Větrná hora  (Windy Mountain,The)
R: Jiří Sequens V: Studio uměleckého filmu, 1955 VV: Jiří Pokorný N: Miloš Velínský S: Miloš VelínskýJiří Sequens AR: Helena PokornáVladimír Zelenka K: Rudolf Milič AK: Miroslav SinkuleVladimír Řezníček Hu: Miloš Vacek; archivní – Franz Lehár: převzatá Paganini (Líbám, ženy, vás tak rád), píseň Kde končí cesty, Franz Lehár: píseň Líbám, ženy, vás tak rád, Eduardo di Capua: píseň Ó, sole mio, píseň Má milá, rozmilá, hněvá se na mě, Strauss Johann ml.: píseň Cikánský baron jsem já Nahr: FISYO Dir: František Belfín T: Josef KainarGiovanni Capurro Zp: Josef VinklářOtto LackovičDeyl Rudolf ml. [dab]Stanislav FišerDeyl Rudolf ml. Arch: Karel Lier Kost: Anna KuchačevičováMarie Malá Ma: Vladimír Petřina St: Jan Chaloupek Zv: Dobroslav Šrámek H: Josef Vinklář (havíř Antonín Homolka), Stanislav Fišer (havíř Ctirad Šantora), Zdeněk Braunschläger (havíř Vojta Dufek), Deyl Rudolf ml. (skladník Karel Škvajn), Rudolf Hrušínský (zámečník Alois Pohanka), Miloš Kopecký (pytlák Melichar Hnátek), Robert Vrchota (holič a průzkumník Ludvík Mikula), Josef Kemr (paleontolog František Ježek), Eva Kubešová (účetní Ivana Bartáková), Stella Zázvorková (kuchařka Květa Vejvodová), Marie Kyselková (pomocnice kuchařky Anička Šafránko), Otto Lackovič (průzkumník Rudolf Pecián), Radovan Lukavský (závodní ing.Sobek), Jaroslav Mareš (řidič Rudného průzkumu), Bohuš Záhorský (Renner), Václav Voska (vedoucí provozu ing.Terský), Stanislav Neumann (hlídač děda Jonáš), Miloš Vavruška (poručík Pohraniční stráže Jiří Plo), Oldřich Vykypěl (hajný Petr Jiřička), Jiřina Steimarová (Růžena, žena hajného), Lubomír Lipský (staršina Pohraniční stráže), L.H. Struna (minér), Miroslav Svoboda (havíř), Josef Chvalina (hlavní geolog), Jiří Smutný (geolog), Karel KocourekVladimír Linkapříslušníci Pohraniční stráže Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 03.02.1956 © Národní filmový archiv 
 
   Do pohraničního pásma, na místo geologického průzkumu zvaného Větrná hora, přiváží autobus dvanáct nových pracovníků. Tři jsou mladí horníci a ostatní brigádníci. Ještě před cílem má autobus poruchu a cestující se během opravy rozprchnou do okolí. Jeden z nich se chlubí, že místo dobře zná, protože tu pracoval za války jako vězeň. A právě on, Rudolf Pecián, se k autobusu nevrátí. Není nalezen a pohraničníky nezmate ani omluvný dopis, kterým se po několika dnech ozve. Rukopis nesouhlasí a případ je předán policii. Skladníku Škvajnovi se ztratily třaskaviny. Mladí horníci Vojta, Ctirad a Antonín mu slíbí, že se pokusí najít pachatele. Při průzkumu Větrné hory najdou starou štolu a v ní Peciánovo tělo. U štoly se setkají se Škvajnem a dalšími spolupracovníky skupiny bývalých nacistů, kteří se vrátili pro dokumenty, ukryté za války. Chlapci se ocitnou v nebezpečí života. Dva z nich jsou svázáni a zavlečeni do štoly, ve které jsou nastraženy časované výbušniny. Mezi záškodníky a pohraničníky dojde k přestřelce. Jeden z diverzantů přizná, že Peciána zabili, aby neprozradil umístění staré štoly. Pohraničníkům se podaří chlapce zachránit a zatknout záškodníky.
   A bus brings twelve new workers to the border area, to a place of geological research known as Windy Mountain. Three of them are young miners and the others are volunteers. Before they reach their destination the bus breaks down and the passengers wander around while the bus is being repaired. One of them boasts about knowing the area well, as he worked there as a prisoner during the war. And it is in fact him, Rudolf Pecián, who doesn't return to the bus. He is not found; the border guards are not deceived by the letter of apology that they receive a few days later, apparently from him. The handwriting is not his and the case is referred to the police. The warehouse manager Škvajn's explosives are missing. The young miners Vojta, Ctirad and Antonín promise they will try to find the perpetrators. In their investigation on Windy Mountain they find an old gallery and Pecián's body in it. At the mine gallery, they meet Škvajn and others who cooperated with a group of ex-Nazis who returned to pick up documents that were hidden there at the time of the war. The young men find themselves in mortal danger. Two of them are tied up and dragged into the gallery, where a time bomb is already ticking. There is shooting between the saboteurs and the border guards. One of the group admits that