Zaostřit prosím!  (Focus, please!)
R: Martin Frič V: Studio hraných filmů, 1956 VV: Ladislav Terš N: povídka Jak účetní k štěstí přišel, Jiří Marek: sbírka povídek Z cihel a úsměvů; Jiří Marek S: Jiří Marek TS: Martin Frič PR: Jiří Jungwirth AR: Marie Hejzlarová K: Václav Pazderník AK: Jaroslav KaiserStanislav Kautský Hu: Ludvík Podéšť; archivní Nahr: FISYO Dir: Štěpán Koníček Arch: Karel Škvor Kost: Aša Matějovská Ma: Josef Mann St: Jan Kohout Zv: Josef Vlček H: Jan Pivec (kritik Pošahal), Josef Kemr (účetní a vedoucí stavby Jan Přehrš), Zdeňka Baldová (Přehršleho tchyně), Gustav Heverle (ředitel stavby Bláha), Vlasta Burian (účetní na stavbě Dušek), Vlastimil Brodský (účetní Macek), František Vnouček (šéfredaktor), František Filipovský (tajemník ministra), Miloš Nedbal (ředitel), Lubomír Lipský (vrchní účetní Pištora), Ladislav Pešek (komentátor), Ladislav Boháč (režisér filmu), Zdeněk Řehoř (básník Jan Hovorka), František Hanus (autor scénáře filmu), Božena Obrová (klapka), Lída Vostrčilová (Týna, Přehršleho žena), Marie Nademlejnská (úřednice slečna Vinklářová), Stella Zázvorková (Pošahalová), Robert Vrchota (kameraman), Josef Hlinomaz (náborový referent), Eduard Dubský (úředník Pulkrábek), Bedřich Bozděch (zřízenec Souček), Alois Dvorský (starý hlídač), Dvořák Vladimír (herec) (redaktor kulturní rubriky), Bohuš Hradil (starší úředník), Stanislav Fišer (asistent kameramana), Ota Motyčka (skladník), Fanda Mrázek (řidič u ředitele stavby), Bedřich Vrbský (redaktor v nakladatelství), Josef Steigl (úředník Šálek), František Miška (úředník), Josef Příhoda (úředník), Antonín Kandert (úředník), Přemysl Kočí (zákazník v knihkupectví), Eva Klepáčová (zákaznice v knihkupectví), František Miroslav Doubrava (úředník v nakladatelství), Martin Raus (redaktor v TV), Rudolf Pellar (redaktor), Jiří Sovák (Pošahalův přítel Zouna), Arnošt Faltýnek (tiskař), Jiřina Bohdalová (písařka v redakci), Marie Rosůlková (sekretářka ministra), Antonín Šůra (odpočívající dělník na stavbě), Václav Trégl (delegace u ministra), Jaroslav Moučka (delegace u ministra), Josef Chvalina (zaměstnanec na stavbě), Marie Kautská (účetní na stavbě), Miloš Willig (bagrista na stavbě), Vladimír Hrubý (dělník na stavbě chaty), Václav Švec (dělník na stavbě chaty), Lubomír Bryg (dělník na stavbě chaty), Blažena Slavíčková (úřednice Bílá), Miloš Vavruška (řidič na stavbě), Luděk Gradwohl (účastník schůze), Jan Víšek (úředník), František SukKarel Třebický Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 25.12.1956 © Národní filmový archiv 
 
   Při promítání v zaplněném kině se přetrhl film. Komentátor uklidní obecenstvo a vyzve filmaře, aby se věnovali satiře a nalezli aktuální témata. Tvůrci uposlechnou a zaměří se nejprve na kariéru úředníka Přehršleho. Tento skromný a nenápadný muž tiše pracuje, neodmlouvá doma ani v úřadě. Jednoho dne Přehršle telefonuje vrchnímu účetnímu. Do hovoru se vmísí neznámý hlas, který vyhrožuje, že by mohl vedení podniku kompromitovat v novinách. Vrchní účetní se domnívá, že vyděračem je Přehršle a informuje ředitele. Ten se rozhodne Přehršleho raději povýšit. Úředníkova kariéra skončí, když se po čase přizná, že nic neví. Druhým terčem filmařů je kritik Pošahal, který neví, zda má sbírku mladého básníka pochválit nebo odsoudit. Od přítele se dozví o zvláštním pohybu rukou, který učinil nad sbírkou ministr. Po mnoha peripetiích zjistí, že šlo pouze o snahu uvést do chodu zastavené hodinky. Pro jistotu sbírku tedy pochválí i zkritizuje. Třetím tématem pro filmový štáb je situace, kdy má nový ředitel stavby možnost anonymně si prohlédnout nové pracoviště a zjistit nedostatky dříve, než jsou zamaskovány. Může proto přijmout různá opatření ihned poté, co se vedoucím pracovníkům představí.
   In a full cinema, the film breaks. The commentator calms the audience and urges the filmmakers who are present, to become involved in an up-to-date satire. The artists obey and they concentrate on the career of the clerk Přehršle. This modest and inconspicuous man works silently and contradicts no one, neither at home nor in the office. One day, Přehršle rings up his senior accountant. An unknown voice breaks into the conversation, threatening to compromise the leadership of the company in the press. The senior accountant is convinced that the blackmailer is Přehršle himself, and reports this the director. Instead, the director decides to promote Přehršle. The clerk's career comes to an end with his confession that he is completely unaware of the situation. The second target of the filmmakers is the critic Pošahal, who is unsure whether to praise or to denounce a book of collected poems by a young poet. His friend informs him about a strange gesture made by a minister over the book. After many peripetia, the critic finds out that the only reason for that gesture was an effort to wind a wristwatch. To be sure, he both praises and condemns the poems. The third topic taken up by the filmmakers is a situation when a new site manager gets a chance to take a look around his new workpla