V pátek ráno  (Friday Morning)
R: Zdeněk Podskalský V: Filmové studio Barrandov, 1957 Sk: Šebor - Kratochvíl VV: Rudolf Fencl N: František Daniel S: František DanielZdeněk Podskalský TS: Zdeněk Podskalský AR: Stanislav ČernýZdena Štekrová K: Václav Pazderník Hu: Seidel Jan (hudba); archivní Nahr: FISYO Dir: František Belfín Arch: Boris Moravec Kost: Bohuslava Havrdová Ma: Ladislav Bacílek St: Jiřina Lukešová Zv: Jiří Lenoch H: Jarmila Smejkalová (telefonistka Slávka Malásková), Vlastimil Brodský (laborant Karel, Slávčin manžel), Milan Tomášek (Tomáš, syn Maláskových), Petr Krajča (Milan, mladší syn Maláskových), Zbyněk Tenkrát (Pavlík, nejmladší syn Maláskových), Marcela Moravcová (laborantka Jarmila), Radovan Lukavský (údržbář Kohout), pes Ajax (vlčák) Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 23.08.1957 © Národní filmový archiv 
 
   V půl páté ráno zvoní u Malásků budík. Maminka Slávka vstane a poté, co se upraví, vypustí vlčáka Ajaxe do zahrady a připraví manželovi a třem synům čisté oblečení, odejde do zaměstnání. Po půl šesté vstane tatínek Karel a pošle Ajaxe do obchodu pro rohlíky a mléko. Otec se oholí, nasnídá a jde do práce. Po půl sedmé se vzbudí nejstarší syn Tomáš. Přichystá bratrům snídani a chvíli si hraje s otcovou holicí štětkou. Po jeho odchodu vstanou i Pavlík a Milan. Pavlík se pokouší zavřít kapající kohoutek v koupelně, ten se však zasekne a za chvíli vana přetéká. Chlapci hledají nejprve pomoc u rodičů. Dovolají se matce do práce, ale nakonec jim pomůže příslušník VB, který přivolá instalatéra. Rodiče přijdou, když už je pohroma zažehnána. Radost ze samostatnosti dětí zaplaší i špatnou náladu, která mezi nimi panovala po banální hádce od předchozího dne.
   An alarm clock goes off in the Malásek family home at half past four in the morning. The mother Slávka gets up, finishes her toilet, and goes to work after setting out clean shirts for her husband and three sons and letting their Alsatian dog Ajax out in the garden. At half past five, the father Karel gets up and sends Ajax to get milk and bread from the shop. The father shaves, has breakfast and goes to work. At half past six the oldest son Tomáš wakes up. He prepares breakfast for his brothers and plays with his father's shaving brush for a while. After he leaves, Pavlík and Milan get up as well. Pavlík tries to turn off the dripping water tap in the bathroom but the tap gets stuck and in a little while water is overflowing from the bath-tub. At first the boys ask their parents for help. They call their mother at work but at the end a police officer helps them and sends for a plumber. The parents come home when the danger is already over and they are so overjoyed at their children's independence that they forget about their banal quarrel from the day before.