Za 14 dní, prosím  (In Two Weeks,Please)
R: Jindřich Ferenc V: SZDF Praha, 1955 VV: Josef Tejchman N: povídka S: Jindřich Ferenc K: Jiří Bronec Hu: Vladimír Horčík; archivní – píseň Čas, ten čas, co je to, prosím vás Zp: Trégl Václav [dab]Bohuslav KupšovskýSetleři St: Jaromír Janáček Zv: Josef Franěk H: Václav Trégl (hodinář Alfréd Soucha), Lubomír Lipský (vedoucí krejčovství Josef Hec), Kajetán Maudr (pomocník v krejčovství), Josef Maršík (krejčí), Josef Sýkora (instalatér) Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF © Národní filmový archiv 
 
   Hodinář Soucha si chce dát ušít oblek. Vedoucí krejčovství Josef Hec zaznamená Souchovu objednávku a pozve ho na zkoušku za čtrnáct dní. Oblek však není připraven a totéž se opakuje i za dalších čtrnáct dní. Znovu a znovu je čím dál rozčílenější zákazník odkazován na pozdější termín. Jednoho dne se panu Hecovi porouchá vodovodní kohoutek, který vypouští další a další litry vody do přetékající vany. Hec volá instalatéra, ale je odmítnut. Opravář má čas až za čtrnáct dní. V zaplaveném bytě se pan Hec nakonec utopí.
   The watchmaker Soucha wants to have a suit made. Josef Hec, who is in charge of the tailor's shop, takes Soucha's order and invites him to the first fitting in two weeks. However, the suit is not ready at that time and the same situation occurs in another two weeks. Again and again, the increasingly upset customer is rescheduled for a later time. One day, a water tap breaks in Mr Hec's appartment, discharging litres of water into the overflowing bath tub. Hec rings up a plumber to come over but is refused - the repairman is busy and cannot come for two weeks. Eventually, Mr Hec drowns in the flooded appartment.