Události dne  (News of the Day)
R: Robert Vyhlídka V: KF Praha/SPVNF, 1956 VV: Josef Soukup N: Jiří Karásek S: Jiří Karásek K: Alois Jiráček St: Milada Sádková Op: Antonín ŠvitorkaVáclav BurdaHubalovský Rudolf ing. H: Marie Brožová (Veselková), Eman Fiala (Bejšovec), Mirko Musil (skladník Liška), Světla Svozilová (Barvínková), Hermína Vojtová (Purkrábková), Alois Dvorský (soused), Jiří PickEva StrupplováAntonín ZacpalJan Kouba Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF © Národní filmový archiv 
 
   Redaktor se snaží shromáždit denní zprávy, tentokrát o nebezpečí požáru. V krátkých scénkách vystupují lehkomyslní lidé, kteří zdánlivě pohrdají svým zdravím a životy. Žena nechá bez dozoru zapnutou žehličku a tak způsobí požár. Muž uléhá do postele s elektrickou dečkou, jejíž špatný technický stav zaviní požár a následně i spáčovu smrt. Skladník si ohřívá na pracovišti jídlo na vařiči, který je nevhodně umístěn, a oheň pohltí celý sklad. Jiný muž si sám neodborně rozvádí elektrický proud po bytě, což nezůstane bez následků. Ani domácí opravu zapnutého rozhlasového přijímače nelze doporučit. Jistá paní věnuje veškerou pozornost novému klobouku a před odchodem z bytu zapomene vypnout elektrická kamínka. Nebezpečí hrozí i na vesnici. Traktory přejíždějí přes elektrický kabel, volně natažený na zemi. Ten pak zapálí slámu. Redaktor i sekretářka se těmto hloupým lidem vysmívají, ale nakonec hoří i v jejich kanceláři.
   The editor is struggling to get the news of the day together. This time it is about the danger of fire. Short scenes depict careless people who are evidently putting their health and lives in danger. A woman leaves an iron plugged in without attendance and this causes a fire. A man goes to bed with an electric blanket in poor condition and causes a fire in which he dies. A warehouse man warms up his meal on a stove at his workplace. The stove is not placed properly and the fire that breaks out swallows up the whole warehouse. Another man installs electricity in his apartment without expert help and causes more problems. Repairing a plugged in radio at home is not recommended either. A certain lady pays a lot of attention to her new hat and forgets to turn off the small electric stove before leaving the apartment. The danger also threatens the villages. Tractors are driven over electric cables loosely stretched across the road and cables set the straw on fire. The editor and his secretary laugh at the stupid people but in the end their office catches fire.