Taková láska  (Appassionata - KA)
R: Jiří Weiss V: Filmové studio Barrandov, 1959 Sk: Feix - Daniel VV: Rudolf Fencl N: divadelní hra Taková láska S: Pavel KohoutJiří WeissJiří Brdečka TS: Jiří Weiss PR: Pavel Kopta AR: Zdenka PešulováRené Mattes K: Václav Hanuš DK: Josef Hanuš Hu: archivní – Ludwig van Beethoven: převzatá Sonáta f moll (Appassionata), Georges Bizet: převzatá Carmen (Květ onen z ruky tvé), Jaroslav Ježek: píseň Život je jen náhoda, Georges Bizet: píseň Květ onen z ruky tvé mi dán Nahr: Rauch František prof. Zp: Felix le Breux Arch: Karel Škvor Kost: Ota JanečekMarie JindrováMarie Broncová Ma: Otakar KošťálJiří ŠimonMarie Zedníková St: Miroslav Hájek Zv: Miloslav Hůrka Op: Janeček Ota /umělecká spol./ H: Marie Tomášová (studentka Lída Matysová), Vladimír Ráž (docent JUDr.Petr Petrus), Svatopluk Matyáš (ing.Milan Stibor, Lídin snoubenec), Miloš Nedbal (soudce v taláru), Jarmila Smejkalová (rentgenoložka MUDr.Lída Petrusová), Jiřina Šejbalová (Milada Matysová, Lídina matka), Marie Vášová (Vendulka Stiborová, Milanova matka), Alena Kreuzmannová (studentka Majka, Lídina kamarádka), Felix le Breux (operní tenor Otomar, manžel Lídiny), Bedřich Karen (děkan právnické fakulty), František Vnouček (poslanec profesor Drvota), Taťána Vavřincová (sekretářka), František Miška (dr.Král, Petrův přítel), Miloš Nesvadba (student-šprýmař), Milka Balek-Brodská (správcová), Rudolf Princ (strýc Rudolf Vaněk), Elena Hálková (teta, Vaňkova žena), Vladimír Klemens (vrchní v kavárně), Fanda Mrázek (vedoucí květinářství), Josef Bláha (poslanec), František Šlégr (hlídač v parku), Miroslav Svoboda (ceremoniář na radnici), Hermína Vojtová (žena na nádraží), Josef Příhoda (muž na nádraží), Vítězslav Černý (divák na hokeji), Oldřich Daněk (divák na hokeji), Jiří Krampol (student), Zuzana Fišárková (studentka), Václav Wasserman (divák), Jiří Weiss (divák koncertu), Stanislav Langer (profesor), Gabriela Bártlová-Buddeusová (sousedka), Josef Steigl (soused), Blažena Kramešová (prodavačka v květinářství), Věra Schubertová (studentka), Karla Chadimová (dívka v tramvaji) Spol: Oldřich Okáč Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 02.10.1959 © Národní filmový archiv 
 
   Studentka práv Lída Matysová vejde do prázdného bytu. Pokusí se telefonovat, ale spojení je přerušeno. Lída otočí kohoutek plynu naplno a ulehne. Pán v taláru, který se objeví v místnosti, začne Lídě i lidem z jejího okolí klást otázky, které mají osvětlit události, které vedly mladou ženu až k tragickém řešení situace. Lída před pěti lety chodila v Brně s Petrem Petrusem, ale vztah se rozpadl, když se dívka přestěhovala s matkou do Prahy. Docent Petrus se pak oženil a narodil se mu syn. Lída se po čase zasnoubila s inženýrem Stiborem. Den před Lídinou svatbou se bývalí milenci potkají na právnické fakultě, kam přijel Petrus učit. Vzájemné city se prudce oživí a Lída se na svatbu nedostaví. Okolí je vztahem ženatého muže k vlastní studentce pobouřeno. Lída se rozchází se Stiborem, který prostřednictvím své matky způsobí na fakultě skandál. Lídina matka vyhledá v Brně Petrusovu ženu a ta přijede do Prahy. Petrus, který nechce přijít o dítě, přestane být pro Lídu oporou. Pán v taláru přemlouvá Lídu, aby si vše rozmyslela. Omámená dívka se pokusí otevřít okno, ale již je pozdě.
   Law student Lída Matysová enters an empty apartment. She tries to make a phone-call but the line has been cut off. Lída turns the gas on fully and lies down to die. A man wearing a judge's gown appears in the room and starts asking Lída and people close to her questions, which should clarify why the young woman decided to solve her situation in such a tragic way. In Brno, some five years ago, Lída used to go out with Petr Petrus but their relationship broke up when the girl moved to Prague with her mother. Senior lecturer Petrus got married and had a son. Lída became engaged to the engineer Stibor after some time. On the day before Lída's wedding, the ex-lovers meet at the Faculty of Law, where Petr has come to teach. The old love burns again and Lída doesn't make it to her wedding. Everyone is shocked by this relationship of a married man with his own student. Lída parts with Stibor who, through his mother, causes a scandal at the Faculty. Lída's mother goes looking for Petrus's wife in Brno and brings her to Prague. Petrus, who doesn't want to lose his child, stops supporting Lída. The man in the gown persuades Lída to think it all over. The stupefied girl staggers towards the window; it is already too late.