V podzemí  (Underground)
R: Jaroslav Pogran V: Studio FAMU, 1954 VV: Zdeněk Polák N: román Vesnice v podzemí K: Jiří Kolín St: Ljuljana Lorencová H: J.O. Martin (statkář), Hermína Vojtová (statkářka), Eva Sirotková (služka Zuzka), Rudolf Vodrážka (chalupník) Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF © Národní filmový archiv 
 
   Duben roku 1945. Končí válka a vesničané se ze strachu před německými vojáky ukryjí ve staré sloji. Statkář a jeho žena mají v ranci schované jídlo, ale krmí se jen potajmu, aby nemuseli nabídnout ostatním. Pecen chleba skrývají i před svojí služkou, která trpí hladem jako všichni vesničané. Statkářka tvrdí, že už nic nemají, a statkář dokonce dívku posílá ven, aby přinesla do vědra vodu. V nastalém konfliktu se děvčete ujme rodina chalupníka. Statkář se zastydí a přikáže své lakomé ženě, aby dala všem chléb. Je však pozdě, lidé mezitím odešli.
   It's April 1945 and the war is nearly over. Fearing the Germans, the village people hide in an old cave. The landlord and his wife have food hidden in their rucksacks which they eat in secret because they don't want to share it with the others. They hide the bread-loaf from their servant girl, even though she is suffering from hunger along with the other villagers. The landlord's wife claims that they have no food left and the landlord even sends the servant girl out to bring them some water. In the fight that follows, a peasant family takes the girl's side. The landowner is ashamed and orders his greedy wife to give bread to everybody. However, it is now too late, for the people have already left.