Z mého života  (From My Life)
R: Václav Krška V: Studio uměleckého filmu, 1955 Dr: Jarmil Burghauser VV: František Sandr N: román Píseň hrdinného života S: Jiří MařánekVáclav KrškaJaroslav Beránek TS: Václav KrškaJaroslav Beránek PR: Jaroslav Beránek AR: Vladimíra ČečetkováVladimír Hrubeš K: Ferdinand Pečenka DK: Josef Novotný AK: Alexandr Rašilov Hu: Bedřich Smetana; archivní – Ludwig van Beethoven: převzatá Klavírní koncert c moll, Bedřich Smetana: převzatá Vzpomínka na Čechy, Bedřich Smetana: převzatá Na břehu mořském, Bedřich Smetana: převzatá Braniboři v Čechách, Bedřich Smetana: převzatá Prodaná nevěsta, Bedřich Smetana: převzatá Dalibor, Bedřich Smetana: převzatá Libuše, Bedřich Smetana: převzatá Hubička, Bedřich Smetana: převzatá Má vlast (Vltava), Bedřich Smetana: převzatá Má vlast (Vyšehrad), Bedřich Smetana: převzatá Má vlast (Z českých luhů a hájů), Bedřich Smetana: převzatá Pochod ke slavnosti Shakespearově, Bedřich Smetana: převzatá Z mého života, Bedřich Smetana: převzatá Česká píseň, František Škroup: píseň Kde domov můj, píseň To jsou dobrý zlatý časy, ty zlatý obžínkypíseň Nahr: Česká filharmonie, Orchestr a sbor opery ND, FISYO, Hurník Ilja Dir: Václav TalichZdeněk ChalabalaJaroslav KrombholcFrantišek Belfín T: Josef Kajetán Tyl Zp: Český pěvecký sborPěvecký sbor Čs.rozhlasu Arch: Bohuslav Kulič Kost: Fernand Vácha Ma: Miloslav JanderaAnežka KunováJiří Šimon St: Jan Kohout Zv: Stanislav VondrašAdolf Nacházel Op: Josef Plavec kom: Zdeněk Štěpánek H: Karel Höger (skladatel Bedřich Smetana), Zdenka Procházková (Bettyna, Smetanova žena), Jaromír Spal (spisovatel Jan Neruda), Bedřich Karen (dr.Ladislav Rieger), Vlasta Fialová (paní Fröjda), Oldřich Lukeš (Karel Sabina), Eduard Cupák (skladatelka Antonín Dvořák), Jana Rybářová (spisovatelka Eliška Krásnohorská), Libuše Matějová (Otylie Malá), Eduard Kohout (dr.K.Sladkovský), Zdeněk Dítě (básník Vítězslav Hálek), Jiří Vršťala (Karel Purkyně), Karel Dostal (spisovatel Josef Wenzig), Štěpán Bulejko (skladatel Franz Liszt), Bedřich Vrbský (hrabě Harrach), Rudolf Walter (hrabě Thurn-Taxis), Ludmila Vendlová (Žofie, Smetanova dcera), Václav Švorc (Josef Schwarz, Žofiin snoubenec), Bohumil Aisman (Ferdinandi), Jarmila Pechová (pěvkyně Eleonora z Ehrenbergů), Felix le Breux (kapelník Maýr), Gustav Hilmar (ředitel Pivoda), Vydra Václav ml. (ředitel Krejčí), Jiří Steimar (ředitel Thomé), Gustav Heverle (referent Linhart), Karel Jičínský (dr.Ambros), František Kreuzmann (S.Goldsmith), Saša Danešová (služka Baruška), Nelly Gaierová (Taxisová), Milada Matysová (Harrachová), Eduard Dubský (hudební dopisovatel Werner), Vladimír Borský (manžel paní Fröjdy), Antonín Kandert (muž ve Švédsku), Raoul Schránil (muž ve Švédsku), Gabriela Bártlová-Buddeusová (žena ve Švédsku), František Filipovský (principál komediantů), František Kovářík (vesnický učitel), Miloš Nedbal (muž ve společnosti), Ela Šárková (pradlena), Petr Haničinec (mladý vesničan), Josef Příhoda (starý vesničan), Arnošt Martínek (Zdeněk Fibich), Emilie Urbanová-Jeřábková (Barbora Smetanová), Ivo Žídek (Jeník (Prodaná nevěsta)/Dalibor -), Rudolf Cortés (Dalibor (jen hraje)), Marie Podvalová (Libuše/Milada (Dalibor)), Beno Blachut (zpívá a hraje), Václav