Velké dobrodružství  (Great Adventure,The)
R: Miloš Makovec V: Studio uměleckého filmu, 1952 VV: Rudolf Fencl N: Jiří Mareš S: Jiří Brdečka TS: Miloš Makovec AR: Bohumil BrejchaŠtěpán Skalský K: Vladimír Novotný Hu: Jan Rychlík; archivní – Johann Strauss: převzatá Radeckého pochod, píseň Peníze jsou pány světa, píseň Můj bože, jen k tobě blíž Nahr: FISYO Dir: Milivoj Uzelac T: Josef Kajetán Tyl Zp: Jiří PlachýOtomar Krejča Arch: Miroslav Hrachovec Kost: Erna VeseláKamil LhotákPavla Stahlová Ma: Miloslav JanderaJan Štětina St: Josef Dobřichovský Zv: Dobroslav Šrámek Op: Dlouhý Jindřich M. Dr.L.M. Pařízek H: Otomar Krejča (cestovatel a sběratel MUDr.Emil Ho), Antonie Hegerlíková (Holubova žena Růžena, roz. Hofová), Jaroslav Marvan (Vojta Náprstek), Eduard Kohout (přírodovědec profesor A.V.Frič), Bedřich Karen (belgický král Leopold II.), Bedřich Vrbský (guvernér v Kapském Městě), Miloš Kopecký (britský kolonizátor Cecil Rhodes), Vladimír Hlavatý (vynálezce ing.Kadeřábek), Svatopluk Beneš (kníže Albert von Nassau Oranien), Vlasta Fabianová (Ellen, Albertova manželka), Jiří Plachý (obchodník v Africe Wayne), Vladimír Brabec (novinář Václav Červenka), Zdeněk Kryzánek (účastník výpravy Hynek Leeb), Josef Bláha (účastník výpravy Josef Špíral), Jan Matýsek (účastník výpravy Osvald Söllner), Václav Kyzlink (účastník výpravy Antonín Halousek), Jozef Šándor (účastník výpravy Jano Fekete), Josef Červinka (Waynův pomocník Tony), Jaroslav Seník (sládek Einhorn), Bedřich Prokoš (továrník), Vladimír Řepa (tajemník Musea Království českého), Vladimír Leraus (šéfredaktor Pokroku), Emil Bolek (zřízenec v Českém muzeu Šíma), Karel Hospodský (správce Prátru Hof, Růženin otec), John Essaw (Mužemani), James Miller Robinson (Monohelo), Ali Ben Abdul Messaud (král Luanika), Karel Jelínek (úředník guvernéra v Kapském Městě), Viktor Očásek (sluha v Belgické královské společn), Zdeněk Hodr (učitel z Telče na výstavě), Karel Hovorka (dozorce v uniformě na výstavě), Josef Najman (starý pán při sbírce peněz), Alois Dvorský (návštěvník výstavy), František Marek (muž v kavárně), Antonín Soukup (karbaník), Jana Werichová (dívka v Prátru), Karel FořtMohamed HairedinWilliam CurneyČernošský um.soubor Keita Fodeba Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 21.11.1952 © Národní filmový archiv 
 
   Lékař, sběratel a cestovatel Emil Holub se vrací v roce 1878 do Prahy po sedmiletém pobytu v Jižní Africe. Sbírky, které přivezl, nabídl zdarma Museu Království českého. Dar je však, především vinou malichernosti A. V. Friče, odmítnut. Znechucený Holub přijme po poradě s přítelem Náprstkem nabídku z Vídně a vystaví sbírky ve vídeňském Prátru. Přinese mu to osobní štěstí. Seznámí se s dcerou správce Růženou, svou budoucí obětavou a věrnou manželkou. Na další výpravu vydělává Holub peníze přednáškami po celé Evropě. Odmítne nabídku belgického krále zúčastnit se kolonizace Afriky, neboť má v úmyslu vydat se na cestu celou Afrikou z Kapska do Alexandrie a objevit prameny Nilu. V doprovodu Růženy se s malou výpravou dostane do Kapského Města. Britský guvernér nevěří jeho nezištným úmyslům a chce mu cestu překazit. Přesto se Holubovi podaří jako prvnímu vstoupit na území nebezpečných Mašukulumbů. Někteří členové výpravy umírají na malárii, další jsou zabiti domorodými útočníky. Po velkém strádání se zbytek výpravy musí vrátit. Výstava největší sbírky africké flóry a fauny končí pro Holuba finanční katastrofou. Navíc Frič znovu odmítne převzít Holubovu sbírku a cenné předměty končí ve skladu. Holub se rozhodne dluhy uhradit ze svých honorářů za přednáškovou činnost.
   The doctor, collector and traveller, Emil Holub, returns to Prague in 1878 after spending seven years in South Africa. He offers the collections of artifacts which he brought with himself to the Bohemian Kingdom Museum as a gift. But the gift is rejected, mainly because of the small-mindedness of A. V. Frič. The fed up Holub, after talking to his friend Náprstek, takes an offer from Vienna and exhibits his collection in Vienna. This brings him good luck. He meets Růžena, the daughter of the museum manager, who will become his devoted and self-sacrificing wife. Holub earns the money for his next expedition by giving lectures all over Europe. He refuses an offer from the Belgian king to take part in colonizing Africa, because he plans to travel through Africa from the Cape to Alexandria, and discover the source of the Nile. Together with Růžena and a small expedition he reaches Capetown. The British governor doesn't trust his good intentions and wants to prevent his trip. Despite that, Holub manages to be the first man to enter the land of the dangerous Mashukulmbas. Some members of the expedition die of malaria, others are killed by native attackers. After terrible suffering, the rest of the expedition has to return. The exhibition of African flora and fauna ends up a financial ca