Vzorný kinematograf Haška Jaroslava  (Jaroslav Hašek's Exwmplary Cinematograph - KA)
R: Oldřich Lipský V: Studio uměleckého filmu, 1955 VV: Josef Ouzký N: povídka Vzorná škola mocnářství, Jaroslav Hašek: povídka Otec chudých, Jaroslav Hašek: povídka Vzorné rodinné štěstí, Jaroslav Hašek: povídka Vzorná láska lepších lidí S: Oldřich LipskýJ.A. Novotný AR: Bohumil SvobodaMilada ŘehákováAlena Nová K: Vladimír Novotný AK: Jiří ŠafářBohumil Paris Hu: Emil Ludvík; archivní – lidová píseň: píseň Ach, není, tu není, lidová píseň: píseň Ne a nebudem se ženiti Nahr: FISYO Dir: Milivoj Uzelac Zp: Lubomír LipskýJosef Kemr Arch: Karel Škvor Výtv: Kamil Lhoták Kost: Pavla Stahlová Ma: Gustav HrdličkaJosef Mann St: Antonín Zelenka Zv: Emil Poledník NT: Kamil Lhoták Op: Jindřich Brichta kom: Jan Werich H: Vladimír Pucholt (žák Chocholka), František Filipovský (třídní profesor Florentin), Vladimír Řepa (ředitel gymnázia), Vladimír Bejval (žák Čtrnáctý, Chocholkův spolužák), Eman Fiala (obchodník se zvířaty Bukl), Helena Kotoučová (Klára, Buklova žena), Jaroslav Marvan (úředník Václav Honzátko), Meda Valentová (Honzátkova žena), Václav Postránecký (Bohoušek, syn Honzátkových), Alena Kreuzmannová (Ema, dcera Honzátkových), Jiří Sovák (Jaroušek, Emin ženich), Viktor Očásek (majitel křečka), Milka Balek-Brodská (manželka majitele křečka), Miloš Kopecký (chemik inženýr Krix), Josef Vošalík (ředitel gymnázia), Bohuš Záhorský (mecenáš Antonín Kauble), Stella Zázvorková (slečna na vdávání), Vydra Václav ml. (ochotník), Karel Effa (vynálezce Antonín Langhalter), Bedřich Veverka (arcivévoda), Štěpán Bulejko (pobočník arcivévody), Rudolf Princ (poddůstojník v.v. Jan Veselý), Gustav Hrdlička (číšník v restauraci/školník), Václav Trégl (vrchní inspektor Braun), Jan Maška (žadatel u Kaubleho), Antonín Jedlička (žadatel u Kaubleho), J.O. Martin (žadatel u Kaubleho), František Černý (starosta), Josef Hlinomaz (tajný v kině/hlas fotografa), Josef Příhoda (žadatel s dítětem), Josef Kemr (Josef Hanzlíček), Světla Svozilová (Engelmüllerová, Hanzlíčkova bytná), Ludmila Píchová (Anna, dcera Engelmüllerové), Josef Semecký (rada Ondřej Mackovík/lékař ve snu), Darja Hajská (radová Mackovíková), Jaroslav Vojta (správce škol Vilím, Annin poručník), Oldřich Musil (hotelový sluha Šutil), Stella Májová (slečna Irma), Lubomír Lipský (adjunkt Roztočil), Antonín Soukup (muž na výletě), Nina Jiránková (Vilímova dcera), Vladimír KlemensMarie NademlejnskáMiroslav HomolaVlastimil BrodskýMarie LandováJ. VacekV. Rosignol Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 01.06.1956 © Národní filmový archiv 
 
   V jarmareční boudě promítá spisovatel Jaroslav Hašek čtyři filmy. V obecenstvu jsou představitelé jednotlivých příběhů. Vzorná škola mocnářství Primán Chocholka má strach z latinské kompozice. Uteče na záchod a přes naléhání spolužáků, profesora i ředitele školy odmítá místnost opustit. Podaří se mu uniknout přes sousední kabinu, vrátit se do třídy a kompozici opsat. Vzorné rodinné štěstí Primán Honzátko si koupí křečka. Zvíře se zabydlí v čalouněné pohovce, kterou nechce opustit. Rodina požádá o pomoc obchodníka se zvířaty Bukla. Ten přinese fretky, které mají křečka vypudit. Plán však selže i poté, co jsou do pohovky vypuštěna další zvířata. Nakonec zasáhne energická Buklova manželka a celý zvěřinec uteče. Vzorný mecenáš Továrník Kauble se nechtěně stane adresátem četných žádostí o finanční výpomoc. Před davem prosebníků se schová do svého bytu. Vynálezce Langhalter mu tam dopraví svůj vynález, který posléze exploduje a Kaubleho příbytek se ocitne v troskách. Vzorná láska lepších lidí Starého mládence Hanzlíčka chce jeho bytná oženit se svojí dcerou Annou. Donutí ho zúčastnit se nedělního výletu, ale Hanzlíček odolá. Téměř uštvaný, pokusí se zabít skokem do Vltavy. Bytná mu zachrání život a zesláblého muže přinutí podepsat slib, že se s Annou do tří měsíců ožení.
   In the market place tent, the writer Jaroslav Hašek shows four different films. The representatives of the separate stories are part of the public. Vzorná škola mocnářství The first former, Chocholka, is frightened by the Latin composition. He runs into the toilet and refuses to leave it despite the insistence of his classmates, teacher and the headmaster. He manages to escape through the cabin next to his, go back to the classroom and copy the composition. Vzorné rodinné štěstí The first former Honzátko buys a hamster. The animal settles inside the upholstered couch and doesn't want to come out. The family asks the animal trader Bukla to help. He brings some ferrets to frighten the hamster out of the couch. But the plan fails after more animals settle inside the couch. Finally, Bukla's energetic wife intervenes and the entire menagerie escapes. Vzorný mecenáš The industrialist Kauble unwillingly becomes the recipient of numerous applications for financial help. He hides from the mass of petitioners in his apartment. The inventor Langhalter brings him his invention, which explodes and Kauble's home is in ruins. Vzorná láska lepších lidí The old bachelor Hanzlíček is pursued by his landlady who wants to marry him to her daughter, Anna. She tries to force him to join them on the Su