Smrt v sedle  (Death in the Saddle - KA)
R: Jindřich Polák V: Filmové studio Barrandov, 1958 Sk: Šebor - Bor VV: Gustav Rohan N: Jiří CirklJindřich Polák S: Jiří CirklJindřich Polák TS: Jindřich Polák AR: Tomáš KulíkEva Mičulková K: Rudolf Milič AK: Vladimír ŘezníčekJaroslav Kupšík Hu: Evžen Illín; archivní – Evžen Illín: píseň Seno a stáj Nahr: FISYO Dir: František Belfín T: Zdeněk Borovec Zp: sbor smíšený Arch: Oldřich Bosák Kost: Lída Novotná Ma: Vladimír Černý St: Josef Dobřichovský Zv: Jiří Pavlík Op: František MichálekFrantišek Zábrodský H: Rudolf Jelínek (jezdec Tomáš Bouček), Eduard Dubský (bývalý žokej Fritz Kosina), Radovan Lukavský (ředitel hřebčína MVDr.Křepelka), Jiří Sovák (trenér Alois Mikota), Jana Kasanová (Věra, Mikotova dcera), Miloš Vavruška (číšník Vaníček), Josef Beyvl (účetní Jan Šulc), Martin Růžek (nadporučík SNB Hejzlar), Miloš Nesvadba (holič Ríša), Ludvík Veselý (Pilc, bývalý bookmaker), Jan Přeučil (Franta), Jan Kaiser (Pepík Král), Jiří Michný (Jirka), Harald Štipka (Bohuš), Milan Kulič (Honza), Ema Skálová (Mikotová), Jan Skopeček (příslušník SNB Hála), Jindřich Narenta (příslušník SNB), Fišer Stanislav [dab] (hlas Franty) Spol: Výzk.stan.pro chov koní-SlatiňanySpráva hřebčína na MurániBohumil Nový Fo: 35 mm Ve: česká D: Ústřední půjčovna filmů Pr: 27.03.1959 © Národní filmový archiv 
 
   Tomáš se ve státním hřebčíně připravuje s dalšími chlapci na povolání žokeje. Rád čte kovbojky a rodokapsy a je pro tuto svou vášeň terčem posměchu svých druhů i hezké Věry, dcery trenéra Mikoty. Tomáš hledá útočiště u stárnoucího žokeje Kosiny, s obdivem naslouchá jeho vyprávění o staré slávě žokejů. Netuší, že Kosina musel opustit závodní dráhu pro podvody a že i nyní hledá cesty, jak lehce přijít k penězům. Chlapci a Věra se rozhodnou vyléčit Tomáše z blouznění o Divokém západě. V převlečení za kovboje a s kašírovanými revolvery přepadnou Tomáše v rokli. Tomu se podaří uniknout. Na útěku nalezne bezvládné tělo účetního Šulce, který přivážel peníze na mzdy. Dva neznámí muži využili rozruchu při "přepadení" a účetního oloupili o brašnu s penězi a zabili. Neblahá událost otevřela Tomášovi oči. Začne podezřívat Kosinu a tajně ho stopuje. Z úkrytu sleduje hádku Kosiny a jeho společníka o kořist. Společník nakonec Kosinu zastřelí. Tomáš vraha, jímž byl číšník Vaníček, sleduje na koni, vezme mu brašnu a pomůže při jeho dopadení.
   On the state stud-farm, Tomáš is preparing to become a jockey together with other boys. He loves to read cowboy stories and Western pulp magazines and his passion makes him a laughing-stock of his friends and pretty Věra, couch Mikota's daughter. Tomáš looks for refuge with ageing jockey Kosina and listens in admiration to his tales of old jockey glory. He doesn't suspect that Kosina had to leave the racecourse because of fraud and that he is still looking for ways to get easy money. The boys and Věra decide to heal Tomáš of his ravings about the Wild West. Dressed up as cowboys and with fake guns, they attack Tomáš in a gorge. Tomáš manages to escape. Running away, he discovers the lifeless body of accountant Šulc who was bringing in the wages. Two anonymous men used the fuss around the "attack" to steal the bag of money from the accountant and to kill him. The sad event opens Tomáš's eyes. He begins to be suspicious of Kosina and starts following him. From a hide-out he witnesses a quarrel between Kosina and his accomplice about the booty. The accomplice finally shoots Kosina dead. Riding on his horse, Tomáš follows the murderer, waiter Vaníček, takes the bag from him and helps with his arrest.