Útěk ze stínu  (Escape from the Shadow)
R: Jiří Sequens V: Filmové studio Barrandov, 1958 Sk: Šmída - Kunc VV: Zdeněk Oves N: Jaroslav Klíma S: Jaroslav KlímaJiří Sequens TS: Jiří Sequens PR: Jiří Mikeťuk AR: Alena SvozilováOtakar Fuka K: Alois Jiráček AK: František ValertJindřich Panáček Hu: Miloš Vacek; archivní – Josef Suk: převzatá Radúz a Mahulena (lyrická svita), Jiří BaurVlastimil Hálapíseň Nahr: FISYO Dir: Štěpán Koníček Arch: Karel Lier Kost: Libuše Hozová Ma: Rudolf Hammer St: Jan Chaloupek Zv: Dobroslav Šrámek H: František Smolík (lékárník Kout), Ludmila Vendlová (prodavačka Marta, Koutova dcera), Stanislav Remunda (kreslič Jirka Kučera, Martin manže), Josef Bek (ing.Karel Kadlec,vedoucí autooprav), Renata Olárová (lékárnice Věra, Martina přítelkyně), Milena Asmanová (herečka Jiřina), Jaroslava Adamová (Irena, Karlova sekretářka), Bohumil Smutný (Vostrý), Růžena Lysenková (Marie, Martina švagrová), Oldřich Vykypěl (Jožka, Martin švagr), Světla Svozilová (Věřina matka), Václav Kaňkovský (vedoucí prodejny hudebních nástroj), Svatopluk Skládal (Mrázek), Miloš Willig (lékař), Ladislav Trojan (Pavel), Miloš Hlavica (Petr), Josef Kemr (kupec auta Kadavý), Oldřich Hoblík (inženýr na stavbě), Jan S. Kolár (promotor), Jindřich Narenta (kupec klavíru), Bedřich Veverka (vrchní v kavárně), Adolf Komeda (tanečník ve vinárně), Margit Harníčková (sousedka), Pavla Maršálková (zákaznice v hudebních nástrojích), Ludmila Roubíková (nájemnice), Jaroslav Orlický (soused), Gabriela Bártlová-Buddeusová (Aninka), F. Andres Spol: Jan Oliva Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 06.03.1959 © Národní filmový archiv 
 
   Marta Koutová touží stát se klavíristkou. Když však lékárna jejího otce přejde pod státní správu, její sen se rozplyne. Zatrpklý otec si totiž nepřeje, aby pobírala stipendium. Kout nese těžce, že přišel o lékárnu, a Martinu budoucnost chce zajistit aspoň jejím sňatkem s bohatým Karlem. Marta se však seznámí s kresličem Jirkou a přes otcův odpor se za něho provdá. Jirka studuje při zaměstnání a na ženu nemá čas, takže mladé manželství se po několika měsících od svatby ocitne v hluboké krizi. Ta se ještě prohloubí, když Jirka po skončení studia musí nastoupit na pracoviště mimo Prahu. Osamělá Marta se odstěhuje zpátky k otci a několikrát se sejde s Karlem. Jirka se o těchto setkáních dozví a žádá Martu o schůzku. Místo ní však přijde Kout a Jirkovi bez Martina vědomí oznámí, že ho dcera už nechce vidět. Marta trpně přijímá Karlovo dvoření, ale po společně stráveném víkendu v Karlových Varech pozná jeho špatný charakter. Rozjede se za Jirkou, jehož stále miluje, ale ten ji odmítne. Zoufalá Marta se pokusí o sebevraždu. Manželé se smíří v nemocnici a otec jim už v jejich lásce nebrání.
   Marta Koutová longs to become a pianist. But when her father's pharmacy is taken over by the state her dream dissolves. Her embittered father doesn't wish her to receive a scholarship. Kout takes it hard that he lost his pharmacy and wants to secure Marta's future by marrying her to the rich Karel. But Marta meets draughtsman Jirka and marries him against her father's will. Jirka studies and works at the same time and has no time for his wife so the young marriage goes into deep crisis several months after the wedding. The crisis becomes even deeper when Jirka has to take a job outside Prague after finishing his studies. Marta is lonely and moves back with her father and even meets with Karel a few times. Jirka finds out about this and asks Marta to meet him. However, Kout comes to this meeting instead of her, telling Jirka without Marta's consent that his daughter doesn't want to see him any more. Marta passively accepts Karel's attention but after a weekend spent together in Karlovy Vary she gets to know his bad side. She runs back to Jirka whom she still loves but he refuses her. In despair, Marta tries to kill herself. Later on in the hospital the couple finally reconcile and the father stops interfering with their love.