Slepice a kostelník  (Hen and the Sexton,The - KA)
R: Oldřich LipskýJan Strejček V: Československý státní film, 1950 Sk: Galuška Miroslav VV: Ladislav HanušJosef Beran N: divadelní hra Slepice a kostelník S: Vladimír BorJan StrejčekJaroslav Zrotal K: Jan Roth DK: Josef Pechar Hu: Jan Kapr; archivní – píseň Když nad polem skřivan píseň zpívá, píseň Dajme my si, kamarádi, hore hrát, píseň Nechoďte chlapci na Myjavu, píseň Trefa, píseň Partyzánská, píseň Horačky,horačky,zahrajte nám,muzikanti,ležačky Nahr: FISYO Dir: Otakar Pařík Zp: sborOtomar Korbelář Arch: Miloš Třeška Kost: František ZapletalSlávka SchejbalováSlávka Tišnovská Ma: Karel MarekRůžena Rousová St: Jan Chaloupek Zv: František Šindelář Op: Vladimír KlusákErno Košťál H: Otomar Korbelář (rolník Tonek Pěknica), Jiřina Štěpničková (Tereza, Pěknicova žena), Vlasta Burian (kostelník, švec a hodinář Josef Ko), J.O. Martin (družstevník Zbořil), Josef Bek (příslušník SNB), Bohumil Machník (farář), Vladimír Řepa (velkostatkář Voznica), Stanislava Seimlová (Karolina, dcera Pěknicových), Eduard Muroň (Vincek, syn Pěknicových), Ota Motyčka (družstevník), Bohuš Hradil (parťák Lojza), Eman Fiala (družstevník Spáčil), Josef Kemr (brigádník Smíšek), Josef Toman (předseda družstva Řeřábek), Bohumil Švarc (traktorista Jaroš), Lubomír Lipský (Šárl, Voznicův syn), Hynek Němec (dělník Jagoš), Jaroslava Panenková (krmička Anna), Marie Ježková (Kodýtkova žena), R.A. Strejka (brigádník), Antonín Šůra (svazák), K. Holas (Josífek Řeřábek), Marie Waltrová (Zbořilova žena), Václav Švec (dělník), Vladimír Salač (brigádník), Darja Hajská (Pavlena), Otto Čermák (družstevník Václav), František Miroslav Doubrava (brigádník), Josef Hlinomaz (Šárlův kamarád), Miloš Willig (Šárlův kamarád), Josef Najman (hospodský), Karel Hovorka (svazák), Josef KotapišČs.soubor národních písní a tancůzaměstnanci Stát.statků Uher.Brodlidoví tanečníci z Mor.SlováckaBrousek Otakar [dab] (hlas z rozhlasu), Vladimír Vostřez (tanečník) Tan: Čs.soubor národních písní a tancůlidoví tanečníci z Mor.Slovácka Spol: Jan Roth Fo: 35 mm Ve: česká D: Rozdělovna filmů ČSF Pr: 06.04.1951 © Národní filmový archiv 
 
   V Buchlovanech družstevníci sklízejí obilí, dostavují nový vodovod a na podzim připravují rozorání mezí. To se nelíbí místnímu kulakovi Voznicovi, který donutí kostelníka Kodýtka, aby mu pomáhal v záškodnických akcích. Kodýtek zaplaví vodou sklep jednoho ze sousedů a podezření svalí na rolníka Tonka Pěknicu. Tonek není členem družstva, přesto nikdo nevěří, že by byl schopen nějaké špatnosti. Tonek by do družstva rád vstoupil, ale jeho energická žena Tereza je kategoricky proti. Tonkovi se nepodaří dokonce využít ani její slabosti pro slepice leghornky, které se právě líhnou v družstvu. Družstevníci úspěšně zakončí žně a to se kulakovi Voznicovi nezamlouvá. Nutí proto Kodýtka k další akci. Kodýtek má rozmnožit štvavé letáky, ale Tonek mu to překazí. Sám pak natiskne nové letáky, v nichž jménem Kodýtkovým zveřejní dobré výsledky družstva. Voznicova podvratná činnost je odhalena, Kodýtek díky Tonkovi vyvázne jen s malým šrámem. Příhoda s letáky přesvědčí Terezu, že i jejich místo je v družstvu.
   Cooperative members are harvesting crops, trying to get new water piping installed and preparing to plough away the field boundaries in autumn. Local kulak Voznica doesn't like any of this so he forces sexton Kodýtek to help him sabotage their efforts. Kodýtek floods his neighbour's basement and the suspicion falls on Tonek Pěknica. Tonek is not a cooperative member but no one believes him capable of doing evil. Tonek would like to join the cooperative but his resolute wife Tereza is categorically against it. Tonek doesn't even manage to use her weakness for the leghorn hens, which the cooperative started breeding just then. Cooperative members finish the harvest work with success, to the despair of the kulak Voznica who forces Kodýtek to perform more sabotage. Kodýtek is supposed to copy seditious pamphlets but Tonek prevents this. Then he prints new pamphlets giving publicity to the success of the cooperative in Kodýtek's name. Voznica's subversive actions are revealed. Owing to Tonek, Kodýtek comes through this without grave consequences. The event with the pamphlets convinces Tereza that their place is inside the cooperative.