Tři přání  (30.12.1986 Praha Three Wishes - KA)
R: Ján KadárElmar Klos V: Filmové studio Barrandov, 1958 Sk: Feix - Daniel VV: Josef Ouzký N: divadelní hra Třetí přání; Ján KadárElmar Klos S: Ján KadárElmar KlosVratislav Blažek PR: Štěpán Skalský AR: Eva KolářováJan MimraZdenka Barochová K: Stahl Rudolf ml. AK: Eduard KadeřábekBohumil Vodička Hu: Jiří Sternwald; archivní Nahr: FISYO, Pražský dixieland Dir: František Belfín Arch: Oldřich Bosák Kost: Lída NovotnáFrantišek HanzlíkVěnceslava Kulhavá Ma: Vladimír ČernýMarie NývltováVáclav Volk St: Josef Dobřichovský Zv: Černý František (zvuk)Brunclík Bohumír /zvukové efekty/ Tr: Jiří RumlerMiloš Šauer H: Rade Marković (účetní JUDr.Petr Holeček), Dítě Zdeněk [dab] (hlas Petra), Tatjana Beljakova (Věra Holečková, Petrova žena), Kreuzmannová Alena [dab] (hlas Věry), Bohuš Záhorský (pohádkový dědeček), Vlastimil Brodský (Karel Pokorný, Petrův kamarád), Růžena Lysenková (Božena, Karlova manželka), Heda Marková (Petrova matka), Ota Motyčka (Petrův otec), Libor Palisa (Petřík, syn Holečkových), Josef Beyvl (ředitel podniku), Lubomír Lipský (referent bytového úřadu), Václav Lohniský (kádrovák), Josef Vošalík (soused Hurdálek), Jaroslava Skorkovská (sekretářka), Jan Maška (konferenciér při loterii), Josef Kobr (konferenciér na módní přehlídce), Milan Neděla (soutěžící), Jaroslav Rozsíval (příslušník SNB), Karel Pavlík (vedoucí střelnice), Bedřich Bozděch (starší muž u televizoru), Marta Májová (starší žena u televizoru), Georgis Skalenakis (cizinec), Vítězslav Černý (cestující v trolejbusu), Gabriela Bártlová-Buddeusová (žena stojící v trolejbusu), Václav Švec (otec dětí na bytovém úřadě), Oldřich Hoblík (člen komise), Bohumil Bezouška (člen komise), Eva Svobodová (členka komise Růžena), Arnošt Faltýnek (vrátný), Anna Pitašová (manekýna), Zdeněk Čamrda (klavírista u módní přehlídky), Ivan Kheil (muž na poradě), Jiří Valenta (muž na poradě), Milan Mach (cestující), Vratislav Blažek (taxikář), Otto Sattler (houslista v baru), Antonín Kubový (člen bytové komise), Novotný Antonín (2) (závozník popelářského vozu), Vladimír Klemens (zaměstnanec čistírny), Slávka Hamouzová (žena ve frontě na Večerní Prahu), Josef Šidlichovský (člen komise), Ladislav Gzela (člen komise), Helena Kružíková (sekretářka ředitele), Jaroslav Zrotal (muž na poradě), Karel Černoch (vrátný ve spalovně), Jiří Krampol (muž na manifestaci), Jiří Sehnal (muž na manifestaci), Yvonna Zelenková Spol: Bohumil PokornýLibuše Vaněčková Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 21.06.1963 © Národní filmový archiv 
 
   Právník Petr Holeček má se svou ženou Věrou časté neshody. Oba mají malé platy a věčně zápasí s nedostatkem peněz. A přitom Věra se tak ráda strojí! Jednoho dne uvolní Petr v trolejbusu místo drobnému staříkovi a ten mu za tuto laskavost nabídne stříbrný zvoneček, který mu má splnit tři přání. První dvě přání, vyslovená nevěřícím Petrem na zkoušku, se skutečně vyplní. Při třetím přání si Petr přeje spokojený život s Věrou. A tak kouzelný zvoneček obstará nový byt, moderní vybavení, auto i povýšení v zaměstnání. Nervózní Petr se střetne se sekretářkou a ředitel ho proto pošle na zdravotní dovolenou. Petr s Věrou odpočívají u Máchova jezera a večer sledují s přáteli v televizi módní přehlídku. Petrův kamarád Karel se přihlásí do soutěže se zlepšovacím návrhem, jímž by se podstatně snížila cena předváděného modelu šatů. Prohlásí také pár slov o nutnosti šetření na správných místech. Druhý den ho chtějí z podniku vyhodit. Petr, který chce Karlovi pomoci, přivolá ještě jednou dědečka. Ten přislíbí pomoc, ale s jednou podmínkou: Petr se musí přítele veřejně zastat a vzít na sebe riziko, že může přijít o vše, co kouzlem nabyl. Dědeček zmizí, na stole však zůstává stříbrný zvoneček. Rodina napjatě sleduje, jak se Petr rozhodne...
   Lawyer Petr Holeček often has disputes with his wife Věra. They both have low salaries and forever struggle with a lack of money. After all, Věra loves to dress up! One day, Petr gives a seat to a tiny old man who, in return for this kindness, offers him a little silver bell which will fulfil three wishes. The first two wishes, which the suspicious Petr makes just to test the bell, are fulfilled. Petr's third wish is a peaceful life with Věra. And so the magic bell arranges a new apartment, modern furniture, car and a promotion at work. Ill-tempered Petr has a quarrel with the secretary and his manager sends him on health-leave. Petr and Věra rest by the lake Máchovo and, in the evenings, watch fashion shows on TV with their friends. Petr's friend Karel joins a competition with an improved design which could markedly lower the price of the dress model on show. He also says something about the necessity to save in the right places. The next day they want to kick him out of the establishment. Petr wants to help Karel so he calls the old man once more. The old man promises to help but on one condition: Peter must speak up for his friend in public and run the risk of losing everything he got by magic. The old man vanishes, however, the small silver bell remains on the table. With rap