Srpnová neděle  (August Sunday - KA)
R: Otakar Vávra V: Filmové studio Barrandov, 1960 Sk: Šmída - Fikar VV: Ladislav Terš N: divadelní hra Srpnová neděle S: Otakar VávraOtomar KrejčaFrantišek Hrubín TS: Otakar Vávra PR: Václav Sklenář AR: Jan Schmidt K: Jaroslav Tuzar AK: Jiří VojtaIvan Šlapeta Hu: Václav Trojan; archivní – Václav Trojan: píseň Láska a sen, Václav Trojan: píseň Měsíčku, hlídej!, Johan B. Blobner: píseň Vesničko má pod Šumavou, Václav Trojan: píseň Bílý měsíc Nahr: FISYO Dir: František Belfín T: František HrubínKarel Šimůnek Zp: sborJiřina Šejbalová Arch: Jaroslav Krška Výtv: Svoboda Josef (architekt) Kost: Jindřiška HirschováAša TeršováVěra Hromádková Ma: Otakar KošťálVáclav VolkMarie ZedníkováAlena Hejdánková St: Antonín Zelenka Zv: Miloslav Hůrka kom: Václav Voska H: Vlasta Fabianová (Věra Mixová), Karel Höger (redaktor Alfréd Morák), Bohuš Záhorský (Eduard Vach), Jiřina Šejbalová (Marie, Vachova žena), Miloš Nedbal (poštmistr), Miriam Hynková (Zuzana, neteř Mixové), Luděk Munzar (sklář Jirka), Otomar Krejča (ing.Václav Mixa, Věřin manžel), František Filipovský (vesnický muzikant), Eman Fiala (vesnický muzikant), Jan Tříska (sklář Tomáš), Stivínová Zuzana (2) (Míla), Jaroslava Panýrková (Hanka), Hana Bauerová (žena v červených plavkách), Eva Horanová (dívka), Jaroslav Horan (mladík), Hana Jirotková (dívka), Josef Krameš (mladík), Magdalena Micková (dívka), Piro Milkani (mladík), Ondrej Očenáš (mladík), Silvera Rašková (dívka), Jitka Skolková (dívka), Ludmila Sovová (dívka), Jiří Štíbr (mladík) Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 12.05.1961 © Národní filmový archiv 
 
   V malé obci u jihočeského rybníka tráví letní hosté poslední prázdninové dny. Je zde elegantní stárnoucí Věra Mixová, její neteř Zuzka, staří maloměšťáčtí manželé Vachovi. Na plovárně, u táboráku i v hotelu se setkávají s místními obyvateli. S postarším poštmistrem, neochvějně přesvědčeným o nutnosti nesobecké práce pro lidi, smutně a beznadějně zamilovaným do Věry. A také s partou mladých, vedených poněkud lehkomyslným sklářským tavičem Jirkou. Věra se ke své neteři chová stroze, neboť žárlí na její mládí. Flirtuje s Jirkou, ale není spokojená se svým životem. Spásu očekává od svého milence - redaktora a bývalého básníka Moráka. Slabošský muž však dávno ztratil veškeré životní ideály a Věru už nemiluje. Přijede za Věrou na letní byt a oznámí jí, že se bude ženit se svou bytnou, s níž čeká dítě. Znechucená Věra se vrhne do rybníka. Jirka za ní skočí v domnění, že je to Zuzka. Přestože zjistí svůj omyl, pomůže Mixové na břeh. Potom spěchá za Zuzkou, aby jí řekl, že ji má rád.
   Summer guests are spending the last days of their holidays in a small village near a lake in South Bohemia. Ageing but elegant Věra Mixová is here, with her niece Zuzka and an old small-town couple Vachs. At the lido, by the camp-fire and in the hotel, they meet with the local people. They meet the older postmaster, firmly convinced that one should work unselfishly to help the others. He is sadly and hopelessly in love with Věra. They also meet a group of young people, led by a somewhat frivolous glass smelter Jirka. Věra is firm with her niece for she's jealous of her youth. She flirts with Jirka but isn't happy with her life. She is expecting that her lover - editor and an ex-poet Morák - will solve her problems. But the weak man lost all his ideals a long time ago and he doesn't really love Věra any more. He comes after Věra to her summer flat to tell her that he is going to marry his landlady who is expecting his child. Disillusioned Věra throws herself into the lake. Jirka jumps after her convinced that she is Zuzka. He discovers he was wrong, but nevertheless helps Mixová onto the shore. He then hurries after Zuzka to tell her that he loves her.