here he meets an old friend, Lieutenant Zábrana. However, the relationship of the two is cold, since Zábrana picked up Jirgala's girlfriend some time ago and married her. The soldiers of Zábrana's company are vexed. Despite all their efforts they did not get their leave-passes. Zábrana, whose wife is going to deliver a baby any day, asks for a leave in vain, too. Zábrana's superior, Major Cibulka, discusses the argument over the leaves in the presence of a military newspaper editor. The article published the next day criticizes Zábrana's inefficiencies in the fighting and political preparation of the garrison. Both the officers and soldiers are exasperated by the article, since Zábrana is an upright and industrious commander. Due to the new exercise, all leaves are revoked. Zábrana therefore departs in secret to see his wife. During an unexpected check, the chief of the political department, Colonel Sova, discovers many shortcomings. Cibulka makes use of the situation and is ready to bring Zábrana, whom he dislikes, to the military court. Sova talks to the soldiers and learns that the disorder in the regiment is the work of his friend Cibulka. Jirgala who found out about Zábrana's qualities, severely reprimands