Velká samota  (Great Solitude)
R: Ladislav Helge V: Filmové studio Barrandov, 1959 Sk: Šmída - Kunc VV: Kučera Jaroslav (výroba) N: román Velká samota S: Ivan KřížLadislav Helge TS: Ladislav Helge PR: Čestmír Mlíkovský AR: Zdena ŠtekrováIvan Passer K: Ferdinand PečenkaJosef Novotný AK: Jaroslav Kaiser Hu: Gustav Křivinka; archivní – František Hřebačka-Mikulecký: píseň Vínečko bílé, píseň Mal som frajerenku Nahr: FISYO, Soubor Kraj.stř.lid.kul.ve Str Dir: František BelfínSlávek Volavý T: František Hřebačka-Mikulecký Zp: sborSamuel Adamčík Arch: Karel Lier Kost: Eva Vaníková Ma: František MalecErna BeranováJiří Budín St: Josef Dobřichovský Zv: Jiří PavlíkBrunclík Bohumír /zvukové efekty/ Op: Čeněk HlaváčekJakub ZemánekVážný Václav prof.dr./jazyk.por./ H: Július Pántik (předseda JZD Martin Souček), Blanka Bohdanová (Anna Malcová, Součkova snoubenka), Bohumil Šmída (soukromník Cyril Malec, Annin otec), Václav Lohniský (družstevník Anton Sláma, Martinův), Rudolf Hrušínský (bývalý předseda JZD František Kalá), Frída Bachletová (Součková, Martinova matka), Oľga Adamčíková (družstevnice Křístková), Samuel Adamčík (stařeček Esterka), Karel Šeplavý (družstevní kočí Ferenc), Zdeněk Řehoř (učitel Hort), Adam Matejka (družstevník Houfek), Arnošt Navrátil (předseda ONV), Oldřich Velen (vesničan), Miroslav Olejníček (družstevník Kučera), Václav Kyzlink (družstevník Bojanovský), Jana Rubášová (Eliška, Ferencova dcera), Mária Sýkorová (stařenka), František Šlégr (hostinský), Josef Koza (vesničan), Alois Klejzar (mladý družstevník), Otto Maruštík (opilec), Mária Široká (družstevnice), Elena LatečkováJana MacenauerováLadislav SuchánekLibuša Gýmerská Spol: Jan Oliva Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 15.01.1960 © Národní filmový archiv 
 
   Martin Souček si přijíždí do rodné vesnice Velká Samota na jižní Moravě pro svou nevěstu Annu Malcovou, dceru jediného samostatně hospodařícího rolníka v obci. Po příjezdu zjistí, že zemědělské družstvo, které před lety pomáhal založit, upadá. Po krátkém vnitřním boji oznámí, že se nevrátí na ministerstvo a že pomůže postavit družstvo opět na nohy. Stranou musí jít i svatba s Annou. Po svém zvolení předsedou družstva ihned zavede tvrdý pracovní režim a tresty za opilství, nedodržování pracovní kázně a krádeže. Nekompromisní postoj ho přivede k naprosté izolaci. Celá ves se od něj odvrátí a rozejde se s ním i Anna. Družstvo pod Martinovým vedením prosperuje, ale Martin z osamění začne tajně pít. V podnapilém stavu také vyžene mladý družstevní pár, přinášející dožínkový věnec. Tehdy si lidé, spokojeni s dobrými výdělky, uvědomí, jak Martinovi po celý rok ubližovali, a přijmou ho zpět mezi sebe. Také utrápená Anna se rozhodne. Opustí otce i dřinu na jeho polích a rozběhne se za sousedy družstevníky. Snad najde cestu i k Martinovi.
   Martin Souček is driving back to his home village Velká Samota in South Moravia to fetch his bride Anna Malcová, the daughter of the only independent smallholder in the village. After his arrival, he realizes that the farming cooperative which he helped build years ago is in decline. After a short struggle with himself, he announces that he will not return to the Ministry and that he will help get the cooperative back on its feet. Even the wedding with Anna has to be put aside. After he is voted in as chairman of the cooperative, he installs a strict working routine: punishment for drinking, not obeying work discipline and theft. His non-compromising attitude brings him complete isolation. The entire village turns away from him and even Anna breaks up with him. The cooperative is prospering under Martin's rule but he is lonely and secretly starts drinking. Slightly drunk, he drives away a young cooperative couple bringing him a harvest celebration wreath. That is when the people, pleased by their good earnings, realize how wrong they were about Martin all year, and they accept him among themselves again. The suffering Anna makes a decision as well. She leaves her father and the toil in his fields and sets off after the neighbours who are in the cooperative. Perhaps she will also