Bednář (zpívá a hraje), Luděk Mandaus (zpívá a hraje), Vojen Novák (zpívá a hraje), Milada Čadikovičová (zpívá a hraje), Jan Konstantin (zpívá a hraje), Bohumír Vích (zpívá a hraje), Vojta Josef (2) (zpívá a hraje), Rudolf Asmus (zpívá a hraje), Helena Krtičková (Salomonová), Emil Dlesk (zřízenec), Karel KocourekSlávka JägrováLadislav KulhánekOtto ČermákMarie LukášováVáclava AustováAntonín RýdlJiřina SoučkováKarel HirschDéda PapežHynek NěmecNovák Adam (2)Vágner Jaroslav (2)Inka Vostřezová (dívka s kyticí), Marta Májová (žena v davu u Národního divadla) Chor: Emerich Gabzdyl Tan: Baletní soubor Národního divadlaČs.státní soubor písní a tancůUmělecký vojenský souborUmělecký soubor ministerst.vnitraVysokoškolský souborBalet Státního divadla v Karlíně Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 28.10.1955 © Národní filmový archiv 
 
   Skladatel Bedřich Smetana odjede v roce 1856 do švédského Göteborgu, kde se stane váženým a oblíbeným umělcem. V roce 1861 se po úspěšném koncertu setká s dopisovatelem Vídeňských listů, který se pohrdavě vyjádří o české hudbě. Smetana se proto vrací do Čech. Podporován vlastenci požádá spisovatele Sabinu o libreto ke své první opeře "Braniboři v Čechách". Zúčastní se také svojí skladbou velkolepých oslav třísetletého výročí narození Williama Shakespeara, které se stanou i podnětem pro postavení budovy českého Národního divadla. Porota soutěže, kam své první operní dílo poslal, ještě nerozhodla a Smetana už komponuje další operu, "Prodanou nevěstu". Z malicherných důvodů odmítne kapelník Maýr Branibory nastudovat a proto je inscenuje Smetana sám, stejně jako později "Prodanou nevěstu". Jsou položeny základní kameny Národního divadla, přivezené z památných míst země. Smetana dál neúnavně skládá. Jeho zdraví se však zhoršuje a nakonec skladatel přichází o sluch. Na sklonku života se dočká naplnění svého snu - otevření Národního divadla.
   The year is 1856. The composer Bedřich Smetana leaves for the Swedish Göteborg where he becomes an artist of great repute and popularity. In 1861, after a successful concert, he meets a correspondent of the Viennese News (Wiener Blätter) who makes a contemptuous remark about Czech music. Smetana therefore returns to Bohemia. Supported by the patriots, he asks the writer Sabina to create a libretto to his first opera "Brandenburgers in Bohemia". With one of his compositions, he also takes part in the grandiose celebrations of the 300th anniversary of William Shakespeare's birth, which inspires the building of the Czech National Theatre in Prague. The board of the competition where Smetana had sent his first opera, has not come to a decision yet, but Smetana has already composed another opera, the "Bartered Bride". For pettifogging reasons, the conductor Maýr refuses to stage the "Brandenburgers". Smetana therefore stages the opera himself, and later also the "Bartered Bride". The foundation stones for the National Theatre, brought from memorable places of the country, are layed. Smetana keeps on composing relentlessly. His health, however, worsens, and the composer eventually loses his hearing. Before he dies, however, he lives to see his dream - the opening of the National Theatr