Vzbouření na vsi  (Village Revolt,The)
R: Josef Mach V: Československý státní film, 1949 Sk: Vávra - Feix VV: Josef Beran N: Václav Řezáč S: Josef MachIvan Osvald K: Bohumil Vích Hu: Julius Kalaš; archivní – Lev Knipper: píseň Poljuško, pole, píseň Nešťastný šafářův dvoreček, píseň Jaká by to hanba byla Nahr: FISYO Dir: Otakar Pařík Zp: sbor Arch: Ferdinand Fiala Kost: Věra Tatterová St: Josef Dobřichovský Zv: Emanuel Formánek H: Vojta Plachý-Tůma (sedlák Harazim), Marie Nademlejnská (Harazimova žena), Běla Jurdová (Manča, dcera Harazimových), Otomar Korbelář (předseda národního výboru Kubeš), Milada Horutová (Kubešová), František Filipovský (člen národního výboru Josef Mráček), Ella Nollová (Antonie, Mráčkova žena), Jiřina Bílá (Ančka, dcera Mráčkových), Jiří Dohnal (Tonda Veselý, ženich Ančky), Gustav Nezval (člen národního výboru Jan Valenta), Světla Svozilová (Marie Lencová), Milica Kolofíková (Věra, dcera Lencové), Eman Fiala (člen národního výboru Jasan), Lída Vostrčilová (Jasanova žena, zvaná Jasanka), Jaroslav Seník (člen národního výboru Černý), Věra Kalendová (Barbora, žena Černého), Emanuel Hříbal (bubeník Hůlka), Darja Hajská (Hůlkova žena), Alois Dvorský (Voráček), Josefa Pechlátová (Voráčkova žena), Bolek Prchal (člen národního výboru Hladík), Jindra Hermanová (Hladíkova žena), Antonín Jedlička (Jarda), Jaroslav Mareš (Venca), Vlastimil Brodský (Pepík), Jana Hrdličková (malá Mařenka Mráčková), Karel Pavlík (zástupce na výstavišti u traktorů), Josef Steigl (spící muž ve vlaku), Milka Balek-Brodská (tetička na svatbě), Jan W. Speerger (strýček na svatbě), Rudolf Princ (host na stavbě), Štefan FiguraFrantišek Formánek Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 16.04.1949 © Národní filmový archiv 
 
   Poklidný život obyvatel vesničky Čiré naruší jejich společná návštěva zemědělské výstavy v Praze. Zatímco mužům se zalíbí traktorový pluh, ženy okouzlí elektrická pračka. Peníze v obecní pokladně však na nákup obojího nestačí. Muži doposud orali alespoň s pomocí koní, ženy však perou všechno prádlo ručně. V mnoha rodinách dojde k ostrým sporům. Protože v národním výboru zasedají pouze muži, odhlasují nákup traktoru. V jejich rozhodnutí je podporují i rady potměšilého sedláka Harazima, který má navíc v nájmu obecní palouk u řeky, kde by měla stát plánovaná prádelna. Harazim se dokonce pokusí tento pozemek, na kterém má starou kůlnu, odkoupit. Člen národního výboru Mráček se nakonec pro samé schůze a hádky nestihne zúčastnit svatby své dcery Ančky s Tondou Veselým. Rozhořčené ženy se rozhodnou ke stávce. Nechají mužům na starost děti i hospodářství a nastěhují se k vdově Lencové. Furiantství muže rychle přejde při zjištění, jak namáhavá je domácí práce. Když se pod Harazimovou kůlnou najdou tajně ukryté zásoby, nemají už muži proti ženám šanci. V Čiré bude prádelna. Předtím ale musí muži naposledy vyprat ručně.
   The quiet life of the people from the village Čiré is upset by their visit to an agricultural exhibition in Prague. While the men like the tractor plow, the women are enamoured with the washing machine. However, the money in the communal safe is not enough for both. At least, the men ploughed with horses, while the women washed all the laundry by hand. There are big arguments in many of the families. Because only men are members in the local National Committee, the final decision is to buy the tractor. They are helped in their decision by the cunning farmer Harazim, who rents the pasture by the river which should become the wash-house. Harazim even tries to buy that land, together with an old shed that is there. A member of the National Committee, Mráček, doesn't make it to the wedding of his own daughter Ančka and Tonda Veselý because of all the meetings and fights. The angry women decide to call a strike. They leave the men to care for the children and do the housework while they all move to the widow Lencová's. The men soon stop swaggering after they realize how hard house work is. When they find secret supplies underneath Harazim's shed, the men stand no chance any more and the women will have the wash-house in Čiré. But before that the men will have to do the last washing by