Sny na neděli  (Dreams for Sunday - KA)
R: Václav Gajer V: Filmové studio Barrandov, 1959 Sk: Hanuš - Träger VV: Josef Pitrák N: Ota Hofman S: Ota Hofman TS: Václav Gajer PR: František Matoušek AR: Jaroslava KoudelováVěra Plívová K: Jan Roth AK: Josef PecharJosef Pávek Hu: Jiří Srnka; archivní – Fryderyk Chopinpřevzatá, Alfredo Nascimento: píseň O Cangaceiro, píseň Až ráno, až ráno, píseň Janička, Jana Nahr: FISYO Dir: František Belfín T: Alfredo NascimentoSlavomír Šindelka Zp: sbor mužskýsbor Arch: Jan Zázvorka Kost: Karel PostřehovskýFrantišek Sadílek Ma: Vladimír PetřinaJan Štětina St: Jiřina Lukešová Zv: Roman Hloch Op: Boleček Oskar MUDr.Ungr Josef MUDr. H: Alena Vránová (učitelka Jana Holečková), Eduard Cupák (průmyslovák Jindra Valenta), Martin Růžek (primář sanatoria), Václav Lohniský (pacient Josef Tůma, zvaný Španělák), Jiří Sovák (pacient Franta Farták), Miloš Kopecký (pacient Voves, Jindrův kamarád), Terezie Brzková (babička pacientka), Soňa Neumannová (vrchní sestra), Věra Kalendová (zdravotní sestra), Otto Čermák (děda pacient), Soběslav Sejk (lékař), Jan Skopeček (pacient Venca Čermák), Zdeněk Hodr (ochotnický režisér), Richard Záhorský (Janin otec), Erik Zámiš (cizí pacient), Karel Vavřík (zřízenec v sanatoriu), Anna Kadeřábková (pacientka), Miloslav Novák (laborant), Marta Richterová (sestra), Karel Smrž (sanitář s vozíkem), Libuše Pospíšilová (zdravotní sestra), Věra Tichánková (pacientka Dočkalová), Svoboda Karel (herec) (lékař), Boris Moravec (muž na ulici) Spol: Jaroslav Krška Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 28.08.1959 © Národní filmový archiv 
 
   Ve velkém sanatoriu obklopeném parkem se léčí pacienti nemocní tuberkulózou. Léčení je dlouhodobé a mnozí nemocní žádají marně každou neděli o propustku, aby mohli navštívit své domovy. Primář však může pustit pouze ty, kteří jsou téměř vyléčeni. Mladičká učitelka Jana byla nešťastná, protože pro svou nemoc nemohla vykonávat své povolání. V sanatoriu se však zamilovala do Jindry, který byl před onemocněním studentem průmyslovky. Plánují společnou budoucnost. Jindra kvůli Janě nemá čas na přítele Tůmu, který ho doučuje a jehož stav se prudce zhoršuje. Přesto se Tůma učí španělsky, aby mohl jet na montáž do zahraničí. Pacient Franta tajně navštíví svoji rodinu v Praze. Při nočním návratu zahlédne pohřební vůz, odvážející Tůmu, který nemoci podlehl. Jana je zdravá a bude propuštěna. Poslední neděli chce strávit v Praze s Jindrou a ten opustí léčebnu bez propustky. Jindra svůj stav podcenil a po návratu skončí na oddělení intenzivní péče. Primář přesto věří v jeho uzdravení, Jindra však musí respektovat pravidla léčby. Janě lékař proto doporučí, aby omezila své návštěvy v sanatoriu.
   Tuberculosis' patients are treated in a big sanatorium surrounded by a park. The recovery process is long and each Sunday many patients ask in vain for a permit to go and see their families. The head physician, however, can only let out those who are almost healed. Young teacher Jana is unhappy because the illness prevented her from practicing her profession. But in the sanatorium she falls in love with Jindra who was a technical college student before he became ill. They are planning a future together. Because of Jana, Jindra has no time for his friend Tůma who gives him additional lessons and whose condition is rapidly worsening. Tůma still manages to learn Spanish so he can go abroad to work on a project. Patient Franta goes to visit his family in Prague in secret. On his return at night he notices a funeral car driving away Tůma who gave in to the illness. Jana, who is already healthy, is going to be released. She wants to spend the last Sunday in Prague with Jindra and he leaves the sanatorium without permission. Jindra underestimates his condition and on his return ends up in the intensive care unit. The head physician still believes he will recover, however, Jindra has to respect the treatment rules. So the doctor advises Jana to restrict her visits to the sanatorium.