Touha  (Desire - KA)
R: Vojtěch Jasný V: Filmové studio Barrandov, 1958 Sk: Šmída - Kunc Dr: Václav Nývlt VV: Jiří Bečka N: Vojtěch Jasný S: Vojtěch JasnýVladimír Valenta TS: Vojtěch Jasný PR: Václav VorlíčekJiří Hanibal AR: Marie KaplanováVěra Plívová K: Jaroslav Kučera AK: Ivan WurmBohumil Paris Hu: Svatopluk Havelka; archivní Nahr: FISYO Dir: Štěpán Koníček Arch: Karel Lier Kost: Libuše Hozová Ma: Ladislav Bacílek St: Jan Chaloupek Zv: Roman Hloch H: Jan Jakeš (Joska Malina), Václav Babka (Joskův tatínek), Věra Bublíková (Joskova maminka), Vlastimil Brodský (švec Novosad), Jana Brejchová (Lenka), Jiří Vala (geometr Jan), František Vnouček (Lenčin otec), Otto Šimánek (otcův švagr), Věra Tichánková (Anděla), Václav Lohniský (Michal, Andělin přítel), Zdeněk Kutil (okresní tajemník Pavelka), Zdeněk Řehoř (farář), František Mušálek (otec Anděly), Vladimír Brabec (pracovník okresního úřadu), Vladimír Menšík (kombajnér), Vlastimil Brodský (Andělin švagr), Václav Poláček (řídící učitel), Anna Melíšková (učitelka Marie Hynková), Jiří Pick (ing.Václav Hynek, Mariin syn), Ilja Racek (František Hynek, Mariin syn), Blažena Holišová (Jana, žena ing.Hynka), Milada Davidová (Mařenka), Anton GýmerskýEva Blažková (Tonča, Lenčina sestra), J. Chrenčík Spol: Jan Oliva Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 25.12.1958 © Národní filmový archiv 
 
   O chlapci, který hledal konec světa Je jaro a malý Joska s kamarády hledá konec světa. Zvídavě pozoruje zázraky přírody a čeká, až tatínek přiveze maminku s čerstvě narozenou sestřičkou. I když si sestřičku představoval ve svém snu jinak, přivítá maminku kyticí petrklíčů. Lidé na zemi a hvězdy na nebi V horkém létě se mladičká Lenka seznámí s třicetiletým Janem. Jan má za sebou již zklamání, ale Lenka věří, že jí život dá všechno, co si přeje. Anděla Stárnoucí Anděla pracuje v hospodářství sama. Jen o žních jí každý rok pomáhá Michal, který ji má rád a chce se s ní oženit. Anděla ho vytrvale odmítá. Po žních musí nemocná Anděla do nemocnice. Na podzim se zesláblá vrátí domů, ale svůj postoj k Michalovi a zemědělskému družstvu nezmění. Bude se dál dřít sama. Maminka Šedesátiletá učitelka Hynková žije sama v rodinné vilce. Dospělí synové mají své vlastní životy a matku navštěvují jen občas. Maminka onemocní a zemře. Po pohřbu procházejí synové zimní zahradou a vzpomínají na mládí.
   O chlapci, který hledal konec světa It is spring and little Joska and his friends are looking for the end of the world. He observes the miracles of nature with admiration and waits for his father to bring his mother home with his new-born sister. He imagines the sister differently in his dream but he still welcomes his mother with a bunch of primroses. Lidé na zemi a hvězdy na nebi Young Lenka meets the thirty year old Jan one hot summer. Jan has already lived through disappointments but Lenka believes that life will give her everything she wants. Anděla Anděla is getting old, working on the farm all by herself. At harvest time each year Michal, who loves her and wants to marry her, comes to help her out. Anděla keeps refusing him. When the harvest is over Anděla is sick and has to go to hospital. She returns home weakened in the autumn but doesn't change her attitude towards Michal and the farming cooperative. She will keep on toiling on her own. Maminka Sixty year old teacher Hynková lives alone in a small family villa. Her grown-up sons have their own lives and visit their mother only occasionally. The mother falls ill and dies. After the funeral, the sons take a walk in the winter garden and remember their youth.