Váhavý střelec  (Hesitant Marksman,The)
R: Ivo Toman V: Filmové studio Barrandov, 1956 Sk: Novotný - Kubala VV: Miloš Mastník N: povídka; Lubomír MožnýVojtěch JasnýIvo Toman S: Lubomír MožnýIvo Toman TS: Ivo Toman PR: Bohumil Kouba AR: Zdeněk MaršálekMarie Vicherková K: Jan Čuřík DK: Stanislav KautskýMiroslav Ondříček Hu: Jiří Šust; archivní Nahr: FISYO Dir: Štěpán Koníček Arch: Černý Karel (architekt) Kost: Barbora Adolfová Ma: Ladislav Bacílek St: Jaromír Janáček Zv: Stanislav Vondraš Op: Krátký Jaroslav mjr.Benedikt Petr kpt. H: Jan Tříska (hodinář Martin Něnička), Jaroslav Marvan (Jakub Něnička, Martinův otec), Marie Tomášová (učitelka Eva), Miroslav Zounar (desátník Hruda), Zdeňka Baldová (teta Amálka), Stanislav Neumann (dědek), Miloš Nedbal (strýc, Amálčin manžel), Svatopluk Matyáš (poručík Carda), Rudolf Jelínek (vojín Sláma), Stanislav Zindulka (vojín Říčánek), Miloš Hlavica (vojín Pajer, v civilu řezník), Vladimír Řepa (předseda MNV), Karel Augusta (vojín), Vladimír Brabec (staršina), Lubomír Bryg (tlustý vojín Malásek), Václav Fišer (náčelník výsadkářské služby), František Hanus (vojenský lékař), Stanislav Litera (desátník v zahradní restauraci), Milan Neděla (vojín Raban cvičící na housle), Jiří Novotný (vojín, který přišel o tanečnici), Berta Stýblová (zpěvačka v hospodě Na vyhlídce), Světla Svozilová (žena ve vlaku), Oldřich Dvorský (rotný), Karel ValdaufVladimír Menšík (poddůstojník), Gabriela Bártlová-BuddeusováBlažena SlavíčkováH. Pojerová Spol: Bohumil Nový Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední filmová půjčovna Pr: 07.06.1957 © Národní filmový archiv 
 
   Hodinář Martin, nesmělý a na sebe soustředěný chlapec, nastupuje základní vojenskou službu. Těsně před odjezdem se seznámí s učitelkou Evou. Martin je zařazen k parašutistům. Pro bázlivého chlapce je to katastrofa, bojí se a tvrdošíjně odmítá při výcviku seskočit z letadla. K ostatním vojákům se chová nekamarádsky a oni mu jeho jednání oplácejí různými kanadskými žertíky. Martinův otec se snaží synovi pomoci, ale jeho zásah Martinovu situaci jen zhorší. Jednoho dne přijedou Martina navštívit Eva a otec. Martin pospíchá na setkání a protože mu vojáci ze žertu zašili rukávy, vypůjčí si cizí kabát. Na něm však visí odznak za seskok. Eva je nadšená Martinovou odvahou, ale vzápětí se objeví desátník, který Martinovi odznak odebere. Eva ihned odjede, protože nemá ráda zbabělce. Také vojáci v četě vyčtou Martinovi zbabělost a nedostatek kamarádství. Martin konečně uzná, že mají pravdu, dodá si odvahy a skočí. Domů na dovolenou už jede s odznakem a zbývá mu jen usmířit si Evu.
   Watchmaker Martin, a shy and introverted young man, is joining the compulsory military service. Just before his departure, he meets a girl, the teacher Eva. Martin joins the paras. This is a catastrophe for the timid boy; he is frightened and refuses to jump from the plane during training. He is unfriendly to the other soldiers and they repay him with all kinds of practical jokes. Martin's father tries to help but his intervention only makes the situation worse. One day, Eva and Martin's father come to visit. Martin is rushing to meet them and because the soldiers sewed up his sleeves for a joke, he borrows somebody else's coat. However, it has a jump badge on it. Eva is delighted by his courage but a corporal shows up and removes the badge. Eva leaves right away because she doesn't like cowards. The soldiers in the troop also criticize Martin for his cowardice and lack of friendship. Martin finally admits that they are right, gathers courage and jumps. When he goes back home for the holiday, he has a badge and all that's left to do is make up with Eva.