Usměvavá zem  (Smiling Country,The - KA)
R: Václav Gajer V: Studio uměleckého filmu, 1952 VV: Ladislav HanušMiloš Mastník N: Josef NeubergFrantišek Vlček S: Josef NeubergFrantišek Vlček AR: Vladimír HrubešJaroslav Prokop K: Julius VegrichtJiří Bronec AK: Bohumil TurekStanislav Kautský Hu: Jiří Srnka; archivní – Jiří Srnka: píseň Radost, píseň Ó, hřebíčku zahradnický, píseň Voda široká, tráva zelená, píseň Široký, hluboký, ty vltavský tůně Nahr: FISYO Dir: Milivoj Uzelac T: Jan Noha Zp: Kühnův pěvecký sbor Arch: Miroslav Pelc Ma: Karel Suchánek St: Josef Dobřichovský Zv: František Šindelář H: Otomar Korbelář (předseda JZD Mates Podlešák), Josef Mixa (agronom Václav Drvota), Miroslava Langová (učitelka a jednatelka JZD Vlasta R), Jaromír Spal (účetní Cyril Benda), Zdeňka Baldová (klepavá babka Fejfarová), Jarmila Kurandová (družstevnice Holubová), Ota Motyčka (pekař Bruml, účetní družstva), Vladimír Řepa (krmič vepřů František Skácel), Josef Beyvl (sedlák a hostinský Bedřich Sahula), Hynek Němec (střední rolník Kratochvíl), Lola Skrbková (Kratochvílova žena Anna), Eva Jiroušková (Božka, dcera Kratochvílových), Stanislav Neumann (Kratochvílův tchán Mates Beránek), Deyl Rudolf ml. (posluha Hranička), Oldřich Lukeš (dílenský mistr Suchomel, patron.re), Marie Nademlejnská (drůbežnice Marie, Skácelova žena), Marie Rintová (rolnice Šimáňová), Emil Bolek (družstevník), Eman Fiala (chalupník Kasal), Josef Příhoda (střední rolník Říha), Magda Kopřivová (krmička vepřů Zelenková), Vladimír Bejval (Toník, syn Kratochvílových), Ladislav Ulman (Jeník Podlešák), František Holar (skupinář JZD Kučera), Ferdinand Jarkovský (chalupník Šimáně), Anna Kadeřábková (dojička Tonička), Dana Ingvortová (Vlastička, dcera Ročkové), Anna Kubalová (matka Ročkové), František Lang (děda), František Miroslav Doubrava (traktorista Karel Mazač), Antonín Ženčák (předseda MNV Rousov), Otto Čermák (střední rolník Kocián), Jaroslav Vondřička (Kociánův synek), Pavel Wuršer (mechanik v továrně Josef Pašek), Věra Kalendová (hostinská Sahulová), Bohumil Machník (družstevník Bohouš), Jiří Kostka (rolník), Josef Štefl (rolník), Netta DeborskáOldřich Podlešákobyvatelé Čepřovicobyvatelé Nišovicobyvatelé Volyně Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 05.06.1952 © Národní filmový archiv 
 
   V zemědělském družstvu v Darmochlebech potřebují nového účetního, a proto jim patronátní závod Jihočeská automobilka pošle svého brigádníka Bendu. Mladý muž funkci přijme už jenom proto, že má v sousedním Rousově nevěstu, Božku Kratochvílovou. Benda nechtěně vzbudí žárlivost darmochlebského agronoma Drvoty, který je zamilován do místní učitelky Ročkové, ale je příliš nesmělý na to, aby jí dal najevo své city. Zatímco darmochlebské družstvo vzkvétá, rolníci v Rousově dřou jako za starých časů. Úhlavním nepřítelem založení družstva je místní boháč, hostinský Sahula, který intrikuje a svým spoluobčanům nabízí pomoc při polních pracích. Každé zapůjčení potahu si však u něj musí mnohonásobně odpracovat. Rousovským otevře oči až návštěva v prosperujícím darmochlebském družstvu. Nedorozumění mezi Bendou a Drvotou se vysvětlí. V Rousově je založeno družstvo a Sahula je zatčen poté, co se pokusil nakazit družstevní vepře obrnou. Zmizí tak poslední překážka ohrožující rozkvět obou družstev.
   The farming cooperative in Darmochleby needs a new accountant. Its sponsor, South Bohemian Car Factory, sends their volunteer worker Benda over. The young man accepts the function if only because his girl, Božka Kratochvílová, lives in neighbouring Rousov. Benda unknowingly provokes the jealousy of Drvota, Darmochleby agronomist who is in love with the local teacher Ročková but is too shy to show his feelings. While the Darmochleby cooperative is prospering, farmers in Rousov are toiling just like in the old times. The local money-man, pub-owner Sahula, is the arch-enemy of the idea of forming a cooperative there, instigating trouble by offering help with work in the fields to his fellow-farmers. Each time anyone borrows his span, though, they have to pay it off many times over by working for him. Only after the Rousov people visit the prospering Darmochleby cooperative are their eyes opened. The misunderstanding between Benda and Drvota is settled. Rousov forms a cooperative and Sahula is arrested after getting caught trying to infect cooperative pigs with polio. Hence the last obstacle standing in the way of the flourishing of both cooperatives is removed.